Singalah-Ytom

z Databáze Multiversa

Singalah-Ytom je město na Yrvytomu, a je asi z poloviny tak velké jako hlavní město Miinah-Yrv.

Doprava v ulicích města není dálkově regulována, jak by to bylo obvyklé ve městech podobné velikosti v Mléčné dráze. Jen na důležitých křižovatkách jsou barevné semafory, jejichž elektronika automaticky ovládá motory vozidel.

Na západním okraji města se nachází okrsek, který je obydlen převážně cizinci.

Na západ od města se nachází horské pásmo, které obsahuje několik velice hlubokých strmých propastí.