Perry Rhodan 1373 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1373
Název:IMAGO
(IMAGO)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Tajemství Gorim-Station - ESTARTU zanechává znamení
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec na stopách ESTARTU

Beodu - Rhodanův průvodce, Attavenno

Ren-No a Gil-Gor - dva přední Kartaniňané

Mnele-Dor a Hvězdopřítel - Juatafu a Benguel

Purad-Nam - Síťochodec

20. května 447 NGL, pět dní po odjezdu z Tuyonu1) dorazí Ren-Noova flotila s Perry Rhodanovou LEDOU do Anklamu. O něco později přiletí do systému Anklam flotila stávájící se z pěti tisíc Juatafských a stejně tolika Benguelských lodí a odvysílá text »Hledáme Shehara (ideální obraz, vzor, Imago)«.

Když Rhodan společně s Kertuulem2), novým vrchním komandérem Vennoků na Gangha2), Mnele-Dorem a Hvězdným ohněm, dvěma vyslanci cizí flotily, tak se Juatafu a Benguel náhle zhroutí a ztratí svou osobitost. Jako při obdobném procesu na Tuyonu1) se z jejich těl uvolní stínovitý přelud a v blesku se spojí. Dvojitý zážitek, prohlášení Juatafů a Benguelů a vzpomínka, ve které ho pozitronika JUATAFU označovala za Osvíceného3), ukáže Rhodanovi, že je hledaným Imago.

Protože Kartaniňané a Vennokové chtějí na Benguely a Juatafy zaútočit, protože nepřísluší ke Kansahariyya, svazku dvaadvaceti národům, které provádějí transfer Hangaye do Meekorahu, pokouší se Rhodan 3. června cizince na Namarongu, měsíci Zimbonu, přimět k návratu. Mnoho Juatafů a Benguelů přitom známým způsobem ztratí vědomí. Rhodan opustí nato s Beodu ve své DORIFER-kapsli rychle soustavu Anklam. Protože Ren-No chce svůj projekt uchránit a s Rhodanovou pomocí se zbavit flotily Juatafů a Benguelů, nechá po terranci pátrat. Ten se mezitím rozhodl navštívit Vinau, rodný svět Kartaniňanů, který jako druhá planeta krouží kolem slunce Charif.

Poté co oba celé týdny bez účelně bloudí Hangayí, vypráví Beodu Rhodanovi 1. července o svém novém snu: na rajském světě Vailach-Gom popisuje duch Puradaanů Attavennovi, jak válečník Granjcar před dávnými časy zničil kvetoucí kulturu planety, protože osadníci z národu Vail se mu nechtěli podřídit. Na straně Vail bojoval Puradaan, kterého na Vailach dovedl důležitý rozkaz, a našel přitom smrt.

Ve stejný den objeví LEDA na konci širokého, do prázného prostoru čnějícího spirálního ramene Hangaye čtyři z Absantha-Gom pocházející kulovité hvězdokupy Dugun Sisawa (nestejní bratři)4) a další hvězdné shluky z Meekorahu5). LEDA zjistí, že hvězdné shluky se objevily současně s transferem první respektive druhé čtvrtiny Hangaye.

5. července dorazí DORIFER-kapsle do Vailach-Gom, který leží na okraji kulovité hvězdokupy Dugu Chini (nízký bratr). Psionický imprint, který Rhodana identifikuje jako Síťochodce, aktivuje automatický záznam, který před pěti sty lety v periferii Absantha-Gom vytvořil nezvěstný síťochodec Purad-Nam před svou smrtí a podtvrdí tak obsah Beoduva snu. Řízen záhadným duchovním hlasem, objeví Rhodan v kdysi Granjcarem zničené Gorim-Station symbol ESTARTU, který byl teprve před čtyřmi dny nakreslen do prachu. Ve stejné době postaví Hauriové na planetě Vailach-Gom, kterou nazývají Behuzar, základnu. U jednoho Haurie, kterého Rhodana přemůže, než se mu podaří zaměřit LEDU, najde Beodu ztracený dárek Hesperidek6).

Rhodan a Beodu opustí Vailach-Gom a dozví se z komunikace Hauriů o jejich úmyslu kompenzovat ztrátu Hangaye hmotou z Meekorahu. Aby nalezl hlavní stan Hauriů, odlétá Terranec a Attavenno, následujíc radiogramy, do centra Hangaye. 10. července obklíčí ale Gil-Gor, člen Projektové organizace, se svou flotilou LEDU. Kartaniňan chce Rhodana odvést na Vinau, kde Projektová organizace chce Terrancovi předložit návrh ohledně Juatafu a Benguelů.

Na Jalipu, třetí planetě systému Charif se sejdou představitelé všech členských národů Kansahariyya. Anansar, měsíc Nansaru, první planety Charifu, ve které Rhodan tuší domov Nakků, se ukáže být černou dírou7).

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál