Sedmá dimenze

Sedmá dimenze není jednoznačně určitelným médiem. Procesy nebo objekty, které jsou ve vztahu k sedmé dimenzi, většinou používají předponu septadim- nebo septa-. O sedmé dimenzi je toho známo ještě méně než o šesté dimezi a souvisejících fenoménech.

Pouze Keloskové byli schopní chápat a využívat sedmidimenzionální procesy. Označovaly sedmou dimenzi jako absolutní nicotu. Sedmý rozměr se objevoval zvláště v souvislosti s černými dírami - Keloskové je nazývaly černá nicota. U Velké černé nicoty v Balayndagaru docházelo k sedmidimenzionálním překryvovým efektům.

Poznámka: jedna možná interpretace záhadných výroků Kelosků byla, že sedmá dimenze v Perryversu - podobně jako doplňující dimenze u teorie strun - je smrsknutá pod velikost Planckovy délky, a teprve uvnitř singularity černé díry nabývá na velikosti.

Sedmidimenzionální technika

S pomocí sedmidimenzionálních energetických polí Altrakulfthu stabilizovali Keloskové Velkou černou nicotu v Balayndagaru. (PR 721)

Shetanmargt byl sedmidimenzionální počítač. Také Kelosky vyvinutý Beraghskolth se zakládal na využití 7D matematiky (PR 716, PR 742)

Použitím 7D techniky dokázali Keloskové proměnit sextadimenzionální pohon SOL na septimparalelní pohon, který využíval poloprostoru podobnou zónu mezi šestou a sedmou dimenzí. S odchodem techniky Kelosků se ztratila technologie sedmidimenzionálního pohonu. (PR 769, PR 770, PR 801)

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Siebte_Dimension« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!