Perry Rhodan 1574 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1574
Název:V rukou Folterů
(In den Händen des Folterers)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1991
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1173 NGL = 4760
Dva návštěvníci z galaxie - v táboře smrti na Somtranu
Hlavní postavy románu:

Alaska Saedelaere a Siela Correl - dva galaktikové v Estartu

Ciloreen - Nakk je hovorný

Massur - velitel tábora smrti

Kait Narusen - Mliroňan

Sten Ibemen - portálový mistr Shivorské brány

Zatímco se Alaska Saedelaere a Siela Correl v medolodi MATKA bez kontaktu s HARMONIÍ zdržují u Chargoncharské brány1), vypravuje Nakk Ciloreem, že už je zhotoveno sedm, po prvních krocích Upanišadu2) nazvaných dálkových transmiterů, které vytvářejí trasu vedoucí z Estartu přes Vilameš do Mléčné dráhy. Desátý transmiter, který nese jméno Gomská brána, má být již v mocenské oblasti ID. Poté co jsou obě lodi po týdnu čekání přesunuty ke čtyř miliony světelných let vzdálené Charimcharské bráně, dá Ciloreem Siele Correl informace o vývoji v mocenské oblasti ESTARTU:

DORIFER-šok z 31. ledna 447 NGL3) ukončil válečnický kult4) a činnost Síťochodců5). Pokus z Pterů pocházejících Singuvů6) společně s Haurii ze ŠPALKU7) strhnout na sebe moc ve dvanácti galaxiích Estartu8), byl zmařen Věčným válečníkem Ijarkorem9) a Mliroňanem Vethem Leburianem10). Singuvé byli vyhubeni a jejich domovský svět zničen11). Kvůli téměř nevyčerpatelnému arzenálu ŠPALKU se Hauriové stali největším nebezpečím pro národy Estartu. Při boji proti nim se zejména osvědčili high-tech Ztracené dárky Hesperidek12), opravdový odkaz superinteligence ESTARTU. Ijarkor, kterému byla Singuvy odepřena buněčná sprcha13), zemřel 540 NGL jako básník na Etustaru14), poté co převzal odpovědnost na resocializované Ptery a Ophely. Společně se Srimavo, která již v roce 447 NGL zemřela v palbě agresivních Hauriů, se Veth Leburian pokoušel uskutečnit ESTARTINU filozofii Třetí cesty a postupovat proti Hauriům. Přitom se opíral také o Somery, které pro sebe získal prostřednictvím Ijarkora a Ophalů, a využil gorimské lovce, kosmické lodi vesmírných nomádů15) a Heraldické brány, které byly přestavěny na transmiterový provoz. Leburian zažil ještě jak se ESTARTU, aniž by vzbudila rozruch, kolem roku 550 NGL vrátila zpět na Etustar. Sto let potřebovala superinteligence, aby se z DORIFER-šoku zotavila a ustálila. Mezitím byla ale opět přítomna plnou silou a v oblasti dvanácti galaxií panoval mír16).

Poté co Stalker a Salaam Siin portálového mistra Alophose přimějí, aby jim vystavil permit a naprogramoval transmiter na Absanthskou bránu, vyhodí HARMONIE svého nakkského lodivoda Taruana do vesmíru, vletí do transmitního pole a prchne okamžitě po své materializaci v Absanthské bráně. Jako důsledek toho je MATKA s Ciloreem, Taruanem a šesti somerskými gardisty na palubě přenesena do Absanthské brány a odtamtud je kvůli manipulaci nakkského řídícího mistra Mauhara na místo do Královské brány na Somu17) přesunula do Shivorské brány, která v oblasti vlivu Mliroňanů krouží kolem Mondrucku, čtvrté planety slunce Shivor. Předtím si uprchlý Salaam Siin stačí rádiově domluvit sraz v eastside Siom Som.

Nakkové odvedou Alasku Saedelaereho a Sielu Correl do trestaneckého tábora na Somtranu, třetí planetě Shivoru, kde somerský velitel Massur brutálně mučí internované Somery a Mliroňany. Přesto Saedelaere odmítne nabídku Nakků Celohima, Nardura a Saroty, řídícího mistra bývalé tvrze Choktash18), jakož i Adraaka, Balinora a Cusara, kteří s trojzubcovitými loděmi MONAGA a CHRINAAR 19) přiletěli z Mléčné dráhy, že ho s jeho společnicí nechají utéct, pokud se vrátí do domovské galaxie20). S pomocí mliroňanského vězně Kaita Narusena oba galaktikové nakonec utečou. Když se portálový mistr Shivorské brány, Mliroňan Sten Ibemen, dozví o zásahu Massura, pošle MATKU k Leburianské bráně, která krouží kolem Mlironu21). Tam dostane Alaska Saedelaere a Siela Correl počátkem roku 1173 NGL Permit Desotha Anara Tresaie a vydají se k místu setkání s HARMONIÍ.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál