Hlubinonádraží

Hlubinonádraží je zařízení, které Časoprostoroví inženýři vytvořili v několika různých galaxiích, aby mohli transportovat potenciální pomocné národy do Hlubinozemě.

Hlubinonádraží jsou řízena Hlubinocelníky, telepatickým národem kulovitých bytostí. Prvním Hlubinocelníkem byl Narl Narlenhort. Přijal vedení takzvané řídící stanice, Hlubinonádraží ve slunci Cortrans v galaxii Cor.

Všechny Hlubinonádraží disponují šestidimenzionálním transportním spojením k Jámě. Z Jámy se dá pomocí Hlubinovýtahu dostat do města Starsen v Hlubinozemi.

Hlubinonádraží v galaxii Cor

Hlavní Hlubinonádraží, neboli řídící stanice, ve slunci Cotrans je kvadratická platforma o délce hrany 20 km a tloušťce 500 metrů (nebo 300 metrů). Na rozích se nacházejí stříbrné, pět kilometrů vysoké, zašpičatělé věže. Stanice je chráněna energetickým polem. V centru platformy se nachází malá kvádrovitá budova.

V roce 427 NGL přivezl Taurec k tomuto Hlubinonádraží Atlana a Jena Salika se SYZZELEM. Tamní Hlubinocelník Drul Drulensot se označoval za posledního Hlubinocelníka. Oba Rytíř Hlubiny se přes toto Hlubinonádraží dostali přes Jámu do Starsenu v Hlubinozemi.

Hlubinonádraží v Chearthu

Toto Hlubinonádraží bylo odvezeno někým neznámým. Není proto jisté, zda je Chearth jeho původní stanoviště. Opětovné ukotvení šesdidimezionálního tunelu k Jámě selhalo, a tak kolem Hlubinonádraží vniknul Gomrabianský hyperkopec.

Bezpečnostní zařízení způsobovalo, že kosmické lodě, které se k Hlubinonádraží dostaly příliš blízko, byly přivábeny hypnotickým voláním a vtaženy do šestidimenzionálního tunelu.

Před více než 20‘000 lety na fenomén Gomrabianského hyperkopce narazili národy z Chearthu. Teprve Mistrům písku z národa Gharrů se podařilo uniknout lákání pomocí svého daru psí-reflexe. Pravděpodobně s pomocí superinteligence Nisaaru se jim podařilo tunel zapečetit. Od té doby se nazývají Mistry Šedého písku.

Aktuální data:
4.8.2021
1566 před NGL
2. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459430.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!