Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1569
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1569
Název:Finále pro Taureca
(Finale für Taurec)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 - 1173 NGL = 4016 - 4760
Chce zpět - a opustit tento svět
Hlavní postavy románu:

Taurec - »odpadlý« kosmokrat

Gesil a Eirene - Perry Rhodanova žena a dcera se připojují k Taurecovi

Quartein - nepřítel se stává přítelem

Assu-Letel - kníže Hexameronu

Monos - Taurecův syn

Perry Rhodan vypráví Atlanovi 17. března 1173 NGL co mu kosmokrat Taurec prozradil o svém životě:

Před věčností byl Taurec kosmokraty vypovězen kvůli domnělé účasti na Višnou způsobené zkáze Viroimpéria1) na tuto stranu materiálních zdrojů. Později ho kosmokraté začali pověřovat menšími misemi, které plnil k jejich úplné spokojenosti. Když měl nakonec vystupovat v mocenské oblasti ID, převzal Taurec humanoidní vzhled tamní dominující formy života. V identitě astronauta Hirta Lamassa splodil Taurec s Earthou Weidenburn Erica Weidenburna, ale jeho syn navzdory svým prostředkům nesplnil vysoká očekávání svého otce2). Ačkoliv se Taurec při svém novém úkolu - obrácení Višny, aktivace chronofosílií a tím umožněná oprava kosmonukleotidu TRIICLE-93) - osvědčil, zůstala mu cesta za materiální zdroje v roce 429 NGL uzavřená, protože Perry Rhodan a oba další Rytíři Hlubiny odepřeli kosmokratům poslušnost4).

Taurec si vybral zemi nikoho mezi dvěma mocenskými oblastmi, galaxii NGC 5236, jako výchozí bod pro další počínání a udělal si z vysoce vyvinutého národa Prizappů5) své nové vazaly. Předtím se SYZZELEM sám zničí sedm jejich mušlovitých lodí. Jejich velitel Quartain, který po zeničení své flotily přežil boje na bezejmenné planetě blízkého slunce, se stává důvěrníkem Taureca a dá planetě podle svého rodiště jméno Meliserad6). Kosmokrat naklonuje z genetického materiálu Quarteina pro Prizappy nová těla, která představují prototyp později normovaných těl Truillauců. Aby svého pomocníka zasvětil do struktury kosmu, ukáže mu Taurec galaktickou kupu Voucho, jejíž národy jsou na cestě stát se superinteligencí, mocenskou oblast superinteligence ID, právě vznikající materiální zdroj, takzvaný pra-Barys, materiální zdroj Gourdel7) a nakonec svou superinteligencí opuštěnou mocenskou oblast ESTARTU, kde se Taurec setkal s Nakky.

Zatímco je Meliserad budován, začne kosmokrat pracovat na přeměně superinteligence ID v materiální zdroj, aby se tak mohl vrátit domů8). S vědomím, že ID by mohl odmítnout zničit národy své mocenské oblasti během přitom nastanuvšího procesu zhušťování existujících slunečních mas, postupuje kosmokrat tajně. Ale ještě když do DORIFERU programuje příslušný sled impulzů, kosmonukleotid zkolabuje kvůli transferu Hangaye9). ID se tak může zbavit Taurecova vlivu a prchnout.

S Assu-Letelem, knížetem Hexameronu, kterého potkal již v roce 447 NGL v Hangayi a udělal z něj svého partnera, se Taurec vrací zpět na Meliserad. Kosmokrat nyní plánuje dostat se s pomocí kosmokratické substance za materiální zdroje, a Assu-Letel má splnit jeho příkaz unést Gesil10), inkarnaci Taurecem uctívané kosmokratky Višny. Srimavo, další inkarnace Višny, je ale zabita Haurii, kteří neposlechnou Assu-Letelovy rozkazy. V květnu 448 NGL je Gesil umístěna do Caliorem a dalšími Modrými Nakky ze ŠPALKU11) vytvořené časprostorové vrásy Uxbataan12) (Vězení). Taurec naklonuje během jednoho roku z jejích a svých genů Monose13), který na základě své mimikrické schopnosti může vystupovat v mnoha podobách14).

Zatímco Taurec v roce 449 NGL začíná z Truillau budovat pevnost, vydá se Monos podle rozkazu dobýt Mléčnou dráhu. K získání moci použije konflikt mezi galaktiky a v Mléčné dráze se vynořivšími Cantary15), kteří od Archaontů dostali rozkaz uzavřít galaxii, aby tak lokalizovali nebezpečí Blesků16). Když se roku 490 NGL vynoří překvapivě ve sluneční soustavě Perry Rhodan17) a Monos ho a zejména Eirene nemůže získat pro sebe, poručí mu Taurec, učinit na sobě závislými Rhodanovy přátele, aby tak vytvořil lákadlo pro Rhodana a především Eirene, které Taurec pro její kosmokratický původ přikládá zvláští význam. Monos má úspěch jen u Galbraitha Deightona18), zatímco Homer G. Adams19) a Geoffry Abel Waringer se ztratí20). Do pasti naláká jen Ernsta Ellerta a Testareho. S Taurecovým souhlasem jsou odvezeni do Uxbataanu21).

Když navrátivší se Tarkanský svaz a WIDDER v letech 11431147 NGL nakonec zlomí Monosovu moc a osvobodí Mléčnou dráhu22), rozhodne se Taurec požádat Gesil a Eirene, aby s ním dobrovolně spolupracovaly. Aby vyřadil Rhodanův nezakalkulovatelný vliv, naláká Taurec Gesil s předstíráním falešných zkušeností do Truillau, přičemž Quarteinův důvěrník Per-E-Kit zabije Assu-Letela, který se pokusil zabít Gesil23), aby se pomstil Taurecovi, jehož vztah ke knížeti Hexameronu se od Srimaviny smrti24) stále zhoršuje.

Před návratem za materiální zdroje navrátí Taurec Quarteinovi svobodu, kterou Prizappa využije ke spáchání sebevraždy. Dříve než se s Gesil, Eirene a Voltagem25) vydá na cestu26), dá kosmokrat Perry Rhodanovi poukaz na to, že jeho pokusy přimět ID k přeměně v materiální zdroj společně s otřesy struktury v souvislosti s DORIFER-šokem zavinily záhadnou proměnu superinteligence27).