Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Gharrové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Chearth
Domovská planeta:?
Známé obydlené planety:
Thagarum

Gharrové jsou národem, který se vyvinul z Maahků, kteří se před 50000 lety, při útěku z Mléčné dráhy, dostali do Chearthu. Proto si říkají Gharrové (Odcestovaní).

Gharrové jsou pátým thoregonským národem, a Mistr šedého písku Mhogena byl v roce 1290 NGL Pátým poslem Thoregonu. Hřib Gharrů se nachází na metanovém světě Thagarum, ze kterého je kontrolován Sluneční trezor.

Tělesně se Gharrové velice podobají Maahkům, jsou ale o něco štíhlejší a větší. Tělesná výška činí necelé 3 metry, šíře v ramenou 1.50 metru. Během evoluce se Gharrové přizpůsobili trochu jiným metano-amoniako-vodíkovým světům. Zvykli si na vyšší teplotu a nižší gravitaci. Kromě toho potřebují o trochu vyšší podíl vodíku v atmosféře.

V rozporu z pocitově chladnými Maahky vykazují Gharrové pestrost emocí podobnou té, která se běžně vyskytuje u národů dýchajících kyslík.

Kultura

Protektoři

Od útoku Algiotů kolem roku 650 NGL existuje úřad planetárního protektora. Ten má úkol spojit všechny Gharry na planetě do mentálního bloku, který celou planetu zahalí do mentální bubliny. Každý negharr je uvnitř bubliny vystaven psí-reflexi. V normálním případě sahá bublina 500 km nad povrch planety.

Mistři písku

Řád Mistrů písku založil osobně Nisaaru asi 25000 let před Kristem. Prvními členy bylo sedm účastníků filozofického kroužku. Úlohou Mistrů písku bylo zpočátku udržet živou vzpomínku na existenci Nissaru. V průběhu let se z nich stali vládci Gharrů. Ve 13. století NGL existovalo 600 Mistrů písku.

Z Mistrů písku se rekrutovali také členové řádu Mistrů šedivého písku. Ti byli zvlášť silnými mutanty a obětovali se, aby zapečetili Gomrabianský hyperkopec.

Historie

kolem 50000 před Kristem

Uprchlický konvoj asi 100 maahkských lodí vyletěl před 50000 lety z trojúhelníkového slunečního transmiteru v centru jedné kulovité hvězdokupy v Mléčné dráze. Když jsou napadeni halutskými loděmi, pokusí se stáhnout se zpět do slunečního transmiteru. Zatímco Haluťané sluneční trojúhelník zničí, materializuje se 60 uprchlických lodí ve shluku 60 sluncí, který je později nazván Sluneční trezor, v 15 milionů světelných let vzdálené galaxii Chearth.

kolem 45000 před Kristem

V roce 4956 po příletu narazí na rychle expandující národ Wlatšidů. Pod vlivem Nisaaru se jejich Velitel Jedna zřekne zničení Wlatšidů a zahájí s nimi jednání.

kolem 30000 před Kristem

Asi 15000 let po příletu se u mnoha Gharrů začíná vyvíjet citový život.

Civilizace je ohrožována drogou ze světa Cartagena. Gharrové zničí Cartagenu s jaderně zápalnými bombami. Techniku jaderně zápalných bomb ukořistili jejich předkové od Haluťanů.

kolem 25000 před Kristem

Píše se rok 20001 nového letopočtu. Nový letopočet začal s podepsáním mírové smlouvy s Wlatšidy v roce 4956 po příletu do Chearthu. Od roku 8000 došlo jen k několika lokálním konfliktům, ale k žádné existenční válce.

kolem 1000 před Kristem

Kolem roku 44000 nového letopočtu se v době Velmistra písku Sagorda objeví na Kongresu uvědomění národů v Chearthu Nonggové a varují před hrozbou Guan a Var z Louipazu.

S technikou Baolin-Ndaů se Nonggům na příkaz koalice Thoregon podaří se shluku 60 sluncí vytvořit Sluneční trezor, vězení pro sluneční červy.

Koalice Thoregon vyzve Gharry, aby se ke koalici připojili jako pátý národ a fungovali jako strážci slunečního trezoru.

Velmistr písku Magredu ve funkci mluvčího Kongersu uvědomění nabídku přijme a stane se prvním Pátým poslem Thoregonu.

kolem 650 NGL

V této době přiletěla do Chearthu expedice Algiotů, která chce otevřít Sluneční trezor. Zaútočí na několik planet, ale podaří se je vyhnat, zatímco se Gharrové naučí v mentálním bloku velkoplošně chránit celé planety pomocí psí-reflexe. Od té doby existují na gharrských planetách protektorové.

1260 NGL

Kolem 1260 NGL, kolem roku 50000 nového letopočtu se Gharr Mhogena stává Pátým poslem Thoregonu.

1290 NGL

Když Algiotičtí poutníci ze sousední galaxie Algion v roce 1290 NGL napadnou Chearth, přejde Mhogena přes Hřib na Thagarumu přes Most do nekonečna do hřibu na Trokanu a poprosí Terrance, 6. thoregonský národ, a národy Mléčné dráhy o pomoc.

Známí Gharrové

  • admirál Ograkk - ničitel Cartageny
  • Magredu - první Pátý posel Thoregonu
  • Mhogena