Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 22
hledat
Díly:15001599 (100 dílů)
Čas děje: 1169 NGL - 1174 NGL
Autoři:Ernst Vlcek, H.G. Francis, Kurt Mahr, Robert Feldhoff, Arndt Ellmer, Marianne Sydow, K.H. Scheer, Peter Griese, H.G. Ewers, Clark Darlton, Horst Hoffmann, Peter Terrid
ID tvrdí, že lhůta pro lidstvo uplynula, a žádá zpět aktivátory buněk. Jeho novým vyvoleným národem jsou Linguidové s Mírostrůjci čele. Omyl se vysvětlí a superinteligence dodává nové čipy buněčné aktivace.

Monosova moc v Mléčné dráze byla zlomena a už jen několik lidí je zajato v pozemské síti Simusense.

V Eastside začíná dělat národ Linguidů zajímavé věci: díky síle slova Mírostrůjce Aramuse Shaerona se v sektoru Simban podaří urovnat konflikt mezi Invitro-klony a Invivy. Na Rhodanův příkaz se mutanti Fellmer Lloyd a Ras Čubaj vydají do soustavy Jergelen, aby prošetřili, jestli Tentra-Bluesané doopravdy z vděčnosti předali vládu Linguidům.

Mezitím se na Zemi objeví Willom společně s Eirene, která si mezitím říká Idinyphe. Mimo to se Ernst Ellert, Alaska Saedelaere a Testare znovu vydávají hledat Chronologickou tabulku z Amringharu.

30. září 1169 NGL doručí Homunk, posel superinteligence ID, volání nesmrtelnosti: všichni nositelé aktivátorů se musí odebrat na Poutník, aby odevzdali aktivátory buněčných vibrací, protože lhůta 20000 let uplynula. Mezitím, co všichni nesmrtelní prodělají ztrátu aktivátoru a připravují se tak na smrt explozivním dělením buněk, utrpí Ras Čubaj a Fellmer Lloyd při teleportaci s Linguidem šok, a když z něho procitnou, ultimátum ID již skoro vypršelo. Nedostanou se včas na Poutníka a zemřou na Compolu, v soustavě Jergelen. Ostatní nesmrtelní obdrží poslední buněčnou sprchu, aby si mohli dát do pořádku nevyřízené věci. Mezitím nesmrtelní zkoumají Linguidy, kteří se nesmějí ani teleportovat natož transitovat, protože přitom ztrácí Kima, což je něco jako jejich duše. Perry Rhodan je Lingudy fascinován, Atlan pochybuje o jejich upřímnosti. Jako náznak toho je objeven ostrov monster, kam jsou odsunuti Linguidové, kteří ztratí Kima.

S Per-E-Kitem se v galaxii objeví agent Kontidů. Přemluví Gesil, aby s ním šla, protože má informace o jejím únosci. Per-E-Kitův velitel není nikdo jiný než Stalker, který se za Monosovy éry zdržoval hlavně v ESTARTU. Tvrdí, že Gelsin únosce je identický s vládcem galaxie Truillau. Gesil ho následuje a s mušlovitou lodí SHARN-Y-YAAK odletí do Truillau, kde se s pomocí povstalců pokusí Per-E-Kit postavit Strážci z Truillau.

V Mléčné dráze se Perry Rhodan zabývá několika problémy: jak stále více vychází najevo, někteří Nakkové mají zvláštní zájem na ID. Z toho důvodu ukradli tajnou schránku a několik aktivátorů buněk, čímž chtěli stabilizovat sílu ID. Na druhé straně se hádá Galaktikum s Topsidery o novém rozdělení galaxie. Obzvláště Arkonidané se s Atlanem tlačí do vzniklého mocenského vakua. Zatlačí Topsidery z jednoho systému a nabídnou jim místo toho planetu v soustavě Couleman, který ale byl před tím slíben Linguidům. Linguidové si promluví s Topsidery a ti se nato stáhnou, což Atlanovu nedůvěru ještě více umocňuje.

Na poli techniky zatím probíhá několik projektů: Duo synergistiků vedené Mylesem Kantorem vnikne do NATHANA a dozví se, že na mocenskou oblast ID mělo přijít velké nebezpečí a proto rozkázal decentralizovat BÁZI. Perry Rhodan s pomocníky převezmou pod svou kontrolu některé funkce kontrolní sítě a vznikne GALORS, celogalaktická navigační síť, která má především zaúkol hledat ID. Když naleznou první stopy, podaří se Sato Ambushovi krátkodobě přesunout Perry Rhodana na Poutník. Na dotaz, kdo dostane jeden ze dvou nastavených aktivátorů buněk, je mu odpovězeno, že budoucí nositel se ještě nenarodil. ID, jak se zdá, se zřejmě nachází v době, kdy národem, který dostal 20000letou lhůtu, byli Arkonidané.

