Menu

Jáma se nachází ve standardním universu a tvoří přístup k Hlubinozemi. Byla založena Časoprostorovými inženýry na místě, na kterém kdysi do standardního universa vyčnívala hyperdimenzionální deformace kosmonukleotidu TRIICLE-9.

Jáma má tvar mísy o průměru 12 tisíc kilometrů a hloubce 6000 kilometrů. Je propojena skrze šestidimenzionální transportní tunel s centrálním Hlubinonádražím v Cortransu. Do Hlubinozemě se z ní dá dostat přes Hlubinovýtah.

Jáma je hlídaná Strážci Hlubiny, ve kterých Jen Salik pozná Koa Shin, bytosti z pravěku vesmíru.

Když jsou Atlan a Salik Drulem Drulensotem převezeni do Jámy, naleznou strážce zmutované. Byli nasazeni k obraně proti mocnostem chaosu, mezitím ale útočí na každého, kdo se chce do Hlubiny dostat.

Když se TRIICLE-9 vrácí, slouží Jáma jako vstup pro kosmonukleotid. Jáma přitom změní svou strukturu a kosmonukleotid v osmotickém efektu vklouzne zpět do Hlubiny.