Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1277
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1277
Název:Zpráva z Gruelfinu
(Nachricht aus Gruelfin)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580 - 385 NGL = 3972 / 429 NGL = 4016
Ovaron se hlásí - tajemství je odhaleno
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - šéf EXPLORERU dostane zprávu z Gruelfinu

Dagen Bosig a Jas-Tenn - muži z LIVINGSTONE

Ovaron - jeho tělo je mrtvé, ale vědomí žije

Neiradyr, Scharlom a Dorschorow - vysocí interpretátoři Cappinů

Lofsoogerka1) Neiradyr, Takerer2) Scharlom a Ganjase3) Dorschorow, tři vysocí interpretátoři, kteří mluví hlasem pedotransferované Siralie, vyprávějí v EXPLORERU o dějinách Gruelfinu:

Když Keltraton4), Hatelmonh4), Jertaime4) a jejich kamarádi v roce 3580 předají rakev Ovarona4) vesmíru, zobrazí jim vědomí mrtvého psionickou síť kolem Gruelfinu. Uprchlíci se připojí k Wesakenům5), jejichž lodě nemají žádnou Ovaronovu plombu4). Na přání Wesakenů se Keltraton prohlásí proti-Ganjem, ale Ganjo Tarjighon4) odmítne demokratické rozhodnutí. Po fázi vyčkávání dobývají Wesakenové pomalu tajně flotilní základny Cappinské říše a v roce 40 NGL zaútočí na systém Zaygraver, aby dobyli Hätvrinssan4). Použitím nově vyvinuté pedopozitroniky, která ostatní pozitroniku může převzít pomocí svého pseudovědomí, jsou ale poraženi flotilou říše. Po devítiletém obranném boji ohrožují v roce 49 NGL lodě říše hlavní svět Wasakenů, planetu Vecchal v systému Shuyt. Hyperkvinto-egopsi-simulátor Wesakenů může sice subpozitroniku invazorů neutralizovat, zatímco imituje hyperkvintové záření pozitronických egosektorů a tak zabránit zaměření pravé pozitroniky, ale Tarjighonův flotilní velitel Vascotyč požaduje s hrozbou, že Shuyt zničí sluneční bombou, stažení všech Wesakenských lodí. V této situaci zasáhne mistr Lupicranského kultu4) a vede na tajuplné planetě Stolamosch jednání mezi Tarjighonem a Keltratonem, při kterém se oba soupeři dohodnou, že za tři roky se všichni Cappinové postaví k volbám. Bezprostředně poté, co je v roce 52 NGL zvolen Ganjem, padne Keltraton ale za oběť atentátu, který vyvolá téměř sto let trvající válku. Hatelmonh zachrání Keltratonovu manželku Jertaime a jejích sedmnáctiletého syna Kendamonha na planetu Cham6). V roce 131 NGL je Kendamonh přiveden zpět a Lupicranský kult z něj udělá centrální figurku nového Ganjovského kultu. V roce 161 unesou olkonirští piráti7) v roce 141 NGL narozeného Kendamonhova syna Kynovarona (Dědic Ovarona). Po zaplacení výkupného ho ale nevrátí zpět na Hätvrinssan, ale během pěti let z něj pod jménem Dawidosch udělají krále Olkonorů a vybudojí v následujících dvou desetiletích říši Černých pirátů. Když v roce 213 NGL ve své první vizi spatří Perry Rhodana a pocítí v sobě Ovaronův odkaz, opustí Kynovaron/Dawidosch piráty a pod novou identitou se stane vrchní kurátorem Ganjovského kultu. Jen své dceři Siralii se svěří se svou minulostí a svými vizemi. Se Siraliou vstoupí v roce 278 NGL Ovaron, jehož NASEF-konstanta po smrti dlouhou bloudila psionickou sítí a nakonec narazila na Gorim Tornybreta, do pedokontaktu. Ovaron zprostředkuje Tornybretovo varování před Věčnými válečníky z galaktické kupy Naktrohn-Paš (ESTARTU). Zatímco vyzívá k vyzbrojení Gruelfinu proti invazi Věčných válečníků, vzbouří se Siralia a další interpretátoři Ovarona proti dogmaticky zatvrdlému Ganjovskému kultu. Po dlouhých bojích aktivují v roce 366 NGL Scharlom, Dorschorow a Olkonorka Vareile pod bývalými život udržujícími systémy Ovarona4) skrytý pedozaměřovač a umožní tak armádě bojovníků za svobodu, ke které patří také mladá lofsoogerská admirálka Neiradyr, výpad do Hätvrissanu. Kynovaron podpoří revolucionáře, zatímco přivolá na pomoc flotilu Černých pirátů. Po vítězství revoluce podporuje až do své smrti Cappinskou alianci. Jeho dcera Siralia se stane prvním ženským Ganjem Gruelfinu. Je obnoveno atomové vyhřívání Terrošského rudého mračna8) a staré transmiterové a pedospojení do Moršaztasu9). Erysgan10) se stane centrem obrany Gruelfinu. V roce 385 NGL objeví Scharlom, Dorschorow a Neiradyr s OVARONEM, vlajkovou lodí Gruelfinské patroly, v intergalaktické prázdnotě hvězdicovitou loď Sotha Guna Nlika a poznají, že jejich pedozáření působí mutantně na proto-peptidy cizince11). Protože ale nelze provést pedotransfer, zničí loď ESTARTU iniciačním-punktatorem. Unikne jen pomocný člun.

Vironauty, kteří v roce 429 NGL dorazí do NGC 4594, jsou lapeni Gruelfinskou patrolou a odvezeni na Erysgan, kde v nich Siralia pozná přátele12).