Spolupráce s Nakky se pomalu zlepšuje, za co mimo jiné může Idinyphe, která se pravděpodobně pomalu proměňuje v Nakka.

Hledači ID Alaska Saedelaere, Ernst Ellert a Testare dospějí při svém pátrání do Fornaxu. Hanzovní kancelář je tam řízena Sielou Correl, což je pravděpodobně dcera Reginalda Bulla a Vanity Fair. Říká, že se domluvila s Nokturny a uchránila tak kancelář před většími škodami. Mudrc z Fornaxu nemůže hledačům poskytnout souřadnice Amringharu, nabízí ale, že je tam vezme. Vezme tam ale pouze Ellerta a Testareho, protože Saedelaere a Siela Correl se s kosmickou lodí MATKA odeberou směrem k ESTARTU.

V Mléčné dráze se zatím objeví poukazy na ID, kterou chtějí nesmrtelní přimět k tomu, aby s nimi navázala kontakt, což ale v této situaci nejde. Dao-Lin-H'ay a Ronald Tekener nakonec objeví, že se Homunk zabývá Linguidskými Mírostrůjci. Také trirumvirát tvořený Guckym, Salaam Siinem a Beoduem nalezne něco: fragment observatoře z Poutníka a Colt Peacemaker. Vyzařují psionické impulsy, které živé tvory ve svém okolí nutí hrát ruskou ruletu. Beodu je sice proti impulzům chráněn, zabije ho ale náhodně vystřelená kulka.

Myles Kantor má být úmyslně zavražděn. Za atentátem stojí skupina October '96, která chce Mléčnou dráhu dostat z područí nesmrtelných a díky činům ID se cítí být posílena. Atentát se podaří ale jen z části: obě nohy mu ochrnou a nadále se může pohybovat jen díky svému Kantormobilu. To ale vědce nemůže zadržet a dále pátrá po ID, respektive po souřadnicích Poutníka. Konkurují mu přímo Nakkové a skupina October '96 jeho práci nadále sabotuje. Objeví, že jedno ohnisko dráhy Poutníka je přímo Linguidská soustava Teshaar. Nesmrtelní přistanou na Poutníku a potkají Ernsta Ellerta, který mezitím vstoupil do ID. Varuje je před tím, aby se na planetě zdržovali. Dřívější nositelé aktivátorů jeho varování ignorují a brzy najdou Ellerta, ale o několik let staršího, což mu udělal ID, za to, že varoval své staré přátele. Před jejich očima nadále stárne a nakonec zemře. Z toho usuzují, že sami o několik let zestárli a už jim jich moc času nezbývá. Nakonec Poutníka opustí, protože se dematerializuje. Na jeho místě se vynoří čtrnáct lodí Linguidů, které naberou kurs na svůj domovský svět. Tam každý u svého keře Kima najde jeden aktivátor buněk. Linguidové jsou tedy novým vyvoleným pomocným národem ID.

Na radu Stalkera vystrojí Rhodan expedici k ESTARTU. Na palubě ROBINU dochází k tajemným příhodám, za jejichž autora je považován Stalker. Ten se ale jen pokouší poštvat proti sobě posádku. Nakonec je vysazen na jedné planetě, kam má pro něj později doletět Dao-Lin-H'ay, Stalker si ale z posádky HARMONIE vezme Salaam Siina, který se mu stane průvodcem.

ROBIN se mezitím pomocí trasy nových transmiterových bran dostává rychleji k ESTARTU. V zahradě ESTARTU se nakonec setká Ronald Tekener, Dao-Lin-H'ay, Salaam Siin a posádka ROBINU a zažijí, jak Stalker vejde do ESTARTU. Jeho skutečnou rolí bylo působit za nepřítomnosti ID jako vyslanec superinteligence ESTARTU. Také se dozvědí, že problém s ID se vyřeší pomocí buněčných aktivátorů. To se dozvědí také Nakkové a začíná honička do rodné galaxie.

Gesil se mezitím dostala do zajetí Strážce Truillau a je převezena na jeho rezidenční CASSADEGA. Ačkoliv už několikrát vstoupila v mentální kontakt s tajemným Strážcem, musí několik měsíců čekat. Jako sluha je jí přidělen Voltago, hrozivý kyberklon. Teprve když na CASSADEGU přijede i Idinyphe, nechá se Strážce poznat jako kosmokrat Taurec. To on unesl inkarnaci kosmokratky Gesil unesl, vyklonoval z ní Monose, kterého měl pod svou kontrolou. Taurec se nakonec s Gesil a Eirene vydá za materiální zdroje a opustí tak tuto stranu. Voltaga tu nechá jako dárek pro Rhodana.

Na Arkonu zatím vědci přijdou na to, že Linguidové jsou potomci Arkonidanů a Tefrodů. Díky různým materiálům, jejichž majitelé většinou zemřeli násilnou smrtí, usoudí Atlan na spojení Mistrů ostrovů a Crestově pátrání po věčném životě.

Reginald Bull a Icho Tolot se vydají směrem k Andromedě, prozkoumat tam časovou anomálii. Když Myles Kantor spočítá nové souřadnice dráhy Poutníka, vyjde mu, že vede do Andromedy, a tak se do sousední galaxie vydá i Perry Rhodan s Atlanem. Tam naleznou nové důkazy, že realitní gradient ID pro aktuální skutečnost je zmanipulovaný. Když se nakonec Poutník materializuje, stanou se svědky toho, jak ID předá aktivátory buněk tefrodskému vědci Dhelimovi, kterého ale Mirona Thetin, pozdější Faktor I Mistrů ostrovů, okrade. Tak je rozřešeno tajemství o vzniku Mistrů ostrovů.

V rodné Mléčné dráze se Mírostrůjci snaží zasloužit si svou roli pomocného národa superinteligence a kupují od Kosmické Hanzy kosmické lodě, průmyslová zařízení ale i zbraně. Poté Michael Rhodan opět vklouzne do své staré role Roie Dantona a získá důvěru Mírostrůjkyně Ceby Jandavari. Přitom se mimo jiné dozví, že Linguidové zatím rekrutují policejní sbor. Také je svědkem toho, jak Kimalog Linguida Adonora Cyrfanta zničí starý obraz na kterém je vyobrazen pád kosmické lodi. Přeživší Arkonidané a Tefrodi se přitom spojí v jednu větev. Tato větev je předchůdce všech keřů Kima Linguidů. Cyrfant pozná, že Kima je falešný řetěz, nepřístupné sdružení představ, pevné polohy.

Linguidové se mezitím už nebojí větších násilných činů a ničí dokonce i celé planety. Hagea Scoffy, Alaresa Anceott a Nanri Vojerina, tři Mírostrůjkyně bez aktivátoru, se postaví proti trirumvirátu Linguidů Doriny Vaccer, Aramuse Shaerona a Balasara Imkorda, potom, co jejich rejdy a intriky vycházejí najevo. Mezitím se podaří Dorinu Vaccer přesvědčit, aby odložila svůj aktivátor buněk. V souvislosti s Kima a s prehistorií Linguidů, se jí podaří získat do své moci Aramuse Shaenora a Balasara Imkorda. Šéfové Paylaczerů a tři další linguidští vůdci ale stále žijí s aktivátorem. Icho Tolotovi se je ale podaří porazit v souboji. Ostatní Linguidové vrátí své aktivátory buněk dobrovolně zpět Pozemšťanům, zestárnou a půldruhého roku, o dobu co nosili aktivátor, a pomalu se jim vrací duševní jasnost.

Do Sluněční soustavy se vrací BÁZE a ROBIN. Oznámí Rhodanovi Taurecův odchod s Gesil a Eirene za materiální zdroje. Ale nejen to: zmatenost superinteligence souvisí s Taurecovími manipulacemi, při kterých se pokoušel urychlit vývoj ID v materiální zdroj, aby se tím rychleji dostal za materiální zdroje. V souhře s DORIFER-šokem to ale mělo fatální následky. O tom se Rhodan, Voltago a Paunaro sami přesvědčí, když vletí do DORIFERU a ten jim poskytne pohled do potencionální budoucnosti.

Po jejich návratu se ve Sluneční soustavě materializuje Poutník, je ale obklopen zvláštním druhem časového pole. Patří vlastně 20000 let do budoucnosti. Pokus, odevzdat aktivátory buněk, selže, kontakt s ID nenastane. Pouze Paunarovi se podaří časovým štítem proniknout do diskového světa. Krátce potom nastane čtrnáct explozí v hyperprostoru. Aktivátory jsou zjevně zničeny. Na Zemi se u bývalých nositelů aktivátorů objeví první příznaky stárnutí a společně čekají na zjevení ID.

A opravdu se objeví Ernst Ellert s poselstvím, aby se Rhodan s Atlanem dostavili na Poutníka a vzali sebou dalších třináct vybraných kandidátů na nesmrtelnost. Kromě dřívějších nositelů aktivátorů vybere Rhodan Dao-Lin-H'ay, Lingama Tennara, Mylese Kantora, Sato Ambushe a Nikki Frickel.

Ale ID dá z těchto kandidátů jen Dao-Lin-H'ay a Mylesi Kantorovi nový aktivátor, který se nosí pod kůží v rameni. Vědci kromě toho superinteligence vrátí jeho nohy a vpálí mu mateřské znaménko ve tvaru spirální galaxie. Další aktivátor dostane Paunaro, který stejně jako všichni ostatní modří Nakkové chce vstoupit do superinteligence. K překvapení všech dá ID nesmrtelnost ještě někomu novému: Philip z národa Ennoxů. Ten ale zvlášť podivně zmizí ihned po předání aktivátoru, aniž by dokončil svůj vtip o houbách v lese...


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
1500. Ernst VlcekRuf der UnsterblichkeitVolání nesmrtelnosti
1501. H.G. FrancisWeg ohne WiederkehrCesta bez návratu
1502. Kurt MahrDie letzte FristPoslední lhůta
1503. Robert FeldhoffKrisenfall TopsidKrizový případ Topsid
1504. Arndt EllmerDie MutantensucherHledači mutantů
1505. Marianne SydowDorina, die FriedensstifterinDorina, Mírostrůjkyně
1506. Marianne SydowEine Welt der LinguidenSvět Linguidů
1507. K.H. ScheerInsel der MonsterOstrov monster
1508. Peter GrieseSpur der HoffnungStopa naděje
1509. H.G. EwersDer Dunkle und sein SchattenTemný a jeho stín
1510. Clark DarltonEin blinder PassagierČerný pasažér
1511. Ernst VlcekDie neun Leben des CaligulaDevět životů Caliguly
1512. Robert FeldhoffDer heimliche RebellSkrytý rebel
1513. H.G. FrancisRendezvous auf JimmerinSchůzka na Jimmerinu
1514. Arndt EllmerDas MuschelschiffMušlovitá loď
1515. Peter GrieseDas Geheimnis der NakkenTajemství Nakků
1516. Kurt MahrChaos im HumanidromChaos v Humanidromu
1517. K.H. ScheerDer ImperatorImperátor
1518. H.G. EwersDas Cueleman-DebakelCuelemanský debakl
1519. Robert FeldhoffDas Symbol der TaubeSymbol holuba
1520. Marianne SydowGeschäfte mit TopsidObchod s Topsidem
1521. Peter GrieseDie Streiter von EfremBojovníci z Efremu
1522. Arndt EllmerMetalyseMetalýza
1523. Kurt MahrDas ProjektProjekt
1524. Ernst VlcekDie Uhren von WandererHodiny z Poutníka
1525. H.G. FrancisMethanwelt Antau IMetanový svět Antau I
1526. H.G. EwersGalaxis der VerdammtenGalaxie zatracenců
1527. H.G. EwersGesil und der GesandteGesil a vyslanec
1528. Marianne SydowMetamorphosen des GeistesMetamorfóza ducha
1529. Robert FeldhoffRückkehr in die Provcon-FaustNávrat do Provconovy pěsti
1530. Robert FeldhoffSturm in der DunkelwolkeBouře v temném mračnu
1531. Peter GrieseBesuch auf TerraNávštěva na Zemi
1532. Arndt EllmerLasim und ParanakkLasim a Paranakk
1533. H.G. FrancisEnde der SonnenzeitKonec slunečního času
1534. Marianne SydowNocturnen-AlarmPoplach - Nokturnové
1535. Ernst VlcekTanz der NocturnenTanec Nokturnů
1536. Ernst VlcekDer Weise von FornaxMudrc z Fornaxu
1537. H.G. FrancisWas die Götter schenkenCo bohové darují
1538. K.H. ScheerDer Thron von ArkonArkonský trůn
1539. Marianne SydowIn der EastsideV Eastside
1540. Peter GrieseEin Freund der LinguidenPřítel Linguidů
1541. Robert FeldhoffDas himmlische StückKus nebe
1542. H.G. EwersMission auf VaarMise na Vaaru
1543. Arndt EllmerDer Held von SigrisHrdina ze Sigrisu
1544. K.H. ScheerRoulette der AuserwähltenRuleta vyvolených
1545. Peter GrieseDie Welten von TruillauSvěty Truillau
1546. Robert FeldhoffVoltago der DienerSluha Voltago
1547. Arndt EllmerSabotage auf TerraSabotáž na Zemi
1548. Kurt MahrOrbit im NichtsOrbit v nicotě
1549. Ernst VlcekBrennpunkt WandererOhnisko Poutníka
1550. Marianne SydowDie neue BestimmungNový cíl
1551. Peter GrieseDie LinguidenforscherVýzkumníci Linguidů
1552. Robert FeldhoffTolots TerrorTolotův teror
1553. H.G. EwersStalkers TrickStalkerův trik
1554. H.G. FrancisKinder des MonosMonosovy děti
1555. Kurt MahrZu Arkons Ruhm und EhrePro Arkonskou slávu a čest
1556. Arndt EllmerSchatten der VergangenheitStíny minulosti
1557. Robert FeldhoffDie Bionten von DrumbarBionti z Drumbaru
1558. Peter GriesePentaskopiePentaskopie
1559. Marianne SydowAtlan und der LinguideAtlan a Linguida
1560. H.G. FrancisAgenten des BewahrersAgenti Strážce
1561. H.G. EwersDer ÜberfallPřepadení
1562. Kurt MahrBastion des BewahrersBašta Strážce
1563. Clark DarltonGeheimsache RIUNANTajemství RIUNAN
1564. Horst HoffmannReport der UnsterblichkeitReport nesmrtelnosti
1565. Arndt EllmerDer IntrigantIntrikář
1566. H.G. FrancisVermächtnis eines HeldenZávěť hrdiny
1567. Robert FeldhoffDie AuserwähltenVyvolení
1568. Peter GrieseSklaven der 5. DimensionOtroci páté dimenze
1569. Ernst VlcekFinale für TaurecFinále pro Taureca
1570. Kurt MahrDas Haus der GeborgenheitDům bezpečí
1571. Kurt MahrPE-hilfreichPE-nápomocný
1572. Horst HoffmannDer MenschenzooLidské zoo
1573. Marianne SydowBlick in die ZeitPohled do času
1574. H.G. FrancisIn den Händen des FolterersV rukou Folterů
1575. Robert FeldhoffDer Gesang des LebensPíseň života
1576. Arndt EllmerDie PlanetenspringerPlanetární skokani
1577. Arndt EllmerEndstation EtustarKonečná stanice Etustar
1578. Marianne SydowGeschäfte mit dem FriedenObchody s mírem
1579. H.G. EwersRoi Danton der PiratRoi Danton, pirát
1580. Peter GrieseRätselhaftes KimaZáhadná Kima
1581. Horst HoffmannTod im WeltraumfortSmrt ve vesmírné pevnosti
1582. Ernst VlcekDas KimalogKimalog
1583. Marianne SydowDas Mädchen und der NakkDívka a Nakk
1584. Peter GrieseAgent an drei FrontenAgent na třech frontách
1585. Kurt MahrEine Leiche nach AkkartilMrtvola na Akkartilu
1586. H.G. FrancisWen die Rache trifftKoho potká pomsta
1587. Robert FeldhoffRebellion der SterblichenRebelie smrtelné
1588. Marianne SydowDie falsche KetteFalešný řetez
1589. Arndt EllmerIm Auftrag des GalaktikumsZ pověření Galaktika
1590. H.G. FrancisOperation UnsterblichkeitOperace nesmrtelnost
1591. Peter GrieseOpfer des HyperraumsOběť hyperprostoru
1592. H.G. FrancisDer Ilt und der TodIlt a smrt
1593. Horst HoffmannTaurecs GeschenkTaurecův dárek
1594. Robert FeldhoffFlugziel DoriferLet k DORIFERU
1595. Robert FeldhoffBlick in die ZukunftPohled do budoucnosti
1596. Arndt EllmerAbgrund der ZeitPropast času
1597. Horst HoffmannAbschied von der UnsterblichkeitLoučení s nesmrtelností
1598. Peter TerridDer Tag des ZornsDen hněvu
1599. Ernst VlcekEin Freund von ESPřítel ID