Sluneční trezor

Sluneční trezor se nachází v galaxii Chearth. Až do roku 1291 NGL je vězením Guan a Var. Sluneční trezor má zhruba kulovitý tvar, skládá se z 61 hvězd, přičemž v centru se nachází slunce Skoghal.

Sluneční trezor byl řízený dvanácti řídícími stanicemi, které byly kolem trezoru nepravidelně rozmístěné ve vzdálenosti jen několika světelných let. Z těchto řídících stanic mohlo být do sluncí vysíláno různé hyperzáření, které mohlo dokonce způsobit hyperbouře. Hlavní řídící stanice se nacházela na Thagarumu. Další důležitá se nacházela v soustavě Khauriom na jedné kosmické stanici. Do ní se Algiotickým poutníkům podařilo zabudovat generátor pulzů, který měl přivést Sluneční trezor ke kolapsu. Řídící stanice Porrista letěla na odvrácené straně slunečního trezoru než Thagarum. Další kosmické stanice se jmenovali Huscoot a Thuraghur a byli vzdáleni jen 1.5 světelného ruku od Thagarumu.

Ke slunečnímu trezoru patří například tyto hvězdy:

  • Arpako - neutronová hvězda
  • Flavva
  • Moinghas
  • Tintha - modrá obří hvězda
  • Skoghal - rudý obr, centrální hvězda
  • Wlaschos - kvasar, stane se černou dírou
  • Yponiko - sousední slunce Lhanzoo

Historie

Vznik hvězdné formace, která tvoří Sluneční trezor, nebyl nikdy objasněn. Asi 50‘000 let před Kristem byl do něj vyzářen konvoj Maahkských uprchlíků. Následně se usídlili v galaxii Chearth a vyvinul se z nich národ Gharrů.

Kolem 1000 před Kristem přetvořili Nonggové s technologií Baolin-Ndaů tuto konstelaci na sluneční trezor. Hyperenergetické vyzařování sluncí vytvořilo v hyperprostoru labyrint bez východu. Poté Nonggové vyslali hyperimpulz, který Guan a Var nalákal do trezoru. Nemohli se z trezoru osvobodit a proto od té doby nepředstavovali žádné nebezpečí.

V roce 1290 NGL navede Šabazza Algiotické poutníky, aby Sluneční trezor destabilizovali, protože jeho cílem bylo znovu osvobodit Guan a Var. Krátce před zhroucením trezoru dojde ke Gan Grango Ranka, a Guan a Var jsou přesunuti do Kotle v DaGlauši.

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!