Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1577
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1577
Název:Konečná stanice Etustar
(Endstation Etustar)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1173 NGL = 4760
Let do Temného nebe - Sotho se vrací domů
Hlavní postavy románu:

Stalker - Pterský klon na konci své cesty

Ronald Tekener a Dao-Lin-H'ay - Terranec a Kartaniňanka na Etustaru

Norman Thurau a For-Khon - obchodník s hračkami a jeho zvláštní důvěrník

Salaam Siin - mistr pěvec opět potká své přátele

Shina Gainaka - velitelka ROBINU

Ve svých záznamech popisuje Sakrat z Epixolu, jak Stalker na počátku své existence vylezl z klonovacích zařízení Etustaru a společně se svým Animateurem Skorshem1) opustil Temné nebe a jak později po konci starého pořádku vyhnal Singuvy2) z Etustaru. Dárek Hesperidek popisuje potom, jak Stalker po Ijarkorově smrti zničil NARGA PUUR, ŠPALEK3), který kromě původních Hauriů posilovali také národy z Hangaye a tak se stával nebezpečím pro Estartu. Slávu pro tento čin přenechal Staker Vethu Leburianovi4). Nakonec vypráví Sakrat, jak bývalý Sotho půl milionu Ztracených dárků z Muunu daroval Pterům, aby jejich národ vytvořil nový začátek, jak o něco později adoptoval odbojného Sakrata a jak on, obviněn ze zrady, byl od ESTARTU vypovězen z její zahrady a dán Vethem Leburianem5) do klatby, se vydal do Mléčné dráhy.

ROBIN odveze Stalkerovu válečnou bednu na Epixol, jedinou planetu rudého trpasličího slunce. Jen Sakrat z Epixolu zůstane na vlstní přání na palubě, protože chce najít Stalkera. 16. května 1173 NGL se ROBIN na Mardakaanu setká s HARMONIÍ a MATKOU6). Poté co jim Panish Panisha Quion Lanaa opatří Permit na Etustar, vydá se loď 30. května do systému Oogh.

Tam si Lao-Sinhové a hangajští Kartaniňané na Hubei vyvinuli zvláštní duální společenský systém, který ve všech oblastech každodenního života vytváří rovnoprávnost obou skupin. Norman Thurau a jeho důvěrník, Elfahder For-Khon, který se skývá v masce Kartaniňana, se z Hubei umožnit DAO-LIN průchod přes Absanthskou bránu, zatímco se Ronald Tekener vydává za Virona a Dao-Lin-H'ay za Lao-Sinh. Tři Nakkové Adraak, Balinor a Cusar z CHRINAARU, kteří jsou s MONAGA7) na cestě do Boldaru8), identitu Kartaniňanky a Terrance odhalí a upozorní somerského portálového mistra Urseanana na nebezpečí, které Estartu hrozí spoluprácí galaktiků s pletichářským Stalkerem. Tekener, Dao-Lin-H'ay a její společníci jsou zatčeni, Thurau je zabit. Očekávaný Permit na Etustar ale Nakkové nedostanou. Panish Panisha Quion Lanaa, který později s ODINEM, HARMONIÍ a MATKOU doletí k Absanthské bráně, se postará o to, aby byli vězni propuštěni.

Nakonec dorazí galaktikové na planetu Boldar, kolem kterého krouží trosky ŠPALKU a nová brána ESTARTU. Na Boldaru žijí Gavvroni9), protože Gavvr, jejich domovský svět, byl zničen Singuvy. Po dvoutýdenní přípravě dorazí Galaktikové na Etustar. V zahradě ESTARTU se Stalker začne měnit a podporován Sakratem se vydá na poslední cestu. Tekener, Dao-Lin-H'ay, Alaska Saedelaere, Salaam Siin a Quion Lanaa jsou svědky, jak vybledlé, popraskané tělo bývalého Sotha, jehož roli pověřence a interpreta superinteligence galaktikové nyní rozumí, je popínavými rostlinami vtažen do půdní štěrbiny, která se nad ním uzavře. Přes Eidosy a Morphy sdělí ESTARTU Galaktikům, že klíč pro hledání ID leží v buněčných aktivátorech. To samé řekne ovšem také nic netušící Siela Correl Nakkům, kteří s CHRINAAR a MONAGA dorazili na Etustar, aby je zdržela10).

30. června se vydá ROBIN přes transmiterovou trasu Heraldických bran zpět do Mléčné dráhy11), zatímco Salaam Siin s Quion Lanaa zůstanou v Estartu, aby stáli po boku svému národu.