Perry Rhodan 729 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 729
Název:Strážci nicoty
(Die Nullbewahrer)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3581
Jsou pány Mezisvěta - nestrpí ve své zemi žádné cizince
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec se radí se SENECOU

Mitron - nejstarší Strážce nicoty

Olw - Specialista Noci má prosbu

Py - Olwova družka

Gucky - myšob prožije překotnou akci

Únos Olwa z jeho hrobky v Eleyster-Ath-Geltong přiměje sedm Strážců nicoty Mirona, Jawga, Cerlwa, Adknogga, Sapuhna, Tellesta a Wemmti ke konferenci v paláci Černého Irdula na ostrově Schamadir. Strážci nicoty, kteří Zgmahkonům jako rovnoprávní diktátoři vládnou, se rozhodnout podle Mitronova plánu nalákat Olwa do pasti s pomocí jeho družky Py. Proto vzbudí »Specialistku Noci«, která spí v hrobce na Lennythu, jediné planetě modrého obřího slunce Thootis. Py ale pozná, že Strážci nicoty při údajném imunologickém vyšetření zmanipulovali dosud neaktivní modulárněformovací skupinu buněk v jejím centrálním nervovém systému tak, že nyní může být kódovaným impulzem aktivována, přičemž nejen že vyzáří hypersignál, ale i záření, které uvrhne všechny živé tvory v okolí do letargie. Protože je Py jasné, že má působit jako volavka pro Olwa a Terrance, rozhodne se, že plány Strážců nicoty zmaří.

V SOL, která se ukrývá ve sto padesát milionů kilometrů dlouhém vedlejším rameně Dakkardimballonu, pozorují mezitím Perry Rhodan, Icho Tolot a další členové hlavní centrály během fáze překrývání Dakkarprostoru pět metrů dlouhou platformu, na které stojí Cappin1). Protože se Cappin už v Dakkarprostoru nachází velice dlouho, vidí v Rhodanově jen temporální projekci. SENECA zastává navzdory těžce vysvětlitelnému dakkarprostorovému přesahu názor, že SOL nehrozí žádné nebezpečí, protože výběžek Dakkardimové bubliny je stabilní a že loď by svým dimesextovým pohonem mohla pravděpodobně létat v šestidimenzionálním kontinuu.

Protože se Olw obává, že Strážci nicoty s Py manipulovali nebo jí mučili, přistane s Guckym, Icho Tolotem, kosmolékařem poručíkem Julianem Harroxinem, emocionautem Mentro Kosumem a jeho šestadvacetiletým synem, transmiterovým specialistou kapitánem Sequest Kosum-Vrangem se space-jetem na Lennythu, aby Specialistku Noci osvobodili z chrámu v Schkarmak-Trelpu, který se kdysi jmenoval Zgohkan, největším městě planety. Jsou konfrontování s Drushbary, zvířecími tvory, které se permanentními mutacemi neustále mění. Nejnebezpečnější mutanti mají formu průhledných, tenkých hlenovitých vláken, které létají vzduchem a ucpávají dýchací cesty ostatních živých tvorů. Gucky naváže telepatický kontakt s Tgulv, plazmatickou bytostí, jejíž společníci, původní obyvatelstvo Lennythu, přišli při pádu planety do černé díry o život, a která se cítí ohrožená Drushbary, které nazývá Ruuly. Když Gucky a Olw nakonec proniknou do Pyiny hrobky, zjistí, že Specialistka Noci zmizela. Ze zašifrovaného poselství své družky zjistí Olw, že byla Strážci nicoty zmanipulována a uprchla. Specialista Noci a myšob uprchnou z pasti Strážců nicoty teleportací a vrátí se se svými společníky na SOL.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál