Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1324
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1324
Název:Velký bratr
(Der Große Bruder)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Striktor - nová tajná zbraň GOI
Hlavní postavy románu:

Tirzo a Sid Avarit - Bluesan a Anti se seznámí s Velkým bratrem

Waylon Javier - velitel BÁZE

Enza Mansoor a Notkus Kantor - zkoušejí novou tajnou zbraň

Sato Ambush - pararealista zasahuje

Peregrin - tajemný muž

Aby se dostali k »Velkému bratru«, přesednou Sid Avarit a Tirzo v centru Mléčné dráhy na GIFFORD. Ten převeze oba paratenzory na BÁZI, která byla před dvanácti lety pod velením Waylona Javiera tajně umístěna na tajném místě opodál linie Stygské sítě, protože jí Stygian chtěl vybavit enerpsí-pohonem a obsadit kodexu věrnými gardisty1). Zatímco se v ní tajně shromáždili nejvýznamnější vědci Mléčné dráhy, stala se BÁZE továrnou na myšlenky, nakonec se připojila k GOI a nyní je jako »Velký bratr« odpovědná za celkový vědecko-technický rozvoj. Několik členů posádky, kromě jiných i Javierův syn Oliver, BÁZI ale opustili, aby se přidali k vironatům. Před několika měsíci se na palubě objevil tajuplný Peregrin, který mezitím se Sato Ambushem2) pracuje na rozluštění enerpsí pohonu ILSAA. K Avaritově zmatení vysvětlí Galbraith Deighton, šéf bezpečnosti BