Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1347
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1347
Název:Na horizontu událostí
(Am Ereignishorizont)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Stygianův poslední čin - Mléčná dráha má zemřít
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - Terranec připravuje zoufalý čin

Tirzo a Arfar - diapath a Nakk spolu udržují kontakt

Tal Ker a Tyg Ian - Sotho se znovu měří se svým nástupcem

Fazzy Slutch, Sid Avarit a Guang-Da-G'ahd - společníci Tal Kera

Arfrar a čtyři ostatní Nakkové se zabarikádují v kontrolní centrále Ptery obsazených stanic RAMANI, USHIKARA a TAWALA, které mají společně s UDHURU za úkol hlídat v šestnácti stanicích GEUZA probíhající přeměnu z galaktocentrické gigantické černé díry vysílaného záření na užitečnou energii, kterou je nakonec přes čtyři stanice PELEKA zásobována Stygišská síť. V rámci operace »Galaktická zima« se v centru Mléčné dráhy shromáždí ozbrojené složky Galaktika. Synergistikové Enza Mansoor a Notkus Kantor1) vyvinou hypotézu, že Sotho Tyg Ian hodlá v minulosti z černé díry získanou a ve Stygišské síti uchovávanou energii proměnit na hyperbarie, aby pomoci časově omezeného zakřivení časoprostoru urychlil pohyb hvězd centra směrem k černé díře. Jejich zhroucením by singularita obdržela kritickou hodnotu jedné miliardy slunečních mas, což by mělo za následek pomalý, ale neodvratitelný kolaps celé Mléčné dráhy. Při vytváření hyperbarií vzniknuvší psionická rázová vlna by ale okamžitě vymazala všechen inteligentní život v oblasti galaxie.

Podle pokynů Nakků se Sato Ambush2) snaží vyvinout plán na odvrácení katastrofy. Mezitím doprovázejí 24. prosince 446 NGL Bonifazio Slutch, Sid Avarit3) a Guan-Da-G'ahd4) Stalkera/kapitána Ahaba, který se na vlastní pěst s IG-331, stíhačkou nové třídy STINGRAY, přibližuje k UDHURU, aby Stygiana vyzval na nový souboj5). Zatímco se IG-331 přidruží ke 120 jednotek čítající robotské flotile Galaktika, která se současně blíží k více než padesát kilometrů velké stanici a která je jednou ranou zničena, dostanou se Stalker a jeho společníci, tváří v tvář akrečnímu disku pomocí SERUNŮ, tajně do UDHURU. Když tam Ptery osvobodí pomocí Anti-KM-séra z moci Permanentního konfliktu, odhodí Stalker svou masku a dá se poznat jako Sotho Tal Ker. Avaritiny telekinetické schopnosti poskytnou přístup do oblastem, ve kterých Guan-Da-G'ahd předtím objevil Stygiana a Kralshe. Starý Sotho, jehož tělo se díky regeneraci6) stalo výrazně výkonnějším, zabije svého nástupce a jeho Animateura. Současně pětice Nakků zničí Stygianův plán, zatímco obrátí pro výrobu hyperbarie a psionického impulzu potřebnou energii a tak vytvoří spojení mezi Stygišskou sítí a psionickou sítí6).

Krátkodobě se v BÁZI objeví ID ve formě Peregrina7) a vysvětluje, že DORIFER je schopen vyvolat chaos. Gucky, který chce informovat Síťochodce, se přes psionickou síť odebere do mocenské oblasti ESTARTU. Stalker se tam vydá se Stygianovým GOMSTAREM, aby mohl bojovat proti válečnickému kultu8).