Perry Rhodan 446 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 446
Název:Časoví bratři
(Die Zeitbrüder)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině:přeloženo (Iren-ka, Saedelaere)
Čas děje: 196.584 př.n.l.
Muž potká sám sebe – a odhalí tajemství svého původu
Hlavní postavy románu:

Ovaron I – Setkají se časoví bratři.

Ovaron II – Setkají se časoví bratři.

Perry Rhodan – Velký administrátor plní životně důležitou misi v roce 200 018 před Kristem.

Atlan – Velitel deformátoru nulového času.

Profesor Tajiri Kase – Matlogik má problémy se svým praještěřím mládětem.

Sir Anthony – Chráněnec profesora Kase.

Mošaken – Ovaronův důvěrník.

Gavasor – Stoupenec Nandorova klanu.

Perry Rhodan, Ovaron, Gucky a Icho Tolot odstraňují trosky zničeného shiftu, když se dne 23. června 196 584 př. Kr. objeví vejcovitá kosmická loď o délce dva tisíce pět set metrů, jejíž největší průměr činí 1300 metrů. Tento mocný koráb přiváží na Titan Ovarona II. Slova velitele Mošakena vysvětlí poutníkům časem, že Ovaron jako Ganjo vládne říši Ganjasů, nejstaršímu a nejmocnějšímu cappinskému národu. Cappinové pracující na Zemi náleží naproti tomu k Takerům, jak si nyní vzpomene Ovaron. Když je Ovaron II velící pozitronikou tajného skladu informován o událostech, které se zde odehrály před několika dny, přenesou ho teleporteři Gucky a Ras Čubaj k ostatním cestovatelům časem. Skrz kódové slovo „tajkonder“ uvolní Ganjo Ovaronovu zablokovanou paměť. Ačkoli jsou nyní všechny potřebné informace o intrikách Takerů na Zemi k dispozici, vyzve Ovaron I svého o osmnáct let mladšího časového bratra, aby pokračoval ve své misi a zabránil tak časovému paradoxu. Gucky a Fellmer Lloyd telepaticky zjistí, že Gavasor, jeden z průvodců Ovarona II, je agentem mocného klanu Nandor, plánujícího svrhnout Ganja. Stoupenec Nandoru hodlá Takery na Lotronu zpravit o Ovaronově plánu. Než se v tajném skladu podrobí úpravě paměti, informuje Ovaron II Mošakena, a Gavasor je velitelem zabit.

Když Ovaron II vyrazí k Zemi, odnesou cestovatelé časem dne 28. června z tajného skladu, jehož pozitronika je nyní ochotna ke spolupráci, pět gramů vysoce kvalitního sextagonia, potřebného pro zničení Satelitu smrti. Ovaron vysvětlí svým druhům, že genetické pokusy Takerů mají za cíl vyšlechtění celé rasy vhodných pedozaměřovačů. Tyto bytosti mají být rozmístěny na všechny planety v cappinské sféře vlivu, aby tak pomohly Takerům ovládnout ostatní národy Cappinů. Satelit smrti má za úkol zajistit nerušený provoz mezi takerskými světy a tajným opěrným bodem vzbouřenců. Sextadimenzionální řídící satelit může být aktivován pouze tryzomským nositelem. Tím byl původně pouze Ganjo, avšak zločinní Takeři se naučili transplantovat tryzomská tělíska uměle. Lasallo a Levtron očekávají náhradu za zemřelého bezpečnostního šéfa na Zemi tryzomského nositele, avšak Ganjo již není schopen přenést tryzomské molekuly. Musí se tedy na Zemi vydat sám, aby obstaral důkazy pro obžalobu proti Takerům.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál