Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1344
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1344
Název:Konec hybrida
(Das Ende der Hybride)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017 / 436 NGL = 4023 / 446 NGL = 4033
Vize včerejška, dneška a zítřka - Zatarové rozluští osud
Hlavní postavy románu:

Comanzatara - Zatara v Mléčné dráze

Jizi Huzzel - Siganka je pronásledována

Ferbelin Destowič - vzorky sbírající botanik

Huakaggachua - Comanzatařina sestra

Guang-Da-H'ahd - Kartaniňan

Po smrti Olivera Gruetera1) se Jizi Huzzel2) 13. srpna 430 NGL dostane v Oslo do vyšetřovací vazby. Poté co Comanzatara1) pomocí snu změní realitu a osvobodí jí, uprchne Siganka s ní a po zbraňovém mistru PALADINA3) nazvaném robotovu Dartem Hulosem před zběsilým botanikem Ferbelinem Destowičem, který chce rostlinu do své sbírky, na Olymp. Tam si Comanzatara 18. srpna vzpomene na svou kolegyni Aldruizantaro, která se zdržuje v »Zahradě pravděpodobného domova«4), a vidí 31. srpna ve snu, že asi před patnácti lety přišla Haukaggachua, dcera Kera-Hua-Zatara5). Poté překonají Jizi Huzzel, Comanzatara a robot další nástrahy Destowiče na Swoofonu6), a rostlina, která trpí tím, že je kvůli změně Strangeness bytostem ve svém okolí stále podobnější, zmizí.

Teprve když Destowič, kterému, jako kdysi Rainer Deike7), zaslali informace o sobě na magnetickém záznamu, 5. dubna 436 NGL dorazí na Swoofon, objeví se opět Comanzatara. Botanik nakonec pochopí, že Zatarové, které mezitím určil jako hermafroditní prakognostikerky8), jsou inteligentní bytosti hlubokých citů, a vzdá se svého plánu. Na rozloučení prorokuje Comanzatara zakomplexovanému muži, že se během letu na Rofus9) seznámí se svou budoucí manželkou.

Zatímco Comanzatara nakonec zregeneruje, použije Zatara Jacaranda její tělo jako mentální relé a sdělí Jizi Huzzel, že je nedobrovolně s Demeter, Jennifer Thyron, Susou Ail, Luzianem Bidpottem a Corneliusem Tantalem spojena v majsuntského hybrida10). Přitom zmíní tajemný pojem Tarkan11) a oznamuje, že se opět přihlásí, až se Comanzatara a Huakaggachua v roce 446 NGL spojí k duševnímu svazku, aby rozluštili původ Zatarů. Ačkoliv je jako purpurová hermafroditická prekognostička vlastně téměř nesmrtelná, zemře potom. Když se Comanzatara dozví, provede nesrozumitelný výrok: »Narga Sant. Nevím, co hledám. Wo xing Bao at Tarkan. Nevím, kdo jsem. Huakaggachua. Vím, kdo jsi, sestro. Tarkan, je ESTARTU, zahrada pravděpodobného domova? Oogh at Tarkane, musel jsi povstat.«

17. listopadu 446 NGL se ukáže Huakaggachua na Swoofonu a naváže spolu se svou sestrou telepatický kontakt s Jacarandou, která se nachází na Starquusu12) a oznamuje, že Irmina Kotčistovová, tlačena Ronaldem Tekenerem a Roiem Dantonem13), má v plánu operaci. Injekce spustí jeho prekognostické schopnosti a hybrid prorokuje mocnou kosmickou katastrofu. Z mnoha tisíc hybridních kusů jsoucí mateřský hybrid z Majsunty, se kterým se obě Zatarky 19. listopadu spojí, potvrdí Jacarandina slova. Aby katastrofa mohla být odvrácena, musel by povstat Oogh at Tarkan, protože on sám je podle jeho slov odpovědný za všechno neštěstí.

Kromě toho majsuntský hybrid oznamuje, že před padesáti tisíci lety bylo v oblasti mocenské oblasti ESTARTU asi dvacet Zatarů, kteří pro svou paní sbírali informace. Pterové si ale jejich schopnosti všimli a začali je pronásledovat. Kera-Hua-Zatara, Comanzatara a Aldruizantaro lovcům unikli, ale kvůli Strangeness-šoku ztratili téměř všechny vzpomínky. Ze šesti nebo sedmi zajatých Zatarů Pterové pomocí křížení s jinými inteligentními bytostmi vypěstovali cílenými manipulacemi jejich průvodních paraschopností majsuntské hybridy, které disponovali prekognostickým talentem. Po tomto vyprávění si je Comanzatara vědoma, že její doživotní hledání vždy platilo jejímu národu a domovu.

Když Irmína Kotčistovová 20. listopadu začne s operací, zabije se Jacaranda, protože ona jako pojítko, katalyzátor a kmen tímto způsobem může uvolnit pouta biologického spojení. Rozpadne se na černý prach a Demeter, Jennifer Thyron a tři Siganci získají díky zásahem metabio seskupovačky zpět svou svobodu.

Současně vyšle ŠPALEK se slovy »Wo xing Bao at Tarkan...« začínající rádiové poselství a přejde do lineárního letu14).

Na Swoofonu se překvapivě objeví Sandro Andretta a Gerard Hoegener15) a pokusí se zavraždit Jizi Huzzel, aby pomstili smrt svého kamaráda Gruetera. Destowič, který se od sňatku jmenuje Denoover a oba Shady sledoval, je nechá zastřelit bojovými roboty své ženy.

28. listopadu přestoupí Comanzatara, Huakaggachua a Jizi Huzzel do DÜK, ve které je objeví hybridem zprostředkované mentální vlastnosti16). Guan-Da-G'ahd přeloží rádiové poselství ŠPALKU, které oznamuje, že Bao at Tarkan přišel s »dalším kusem domova«. V jazyce Kartaniňanů nese ohromná loď jméno NARGA PUUR (Více domova).

Nakk Arfrar potvrdí, že má stejný domov jako rostlinné bytosti, a vysvětluje, že Sotho Tyg Ian použitím Ztracených dárků Hesperidek z Muunu se chce těžit z předpovídané katastrofy. Společně se svými druhy Ramani, Ushirkem, Tawalem a Udhurem se vzdá řízení dárků, které poté ztratí svou funkci a zmizí17). Jako reakci na to ohlásí Stygian, že nechá hmotu Mléčné dráhy zhroutit do propasti v galaktickém centru18).