Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1568
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1568
Název:Otroci páté dimenze
(Sklaven der 5. Dimension)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1173 NGL = 4760
Překračují kosmické hranice - jsou zvědové hyperprostoru
Hlavní postavy románu:

Anselm Mansdorf - šéf Hanzovní kanceláře na Bastisu

Yankipoora a Zornatur - agenti Kosmické hanzy

Michael Rhodan - jedná na Adamsův příkaz

Exeter - hyperprostorový zvěd

Atlan - Arkonidanovo podezření se potvrzuje

Chukdar - neprůhledný Nakk

1. února 1173 NGL dostane Anselm Mansdorf, vedoucí kanceláře Kosmické hanzy na Bastisu, čtvrté planetě slunce Oribron v sektoru Simban, od Linguidů příkaz nainstalovat šestnáct materiálních transmiterů na Lingoře a dalších linguidských světech, kromě jiných také na Bastisu. Kromě toho se Linguidé na Bastisu začnou zcela podřizovat tam narozenému Mírostrůjci a nositeli aktivátoru Kelamaru Tessonovi1). Yankipoora, která se původně jmenovala Iunoy Wataka a která patří k »Pěsti z Efremu«2), a Garth Bondelle, který má krycí jméno Zornatur, dva členové sítě agentů, které Mansdorf na linguidských světech vybudoval, zjistí, že Nakk Chukdar3) tajně s trojzubcovitou lodí SIRNAM dorazil na Bastis a vysadil Bionty jako hyperprostorové zvědy3). Kusy jednoho bionta se materializují v novém transmiteru4). Homer G. Adams vyšle poté Michaela Rhodana s MONTEGO BAY na Bastis. Společně s Mansdorfem objeví Perry Rhodanův syn na palubě SIRNAMU Bionty, kteří žijí v nedůstojných podmínkách, a zbytky dalších, kteří padli za oběť experimentům Nakků. Od pomateného Bionta Exetera se Rhodan a Manzdorf dozvědí, že gastropoidi pátrají hyperotisku buněčných aktivátorů, aby snížili přízeň ID vůči Mírostrůjcům.

10. února se materializuje Kelamar Tesson v rámci velké ceremonie v transmiteru planety Bastis. O pět dnů později nechá vyhlásit novou hierarchickou strukturu Linguidské říše, ve které Aramus Shaenor, Balasar Imkord a Dorina Vaccer, kteří tvoří Triumvirát, stojí nad ostatními Mírostrůjci, kteří ovládají jednotlivé Linguidské světy. Tesson seznámí svůj národ se strukturou universa a rolí superinteligencí, materiálních zdrojů a kosmokratů5).

Cestou na Bastis se Atlan v systému Cueleman6) na planetě Kloyrok setká s Mírostrůjkyní Hageou Scoffy a začne si jí vážit pro její skepsi ohledně nového vývoje Linguidů. Nákkové nasazují mezitím další hyperprostorové zvědy proti Mírostrůjcům nosícím aktivátory. Mírostrůjce Fando Alai, který žádný aktivátor nemá, ztrácí 14. března na Lingoře Kima, když se vedle něj nedopatřením materializuje Biont8). O den později prohlašuje Balasar Imkord, že disponuje rozhodující mocí v Triumvirátu. Bransor Manella a Narada Sonkar, protektoři z Lingory, se stávají ministry bez rezortu9), ostatní Mírostrůjci guvernéry patnácti ostatních slunečních soustav linguidské říše10).

17. března se Atlan na Zemi setká s Perry Rhodanem, který se vrátil z Truillau11), a vypráví mu o Taurecovi a jeho příběhu.