Perry Rhodan 770 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 770
Název:Hledání lidstva
(Sie suchen Menschen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3582
Se SOL v Malestromu hvězd - Země zmizela
Hlavní postavy románu:

Galto Quohlfahrt - ženský hrdina se obává o svoje mužství

Joscan Hellmut - kyberneti vede povstání narozených na SOL

Hoggard Zanta - radikál mezi Solánci

Perry Rhodan a Atlan - Terranec a Arkonidan se zřeknou SOL

Patria - zamilovaná kosmická loď

Když SOL 2. dubna 3582 dorazí do Maelstromu hvězd, nedaří se jí zpočátku opustit septadim-polodráhu. Mocné vibrace zachvátí celou loď a Shetanmargt se působením Septadimového běsnění rozpadá. Po odstranění škod se ukáže, že systém Medaillon se nenachází na očekávané pozici. Perry Rhodan tento objev drží zpočátku v tajnosti, a dochází ke střetu mezi lodním velením a Solánci, kteří na loď hledí jako na svůj majetek a (v neposlední řade ze strachu z Aphiliků) nesouhlasí s dalším letem k Zemi. Vedle »Klubu SOL«, Joscanem Helmutem založeného společenství, které hájí zájmy rodáků ze SOL proti Maelstromským Terrancům a Starogalaktikům, existují na palubě ještě menší, radikální nebo poblouzněné skupinky. SENECA se přidá na stranu Solánců, kteří si své názory chtějí vynutit pomocí pasivního odporu. Perry Rhodan nakonec kapituluje a stáhne se se svými přívrženci do pomocných člunů.

Radost z vítězství Solánců ale skončí ve chvíli, když jim SENECA a Shetanmarght oznámí, že vír v Maelstromu začal unášet generační loď a zásoby nugasu jsou již téměř vyčerpané, a hrozí, že za měsíc loď spadne do Schlundu. Se space-jetem opustí Galto Quohlfahrt SOL a informuje Rhodana, který se s pomocným člunem zdržuje na domnělých souřadnicích Země. Starogalaktici a Maelstromští Terranci se vrátí zpět, a rozhádané strany se usmíří.

Dobrak vypočítá, že se Země se soustavou Medaillon 2. září 3581 zřítili do Schlundu1), a Perry Rhodan vyšle Atlana a Galto Quohlfahrta s lehkým křižníkem k lemurské flotile2), aby SOL s jejich pomocí vytáhl z driftu ke Schlundu. Expedice ale zjistí, že většina kulových křižníků je už zcela rozežrána energořasami3) a ani žádná další loď není letuschopná. Krátce poté, co křižník zachytí pětidimenzionální impulzy SOS vycházející z rudé obří hvězdy v soustavě vzdálené 102 světelných let4), opustí sedmdesát metrů dlouhá, prutovitá kosmická loď hyperstín rudého slunce. Na vlastní přání pronikne Quohlfahrt sám do staré robotské lodi. Protože její emocí schopný mozek zanalyzuje Quohlfahrtovi vzpomínky, zamiluje se do robotika a vytvoří napodobeninu Patrie, jeho první lásky. Olliwyňan se dozví, že robotská loď má příkaz zkoumat Maelstrom a získaná data předat svému staviteli. Aby zachránil data o lidstvu, zřekne se Quohlfahrt Patrie, vymaže příslušnou část lodní paměti a vrací se zpět na SOL.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál