Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 12
hledat
Díly:700799 (100 dílů)
Čas děje: 3580 - 3582
Autoři:Kurt Mahr, H.G. Ewers, Clark Darlton, Hans Kneifel, Ernst Vlcek, William Voltz, H.G. Francis, Harvey Patton, Peter Terrid, Marianne Sydow
Záření slunce Medailon se na lidstvu podepíše. Rhodan se pokouší dosáhnout rodné Mléčné dráhy a ukončit nadvládu Larů. Lidstvo mizí ve Hvězdném víru, objevují se superinteligence BARDIOC a Císařovna z Thermu. Atlan a Rhodan se pohádají, protože každý z nich má jiný názor, jak postupovat proti Larům.

Od stabilizace Země na orbitu kolem slunce Medaillon uplynulo již několik desetiletí, ale až teď bylo objeveno neznámé 5D zážení vycházející ze slunce. Vyvolává na lidech psychické změny, pozemšťané ztrácejí možnost projevovat emoce a jednají už jen zcela podle logiky. Začíná doba Aphilie, bezcitnosti.

Nositelé buněčných aktivátorů jsou, stejně jako další lidé, proti záření imunní, což vyvolá konflikt. Jako jediný nositel buněčného aktivátoru není Reginald Bull imunní a proto převezme po převratu moc. Jako nový ministerský předseda všechny imunní internuje, odsoudí je ve veřejném procesu a vyobcuje je na palubě nově zhotovené činkovité lodi SOL.

Návrat na Zemi je psancům pod trestem smrti zakázán, pozice Mléčné dráhy byla z palubního mozku SENEKY vymazána. Po čtyřiceti letech, v roce 3580, se režim upevnil. Jenom jedna tajná organizace, která sama sebe nazývá Organizace dobrý Soused (OGN), se mu staví na odpor. Vůdcem skupiny je Roi Danton. Reginald Bull vede nemilosrdnou vládu teroru. Každému člověku je při narození implantován kódový vysílač, tzv. PIK, kterým může vláda okamžitě zjistit místo, kde se nositel nachází. V tzv. Domech ticha jsou staří lidé, kteří již nemají pro společnost cenu, odsouzeni k smrti. Režim využívá Outsidery, lidi kteří mají silně vyhraněnou bezcitnost, jako lovce na imunní.

V srpnu 3580 se přihodí něco zcela neočekávaného: dojde k povstání robotů bez bioplazmatické části. Osobní robot Reginalda Bulla Breslauer nechá část své pozitroniky explodovat. Vyvolaná šoková vlna má vliv na Bullův aktivátor buněk, který způsobí, že se Bull z bezcitnosti osvobodí. Bull se prozradí a přidá se k OGN.

V Mléčné dráze zatím Atlan v Provconově pěsti vybudoval novou lidskou říši, Nové Einsteinovo Impérium (NEI). Planeta Gäa byla vybrána k novému zrodu lidstva. Mléčná dráha je ale pořád ještě pod nadvládou Larů. Když se objeví zvěsti o tom, že jsou Leticronovy dny jsou sečteny, vyšle Atlan zvědy do celé galaxie. Díky nositeli aktivátoru buněk Ronaldu Tekenerovi, který mezitím žije jako otrok na Marsu, se zjistí, že se Leticron skrývá na Titanu. Touží po nesmrtelnosti, je ale zabit svým následníkem Maylpancerem.

Mezitím Perry Rhodan a jeho věrní už 38 let hledají rodnou Mléčnou dráhu. Když se už SOL chce vydat na poslední cestu, narazí v galaxii Balayndagar na Kelosky, kteří k překvapení všech jsou plánovacím národem Hetosu Sedmi. Na dalším průzkumném letu pozemšťané neúmyslně zničí pro Kelosky životně důležitý stroj, Altrakulfth. Tento přístroj již dlouhou dobu stabilizuje černou díru v centru galaxie Balayndagar. Po zničení Altrakulfthu vnikne chaos. Velký počítač Keloskerů Shetanmargt je vestavěn do SENECY na palubě SOL. Keloskský Mistr počtář Dobrak společně s dalšími 45 druhy také přejde na palubu dálkové kosmické lodi. Jako poslední východisko z nastávajícího zániku galaxie, zvolí Perry Rhodan na radu Dobraka průlet centrální černou dírou.

Na Zemi se mezitím zmocnil vlády Trevor Casalle a OGN se s hlavním stanem přesunula na Ovaronovu planetu. Casalle zatím zkusí lidstvu vložit pseudovzpomínky. Mimo to chce definitivně rozbít OGN a zmocnit se aktivátoru buněk Reginalda Bulla. Tento plán ale selže.

Současně selžou skoro všechny snahy NEI sehnat pomoc pro obsazenou Mléčnou dráhu. Pak dojde ke sloučení galaktických národů proti Larům, je založena Galaktická koalice za důstojnost civilizací (GAVOK).

SOL mezitím přečkala průlet černou dírou a skrz dimenzionální tunel se dostala do tzv. Dakkarzóny mezi pátou a šestou dimenzí. Palubní hodiny ale ukazují rok 3581. Skrz černou díru Sametové oko se SOL dostala do Žíly, oblasti plné hvězd a planet. Sametové oko je ve spojení s dalšími 18 černými děrami, jedna z nich je Balayndagar. V Žíle objeví pozemšťané Olwa, jednoho z dvanácti Specialistů Noci, kteří jim dají informace o vniku Hetosu Sedmi. Ještě za Rhodanova pochybování nad Olwými informacemi, se SOL zase a znovu musí bránit útokům Zgmahkonů. Po polapení jedné lodi tohoto národa si Pozemšťané troufnou na nebezpečnou operaci: výpad do domovské galaxie Larů, což jim umožní jeden Kelosský artefakt jménem Beraghskolth. Toto zařízení umožňuje uživateli průchod skrze dimenzionální tunely.

Počátkem roku 3581 se vynoří kosmická loď Vhratoa, Slunečního posla, Osvoboditele. SZ-2 v Mléčné dráze a rozšiřuje děs a hrůzu mezi protivníky lidstva.

Nakonec se podaří Beraghskolth vestavět do SOL. Když ale Rhodan plánuje rozhodující ránu proti Hetosu, náhle se v Dakkardimballonu vynoří Manifestace posledních Koltonů.

Guckymu se jako prvnímu podaří styk s Voillocronem, jak se Manifestace nazývá, a dozví se poslední tajemství Hetosu Sedmi. Podle něj byli Koltonové prastarým inteligentním národem, který před sto tisíci lety, krátce před svým úpadkem, objevil tajemství černých děr. Brzy potom se začali oduševňovat, pátrali ale po cestě jak se dozvědět víc. Při pátrání narazily na národ Zgmahkonů. Díky parapsychologickému vlivu dokázali přes vědce Galkoma Erryoga vytvořit dvanáct bytostí, které měli celé vědomí Koltonenů, takzvané Specialisty Noci.

Mezitím se už všech dvanáct Specialistů Noci nachází na palubě SOL a prostřednictvím svých parapsychykálních schopností zavře všechny dimenzionální tunely, a Zgmahkoni jsou tak na věčné časi izolováni. Jen pro SOL nechají otevřený tunel, aby jím mohla opustit Dakkardimballon. Skrz mini černou díru, kterou si sami vytvořili, opustí Specialisté Noci SOL. Ke zděšení Perry Rhodana se k nim připojil i Alaska Saedelaere. Po dosažení vlasti Specialistů Noci, dospěje Alaska Saedelaere na planetu Derogwanien, domov tajuplného loutkaře Callibsa. Brzy se Callibso setká se Seadelaerem. Callibso, Bezčasový, ovšem chce po Saedelaerovi Oblek Zmaru, proto že ten už ho nepotřebuje. Bezčasý ukáže Saedelaeremu detaily budoucnosti s pomocí tzv. časové studny a to vizi vylidněné Země. Koncem roku 3581 použije Alaska Saedelaere časovou studnu a vrátí se na Zemi, kde zjistí, že je skutečně vylidněná. SOL, která marně čekala na návrat Saedelaereho, odstartovala k Mléčné dráze.

Země se mezitím stále více přibližuje ke Schlundu. Aby se katastrofa odvrátila spojí se dokonce bezcitní s OGN. Tyto plány jsou ale NATHANem a jeho projekcí Raphaelem zmařeny. Brzy na to se na Zemi objeví pilulky, které lidi osvobodí z bezcitnosti. Za distribucí pilulek a s tím souvisejícím časovým plánem na záchranu 20 miliard lidí nestojí nikdo jiný než ID, který 2. září 3581 převezme do sebe všechna vědomí, která ještě na Zemi našel, protože se Země s Měsícem zhroutí do Schlundu. Pouze několik imunních, mezi jinými také Bull a Danton, opustí včas planetu a zachrání se na Ovaronově planetě.

2. září dosáhne Perry Rhodan se SOL Mléčné dráhy a vletí do Sluneční soustavy. Od Galta Quohlfahrta získá přehled o stavu v Mléčné dráze. Brzy poté dojde mezi Atlanem a Rhodanem k vážné rozmíšce, protože oba mají na postup proti Larům zcela neslučitelné názory. Na Rhodanův podnět vyvinou Keloskové, kteří před Lary předstírají, že přišli skrze černou dríu do Mléčné dráhy, osmdesátiletý plán (osmdesátiletka) na osvobození Mléčné dráhy a předloží ho Larům. Hotrenor-Taak ale nic o falešné hře Kelosků netuší. Na planetě Wardall si mezitím Icho Tolot vezme aktivátor buněk od zesnulé pirátky Tipy Riordanové.

Po pádu do Schlundu se Země i s Medaillonem, Goshmos Castle a Měsícem vynoří v naprosto neznámé oblasti vesmíru. Badatel Douc Langur tuto novou soustavu objeví a přistane na Zemi. Brzy poté potká Alasku Saedelaereho a další lidi, kteří nebyli přijati ID. Tato malá skupina se pokusí dostat do Terrania City. Douc Langur, K2-Robot Augustus a někteří lidé společně vytvoří Terra patrolu, která pátrá po dalších lidech na vylidněné Zemi a zároveň se pokouší zjistit pozici Země. Šéfem této organizace se stane Jentho Kanthall. Douc Langur, který si ze svého dosavadního života nic nepamatuje, a ani neví jestli je robot nebo živá bytost, tvrdí, že jedná s pověřením Císařovny z Thermu. Na Zemi ale nikdo toto jméno nezná.

Spor mezi Atlanem a Rhodanem trvá dále, ale nakonec přiznají, že jejich plány Gäanerané podporují, a vydají se hledat Ztracenou Zemi. Atlan předá předsednictví v NEI Julianu Tifflorovi a oba nesmrtelní na palubě SOL odlétnou hledat ztracenou Zemi. Při zastávce SOL na planetě Rasterstop dojde k současnému narození 27 dětí, kteří telepatickou cestou ovládnou Kelosky. Během další etapy letu zmizí v hyperprostoru. Když dálková kosmická loď dosáhne Maelstromu hvězd, Země už není na svém místě. Díky signálům z blízkého slunce najdou uprchlíky na Ovaronově planetě. Po jejich záchraně čeká posádku let do nejista. Na palubě SOL nechá Dobrak Perry Rhodana poprvé nahlédnout do cibulovitého modelu vesmírných civilizacích a dozví se o vyšších mocnostech, o tzv. superinteligencích. Ty vládnou svým Mocenským oblastem, které mohou zahrnovat celé skupiny galaxií. Také ID je jedna taková superinteligence. Z čista jasna naváže Gucky kontakt s novým poslem ID, který se ho pokusí varovat před nějakou hrozbou. Posel ale prozradí jen její jméno: BARDIOC...

Během letu narazí Rhodan a jeho přátelé na několik národů, kteří, jak říkají, podléhají Císařovně z Thermu a jsou ohrožováni inkarnací jménem VERNOC.

Počátkem dubna 3582 přistane na Zemi kosmická loď Hulkooů, kteří v Norsku vybudují Malý majestát, přičemž jde o předvoj inkarnace CLERMAC, která zkusí celou Zemi myšlenkově podrobit. Po prudkých bojích se musí Terra-Patrola stáhnout na sousední planetu Goshmos Castle. Brzy poté dorazí na Zemi inkarnace CLERMAC, která je stejně jako VERNOC a SHERNOC podřízeným superinteligence BARDIOC. První bitvu proti CLERMACovi vyhraje Alaska Saedelaere jen pomocí fragmentu Cappina. Douc Langur si vzpomene, že dlouhý čas pracoval na palubě obrovské stanice jménem MODUL.

Při prvním kontaktu s Císařovnou z Thermu, je Rhodan požádán, aby vypátral MODUL a zachránil v něm zvláštní COMP, který by měl obsahovat důležitá data o hraničních oblastí mezi superinteligencemi BARDIOC a Císařovnou z Thermu. Jako protislužba mu Císařovna slíbí souřadnice Země. Přes odpor Hulkooků se podaří COMP zachránit. Ten okamžitě převezme kontrolu nad SOL. Brzy poté se na palubě objeví i osobní strážci Císařovny z Thermu Choolkové. Po znovuzrození pána války Puukara v boji proti BARDIOCu, je již SOL na cestě k Císařovně z Thermu.

V Mléčné dráze se Larové pokoušejí zničit za pomoci pole-destrukce-genetického kódu aktivátory buněk. Podaří se jim to ale jen u aktivátorů Runema Shitera a Nose Vigelanda a u ostatních nenalezených aktivátorů, které v roce 2326 roztlousil ID. Tifflora bez jeho vědomí zachrání prachový obal kolem Provconovy pěsti.

Na Zemi mezitím Terra-Patrola musí vzdát boj proti Majestátu a definitivně se stáhne. Zůstanou tu jen lidé, které už Malý majestát stihl dostat pod svou moc.


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
700. Kurt MahrAphilieAfilie
701. H.G. EwersSprung in die FreiheitSkok na svobodu
702. Clark DarltonDas StummhausDům ticha
703. Hans KneifelJagd der OutsiderOutsiderové na lovu
704. Ernst VlcekDie Rebellen von Imperium-AlphaRebelové z Impéria-Alfa
705. William VoltzFlucht aus dem Imperium-AlphaÚtěk z Imperium-Alfa
706. H.G. FrancisVerkünder des SonnenbotenApoštol Slunečního posla
707. H.G. EwersDer ArenakämpferArénový bojovník
708. Clark DarltonZwischenspiel auf SaturnMezihra na Saturnu
709. William VoltzStahlfestung TitanOcelová pevnost Titan
710. Hans KneifelRaumschiff in FesselnKosmická loď v poutech
711. Ernst VlcekDie Unendlich-DenkerNekoneční myslitelé
712. H.G. FrancisAm Rand der 7. DimensionNa prahu 7. dimenze
713. Kurt MahrRoboter lügen nichtRoboti nelžou
714. H.G. EwersKinder der SolDěti SOL
715. H.G. EwersKampf um die SolBitva o SOL
716. Clark DarltonUnheil aus fremder DimensionPohroma z cizí dimenze
717. William VoltzDas Ende von BalayndagarKonec Balayndagaru
718. Hans KneifelGeheimmission der FrauenTajná mise žen
719. H.G. EwersFluchtpunkt Ovarons PlanetÚtěk na Ovaronovu planetu
720. H.G. EwersTodeskommando Last HopeKomando smrti Last Hope
721. Ernst VlcekDie Stimmen der TotenHlasy mrtvých
722. H.G. EwersEine Botschaft für OvaronPoselství pro Ovarona
723. Clark DarltonKolonie der CyborgsKolonie Cyborgů
724. Kurt MahrGeheimkonferenz der RebellenTajná konference rebelů
725. Hans KneifelAllianz der GalaktikerAliance galaktiků
726. William VoltzIn der DakkarzoneV Dakkarzóně
727. H.G. FrancisSpezialisten der NachtSpecialisté Noci
728. H.G. FrancisJahrtausendschläferTisíciletí spáči
729. H.G. EwersDie NullbewahrerStrážci nicoty
730. William VoltzWege ins NichtsCesta do nicoty
731. William VoltzDie Diebe von der SolZloději ze SOL
732. Hans KneifelAufstand der ImmunenPovstání imunních
733. Hans KneifelDer Weg des DiktatorsCesta diktátora
734. Kurt MahrOperation GehirnwäscheOperace Výplach mozku
735. Kurt MahrDie Armee aus dem GhettoArmáda z ghetta
736. Clark DarltonRächer zwischen den SternenMstitel mezi hvězdami
737. Ernst VlcekUnternehmen NUGOperace NUG
738. H.G. EwersDas Spiel des LarenHra Larů
739. H.G. FrancisOperation DoppelgängerOperace Dvojník
