Perry Rhodan 750 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 750
Název:Přítel Posbiů
(Ein Freund der Posbis)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 35793581
Perry Rhodan se vrací - lidé ho očekávají
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan se vrací do Mléčné dráhy

Galto Quohlfahrt - Perry Rhodanův uvítací výbor

Goliath, Chiro, Pryilli a Scim - čtveřice Posbijských přátel

Bronjek, Kamak a Silga Veinje - agenti NEI ve Sluneční soustavě

Atlan - šéf NEI je informován o návratu Perry Rhodana

Obchodní křižník, se kterým robotolog specializovaný na výzkum Posbiů letí Galto Quohlfahrt, aby prozkoumal zřícenou fragmentální loď Posbiů, je zničen po srážce s prostorovou minou. Pomocný člun, ve kterém se Quohlfahrt a posádka lodi zachrání, je zachráněn kolem prolétající fragmentální lodí. Když Posbiové trosečníky vysadí na kyslíkové planetě, zůstane positronicko-biologickými roboty fascinovaný Quohlfahrt, který pochází z planety Olliwyn IV, tajně na palubě jejich lodi. Podaří se mu přesvědčit Posbie, že je jeden z nich. Goliath, Chiro, Prilly, Medo-Migg, Scim-Supí hlava, Hmizí-Sue a ostatní roboti se o něj neustále starají a při sebenepatrnějším poškozením vymějí části jeho těla za protézy. Quohlfahrt tak dostane umělý ušní boltec, kůže na hlavě je nahrazena ochrannou přilbou s vestavěnou anténou. Jakémukoliv tělesnému kontaktu s jinými lidmi, hlavně ale pro Quohlfahrta nadmíru důležitému intimnímu kontaktu s ženami, se snaží Posbiové zamezit, protože v něm vidí nezodpovědné riziko infekce.

Quohlfahrt se stane velitelem fragmentálního křižníku BOX-1278. Aby mohl být nablízku hezké kněžce Vhratoa z Trampanotu v systému Trampaet, vydává se za apoštola Slunečního posla. Protože si ale přitom zlomí nohu a je kromě toho ještě zmlácen žárlivým knězem Vhratoa, vymění mu Posbiové pravou holeň a všechny zuby za protézu.

Bývalý terranský koloniální svět Grilla III se pro Quohlfahrta ukáže jako ráj, protože vedle starce, který se jmenuje »Oko galaxie«, na planetě žijí jen dvě mladé ženy Xanxa a Yill. Quohlfahrta sice již brzy jeho Posbijští přátelé vystrnadí z blízkosti jeho nových přítelkyň, ale starý prorok mu dá informace o tom, že se Perry Rhodan při po návratu do Mléčné dráhy nejprve objeví ve Sluneční soustavě. Proto se tam Quohlfahrt, který už dlouho na Rhodana čeká, během roku 3581 s BOX-1278 zas a znovu vydává. Kromě toho doufá, že ve Sluneční soustavě znovu potká atraktivní agentku NEI Silgu Veinje, kterou potkal s jejími kolegy Solpem Bronjekem a Arafem Kamakem koncem roku 3580 na Stigan IV, odkud musel utéct, protože nechtěl riskovat novou posbijskou protézu.

Po dlouhém letu, v jehož průběhu se přiostří napětí mezi na Zemi narozenými a na SOL narozenými členy posádky, dosáhne SOL1) 2. září 3581 domovské sluneční soustavy2). O tři dny později zaútočí BOX-1278, se kterou se Quohlfahrt už několik dní sdružuje v blízkosti Sluneční soustavy, na dva SVE-křižníky, aby zachránila pomocný člun, se kterým Silga Veinje, Solp Bronjek a Araf Kamak utíkají ze Saturnu. Člun agentů NEI je sice zničen, ale SOL zachrní BOX-1278, zatímco se se svým Konstantním-parasvazkovým-labilisátorem3) zapojí do boje a zničí obě Larské lodě. Quohlfahrt přejde na palubu generační lodi a informuje Perry Rhodana o situaci v Mléčné dráze a o kultu Vhratoa. Atlanova politika mírové koexistence s Lary, jak se zdá, nesmrtelného nesmírně irituje. Je ale přesvědčen, že je to jen Arkonidanův klamný manévr, aby zastřel dlouhodobý plán, se kterým chce zlomit moc Koncilu.

Atlan a Julian Tifflor se přes kolegu Silgy Veinje, Solpa Bronjeka a Arafa Kamaka kapitána Raoula Furtona o Rhodanově příletu a jeho boji proti Larům. Arkonidan schvaluje vyslat Tifflora se zásobovacím transportem pro SOL do Sluneční soustavy, otálí ale informovat SZ-2.

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!