Stolark

z Databáze Multiversa
město na Lemurii (Variu), kde se konají zasedání rady.