Menu
Informace o postavě:
Úmrtí:30.5.1147 NGL
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan: 1424: Vzpoura na Phoenixu
Zatím naposledy v sérii Perry Rhodan: 1569: Finále pro Taureca
Seznam dílů s výskytem postavy v této sérii
graf výskytu postavy v seriálu

Monos byl kosmokratem Taurecem s pomocí vajíčka od Gesil, inkarnace kosmokratky Višny, zplozen a nasazen do Truillau, kde Taurec jako Strážce Truillau převzal moc.

Vzestup

Monos působil od roku 490 NGL v Mléčné dráze a Lokální skupině. Podařilo se mu během zmatků z DORIFER - šoku s pomocí Cantarů převzít moc v celé Mléčné dráze. Archäonti předali Anoree kontrolu nad Černými hvězdnými cestami. Díky DORIFER - šoku se od roku 448 NGL Cantarové soustředili na tajnou Černou hvězdnou cestu do Mléčné dráhy. Tam našli Archäonty, kteří se před dvěma miliony let stáhli do Amagorta, černé díry v Mléčné dráze. Ti zanikli díky DORIFER - šoku v šílenství a zničili jako Blitzer mnoho galaktických planet.

Pomocné oddíly

Galaktičtí Cantarové byli chováni na chovném světě a vybaveni pátou srdeční komorou, poloorganickým modulem zvaným Ortonator. Cantarové byli kvůli Ortonatoru během 16 měsíců zcela odkázáni na životní impulzy. Monos měl kontrolní rádiovou síť, mohl zabít kteréhokoliv Cantara smrtícím impulzem.

V klíčových pozicích se opíral Monos o Nakky, kteří ale jako hledači ID ve skutečnosti měli vlastní zájmy. Lokvorthany vybudovaný Humanidrom se stal výzkumným střediskem Nakků.

Izolace

Monos ochránil Mléčnou dráhu pomocí Chronopulzního valu, doplněného Virovalem a Radiovalem, od zbytku universa, poté co galaktiky, převážně ale Terrance evakuoval do jiné galaxie. Sluneční sosutavu odstínil totálně, a kromě jiného vytvořil Absolutní stav klidu, který ochromoval všechny přístroje pracující na hyperdimenzionální bázi. Ocelová pevnost na Titanu platila za sídlo osmi Pánů Cest. Tamní syntronika převzala úkoly NATHANA.

Na Teře vybudoval Simusense-síť, aby Terrance uvěznil ve virtuální realitě. Také NATHAN byl uvrhnut do Simusense. Monos se staral o dostatečné zásobování z celé galaxie, aby mohl živit zmenšující se obyvatelstvo Země.

Pán Cest

Disponoval speciální mimikry schopností, které mu dovolovalo vzít na sebe podobu osmi Pánů Cest. Vůči Svobodným obchodníkům kolem Roie Dantona, Juliana Tifflora, Ronalda Tekenera a Jennifer Thyron a později proti Perry Rhodanovi vystupoval kolem roku 1144 NGL ve své deváté podobě jako Pedrass Foch, člen organizace Drake a šéf zbrojních systémů a pomocných člunů na BLUEJAY.

Klonovací projekty

K jeho hlavním plánům patřilo vytváření klonů – šlechtění Hygophotů na Ertrusu.

Ke každým svým stoletým narozeninám si nechal Monos vyšlechtit takzvaný Klon staletí. Pro rok 1149 NGL to byl klon Báalol-700. Parapsychicky nadaný klon byl nasazen roku 1146 NGL. U klona Omni-Blue-600 se jednalo o přizpůsobeného Bluesana na světy s gravitací 6g. Linguidové získali první úspěchy při urovnávání konfliktů mezi klony Omni-Blue-600 a Tentra-Bluesanů. V časech po Monosovi vykazovalo mnoho biontů z klonovacích továren Monose (Monosovi děti) pozoruhodné schopnosti v souvislosti se Strangeness vlohami, které po kterých pátrali hledači ID mezi Nakky.

Monochrom-mutanti

Monochrom-mutanti se ukázali jako jediný dlouhodobý projekt Monose, který se projevil teprve po jeho smrti (proto se jim také říkalo Monosovi vnuci). Na Horrikosu, 7460 světelných let od Slunce nechal usídlit potomky ze svých genetických výzkumných programů. Tímto způsobem chtěl vyrobit terranské mutanty.

Pravděpodobně během hyperbouře v roce 1246 NGL byl tento program aktivován v rodičích monochrom-mutantů pocházejících z Horrikosu. V roce 1246 NGL narozený Vincent Garron, jehož schopnosti byly zřejmě vybuzeny výbuchem supernovy roku 1273 NGL, byl pravděpodobně prvním monochrom-mutantem.

Kromě svých parapsychických nadání měli společný znak, že nemohli vidět barvy. Později se zjistili, že nejsou schopni rozmnožování a že většinou umírají krátce po pubertě. Podařilo se, aby za cenu ztráty svých paraschopností, bylo zabráněno smrti mutantů nevstoupivších do SEELENQUELLA.

Pravděpodobně se jednalo o Monosovo zabezpečující opatření. To bylo pravděpodobně také důvodem proto, že se už žádní další Monochrom-mutanti nerodili.

Polocynos Trim Marath a teleportér a zaměřovač Startac Schroeder si mohli díky ošetření Keifanem v Dommrathu své paraschopnosti ponechat. Delorian Rhodan byl pravděpodobně také monochrom-mutantem, protože jeho matka Mondra Diamond pocházela z Horikosu.

Monosův konec

Monos byl v roce 1147 NGL robotem Vario-500 v masce Perryho Rhodana na planetě Palkura s tajnou zbraní z arzenálu Dabrify během sebevražedné akce zabit.