Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Měsíce a asteroidy > Titan (měsíc)
hledat

Titan (měsíc)

Astronomická data:
Planeta:Saturn
Průměr:5152 km
Doba rotace:15.9 dnů
Doba oběhu:15.9 dnů
Gravitace:0.14 g
Průměrná teplota:-180°C
Titan (měsíc)
Titan (měsíc)
© NASA

Titan je s průměrem 5120 km největším měsícem Saturnu. Jeho vzdálenost činí 1.221.600 kilometrů, oběžná doba 15.94 dní.

Povrch Titanu se skládá z ledu a kamení. Kvůli vysoké vzdálenosti od Slunce je jeho střední teplota 94°K. Proto se v atmosféře nenachází voda a oxidy uhlíku. Skládá se z dusíku, argonu, uhlovodíků a organických sloučenin.

Ve 35. století je Titan terraformován. Atomová slunce se starají o teplotu nad bodem mrazu a umělá kyslíková atmosféra je udržována díky gravitaci.

Historie

200.000 let před Kristem

Na podporu Ovaronovy tajné mise mezi Takerery je na Titanu postavená chráněná stanice. Vydržela až do 35. století.

1981

Skokan Orlgans zřídí v roce 1981 na Titanu základnu. Slouží jako reléová stanice pro roboty, které mají infiltrovat pozemské obyvatelstvo. Mají zosnovat na Zemi vzpouru. Plán selže a Terranci obsadí počátkem 1982 tajnou stanici.

35. století

Měsíc má život podporující atmosféru a může být Terranci osídlen bez speciální ochranné výstroje. Během útoku Takererů na Sluneční soustavu je velké množství pedotrasferů zaměřeno na pedozaměřovač Ovaronovy základny. Dochází k boji mezi transferovanými a terranskými osadníky. Takererové jsou později zničeni jednotkami Solární flotily. Jejich náčelníkovi Vascalovi se podaří na fragmentálním křižníku Posbiů uniknout.

Koncil Sedmi

Během Larské nadvlády slouží ocelová pevnost na Titanu Těžkému Leticronovi, Prvnímu Hetranovi Mléčné dráhy, jako sídlo.

Monosova vláda

Během Monosovy vlády slouží Titan opět jako pevnost a řídící centrála.

V roce 460 NGL se začíná na Titanu se stavbou Velkosyntroniky, do které jsou nakopírována všechna data z NATHANA. 30. září 469 NGL je NATHAN deaktivován, a Titanská syntronika přijme na dva měsíce jeho úlohu. V roce 495 NGL je NATHAN podruhé, na delší dobu testů odpojen a následně spojen se Simusense-systémem. NATHAN od té doby vytváří umělou realitu, zatímco Titanská syntronika přebírá ve skutečném světě NATHANOVI funkce.

po Monosově éře

V době po Monosovi, to je po roce 1147 NGL, se Titan stává důležitým výzkumným světem LSP, na kterém pracuje Myles Kantor a Boris Siankow.