Perry Rhodan 1348 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1348
Název:Sága ESTARTU
(Die ESTARTU-Saga)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 50.617 př.n.l. - 50.567 př.n.l. / 50.027 př.n.l. / 49.990 př.n.l. / 446 NGL = 4033
Od Třetí cesty k Permanentnímu konfliktu - kronikář vypráví
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Atlan - Síťochodci postupují proti Věčným válečníkům

Gesil - Rhodanova žena se stará o Eirene

Ijarkor - Věčný válečník přijímá Gorima

Thokmenen - ESTARTIN zmocněnec pro galaxii Muun

Gadavanida - inkarnace ESTARTU

Arus - Singuva

Zatímco se Perry Rhodan, Atlan, Fellmer Lloyd a Ras Čubaj 1. prosince 446 NGL po třítýdenním pobytu na Phamalu/Hubei1) vrací na Sabhal, zůstává Eirene u Kartaniňanů. Při návštěvě Upanišadu Ceinagh na Mlironu2) si Alaska Saedelaere a Atlan mohou ověřit správnost fám o mluvících sochách Oogh at Tarkana3). Mezitím dorazí ŠPALEK do oblasti Tarkania. Když Lloyd zachrání po letu k DORIFERU nezvěstného Duara Obeha4), zjistí, že brána kosmonukleotidu je uzavřená.

Protože chtějí něco udělat proti Menetekeldským efemeridám, které jsou jako degenerovaní zbloudilí psiqové považováni za poruchy DORIFERU, poradí se Atlan a Rhodan s Queriony. Wybort5) je připraven, je informovat o minulosti:

Poté co ESTARTU, která do té doby sloužila jako strážkyně DORIFERU, v roce 50‘567 před Kristem ze své mocenské oblasti zmizela, obrátila se pozornost Querionů na kosmonukleotid. V roce 50‘027 před Kristem zvýšil DORIFER jako reakci morálního kódu na kosmický fenomén psionickou konstantu a stává se permanentně aktivním. O sedmatřicet let později se třináct Querionů oddělí od duchovního kolektivu svého národa a založí organizaci Chodců sítí, aby převzali opatrovnictví nad opuštěným kosmonukleotidem. Hledání stop Oogh at Tarkana, bájného zakladatele kvetoucí Upanišadské teorie zavede Queriony na Phamal, kde, pro případ, že by se Attar Paniš Paniša vrátil, založí Síťochodeckou stanici.

Protože Pterové s podporou Nakků a díky technickému dědictví ESTARTU vyvinuli enerpsí-pohon, usoudí Querioni, že zvýšená psionická konstanta jim nabízí příležitost, umožnit vybraným pomocníkům pomocí imprintu přístup do psionické sítě.

6. prosince odvysílají Síťochodci přes psikom vyhlášení války Věčným válečníkům. Když se Rhodan o dva dny později chce dostat na SOMBATH k osobnímu setkání s Ijarkorem6), využije kronikář ID příležitosti, vytáhne ho z psionické sítě do tajemné zóny, ve které se konaly kosmické šachy mezi ID a Anti-ID7), a stane se tak svědkem rozhovoru s vyslancem kosmokratů. Přitom se Terranec dozví další podrobnosti o historii mocenské oblasti ESTARTU:

ESTARTU se cítí být se superinteligencí ID sourozenecky spojená, protože jejich mocenské oblasti spolu sousedí a protože vznikla za stejných okolností a přibližně ve vlastní době jako ID.

V roce 50‘617 před Kristem informuje proto ID o nouzovém volání z velice vzdálené galaxie, jejíž národy lze zachránit před zánikem jen rychlou pomocí. Zatímco ID váhá a chce se zeptat kosmokratů, cítí se ESTARTU, která stále zvláštním způsobem podporovala evoluční vývoj obyvatel své mocenské oblasti, být jako obránkyně filozofie Třetí cesty zavázána k samostatné záchranné akci. Zklamaně se odvrátí od ID a během následujících padesáti let pověří Ptery úkolem správy a ochrany své mocenské oblasti.

Propuštěn kronikářem8) dorazí Rhodan na SOMBATH, ve kterém Ijarkor zabil svého Animateura Srolga6), protože Singuva dal Věčnému válečníkovi rozkaz k sebevraždě. Na Rhodanovo přání vypráví bývalý válečník, který před očima vidí už jen smrt, o své minulosti:

Poté co kmenový národ Pterů a prostředí přizpůsobení kolonisté z extrémních světů zabřednou do dvacet let dlouhé bratrovražedné války, shromáždí ESTARTU9) několik tisíc představitelů všech pterských skupin s výjimkou Singuvů, kteří konflikt vyvolali, ale pak se chovali neutrálně, na Etustaru10), dá jim buněčnou sprchu a k dispozici objemné technické možnosti a svěří jim dvanáct galaxií své mocenské oblasti. Z Anamuunu11) pocházející Thokmenky, která vystupuje ve formě pterské ženy Gadavanidy, udělá superinteligence zástupce Muunu. Po ESTARTINĚ odjezdu navštíví v centrální oblasti galaxie ležící extrémní svět Singu v systému Veeda a jako gesto usmíření vezme s Aurusem představitele Singuvů do klanu ESTARTU.

Když v následujících staletích vyvinou plán na oslavu ESTARTU, podle kterého každou z dvanácti galaxií zkrášlí zázrakem, mohou Thokmenové s poukazem na vůli superinteligence zabránit manipulacím s psionickou sítí. Nemohou ale zabránit vystavění Singuvy navrhovaných škol, ve kterých má být učena filozofie Třetí cesty, což má přispět k mysterióznosti ESTARTU. Přitom nasadí Singuvé technicky modifikovaný, ze sopek jejich rodného světa pocházející euforii vytvářející plyn. Thokmenové, jejich energičtí protivníci, zemřou na předávkování.

Když v roce 50‘027 před Kristem psionická konstanta prudce stoupne, dává se to nejprve za vinu Singuvům, ale o pár měsíců později naváže NARGA SANT12) kontakt s Etustarem. Je pod velením Kartaniňana Oogh at Tarkana, představitele hlavního národa Tarkanu, kosmického sektoru, ve kterém leží zánikem ohrožovaná galaxie Hangay. Zatara Kera-Hua13) funguje jako živoucí lodní deník obrovské kosmické lodi zatímco Nakkové tvoří jeho navigátory, hyperzaměřovalatele a radisty.

Oogh at Tarkan oznamuje, že posádka NARGA SANT trpěla celé měsíce kvůli Strangeness-šoku dočasnou amnézií a dezorientací, poté co loď byla s ESTARTINOU pomocí násilně vytržena z časoprostorové struktury, a předává pozdravy superinteligence svým dětem, spojené s instrukcemi, že ho mají přivítat s přátelstvím a mírem. Kartaniňan požaduje ale jen od ESTARTU slíbené čtyři sluneční soustavy v Absantha-Gom k založení Tarkania a je na oplátku připraven postarat se rozšiřování učení superinteligence. Nakky dá k dispozici pro kosmické zázraky.

O mnoho let později se Singuvům, jejichž respekt kvůli prokázané nevině na změně psionické konstanty stoupá a mezitím tvoří největší část na Etustaru žijících Pterů, podaří Oogh at Tarkana jako velikášského difamovat a na jeho národ hodit špatnou pověst. Zatímco je požadují zcela pro vývoj kosmických zázraků a enerpsí pohonu, izolují Nakky zcela od Kartaniňanů. Atentát na Oogh at Tarkana ale selže, a Attar Paniš Paniša a Kartniňané stačí s NARGA SANT uniknout.

Nakonec vytlačí Singuvé všechny ostatní Ptery z Etustaru. V neposlední řadě jako reakci na objevení se Gorimů, kteří protestují proti manipulacím s psionickou sítí, změní ESTARTINU na kompromisech a smíření založenou filozofii Třetí cesty na průbojnou a agresivní ideologii Permanentního konfliktu. Singuvé se stáhnou do pozadí a geneticky řízenou devolucí přijmou neškodný vzhled a jako oficiální vládce rekrutují z řad původních Pterů Věčné válečníky14). Miliony technických pozůstatků ESTARTU, které na Etustaru nepotřebují, nechají jako ztracené dárky ESTARTU15) přenést psionickou sítí do Muunu.

Rhodan pak dodá Ijarkorovi nohou odvahu, zatímco ho povzbudí, aby pro ESTARTU začal vytvářet skutečné hodnoty.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!