740. William VoltzDer Schaltmeister von OrcsyRegulátor z Orcsy
741. H.G. EwersDie falsche MARCO POLOFalešný MARCO POLO
742. Clark DarltonRückkehr fraglichNávrat nejistý
743. Hans KneifelInferno der DimensionenDimenzionální peklo
744. H.G. FrancisDie letzten der KoltonenPoslední Koltoni
745. H.G. EwersDie Rache der DimensionautenPomsta Dimenzionautů
746. William VoltzDer ZeitloseBezčasový
747. Harvey PattonDie Körperlosen von GrosochtBeztělný z Grosochtu
748. Kurt MahrRaphael, der UnheimlicheRafael, hrozivý
749. Kurt MahrPlan der VollendungPlán dokončení
750. H.G. FrancisEin Freund der PosbisPřítel Posbiů
751. H.G. FrancisTestfall SonnenboteTest Slunečního posel
752. H.G. FrancisDie KonfrontationKonfrontace
753. Ernst VlcekStrategen des UniversumsStratégové universa
754. H.G. EwersZwischenspiel auf RolfthMezihra na Rolfthu
755. H.G. EwersDie Flucht der KeloskerÚtěk Kelosků
756. H.G. FrancisEin Stern funkt SOSHvězda volá SOS
757. William VoltzWelt ohne MenschenSvět bez lidí
758. William VoltzDie Einsamen von TerraOsamělí z Terry
759. Kurt MahrEiswüste AlaskaLedová pustina Aljašky
760. Ernst VlcekKampf der DiplomatenBitva diplomatů
761. Hans KneifelTraum eines CyborgsSen Cyborgů
762. H.G. EwersAufstand der CyborgsPovstání Cyborgů
763. H.G. EwersInferno im KosmosPeklo v kosmu
764. Clark DarltonDer Wall um die WeltHradba kolem světa
765. William VoltzFehde der MächtigenSpor mocných
766. Kurt MahrDer Herr der WeltPán světa
767. Kurt MahrDer Wächter von PalatkaStrážce z Palatky
768. William VoltzTERRA-PATROUILLETERRA-PATROLA
769. H.G. FrancisKinder der UnendlichkeitDěti nekonečna
770. Ernst VlcekSie suchen MenschenHledání lidstva
771. H.G. FrancisRückkehr der SolNávrat SOL
772. Clark DarltonDas Gespenst von VrinosStrašidlo z Vrinosu
773. H.G. EwersDer ChaosmacherStrůjce chaosu
774. Hans KneifelDie Stadt des GlücksMěsto štěstí
775. Peter TerridDie Herren von Sh'donthPáni z Sh'donthu
776. Kurt MahrDas schwarze RaumschiffČerná loď
777. William VoltzKampf den InvasorenBitva invazorů
778. William VoltzDuell der AußerirdischenSouboj mimozemšťanů
779. Ernst VlcekGucky und der GrauvaterGucky a Šedý otec
780. H.G. FrancisDie TestweltTestovací svět
781. Clark DarltonGegner im DunkelProtivník v temnotě
782. H.G. EwersDie Bucht der blauen GeierZátoka modrých supů
783. H.G. EwersDie KontaktzentraleKontaktní centrála
784. Kurt MahrDie Rache der FeuerfliegerPomsta Ohňoletců
785. William VoltzDie erste InkarnationPrvní inkarnace
786. Hans KneifelRebell gegen die KaiserinRebel proti Císařovně
787. Ernst VlcekDie Stunde des RebellenHodina rebelů
788. Peter TerridEine Falle für das ModulPast na MODUL
789. H.G. FrancisDer Spieler und die FremdenHráč a cizinci
790. William VoltzDas Geheimnis des ModulsTajemství MODULu
791. Kurt MahrDer Comp und der KybernetikerCOMP a kybernetik
792. Clark DarltonHilfe aus Zeit und RaumPomoc z času a prostoru
793. H.G. EwersDie AktivatorjagdHonba za aktivátory
794. H.G. EwersZeitbombe ZellaktivatorČasovaná bomba buněčných aktivátorů
795. Marianne SydowNetz des TodesSíť smrti
796. Ernst VlcekDer KristallträgerNositel krystalu
797. Hans KneifelPlanet der LeibwächterPlaneta osobních strážců
798. H.G. FrancisIm Banne des schwarzen KristallsV poutech černého krystalu
799. Kurt MahrAbschied von TerraRozloučení s Terrou