Strangeness

Strangeness je vlastnost elementárních částic jako jsou kvarky. Z hlediska hyperfyziky se stanovuje relativní hodnota Strangeness objektů v multiversu. Čím cizorodější jsou přírodní zákony ve dvou universech, tím větší je jejich relatvní hodnota Strangeness.

Objekt z tohoto universa má hodnotu strangeness 0, objekt z paralelního universa má nekonečně malou. Maximální hodnata je definovaná 1. Uvnitř ZENTAPHERU byla hodnota například skoro 1.

Když se objekt materializuje v novém universu, jeho strangeness na něm ještě nejakou dobu ulpívá. Tato materializace je spojena s hyperfyzikálním strangeness-šokem. Tento šok může způsobit od bezvědomí, přes různé hyperfenomény, až do celého zničení objektu. Strangeness záření je tedy potencionálně smrtící. Pokles Strangeness na hodnotu 0 může trvat staletí, tisíciletí, nebo ještě mnohem déle.

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!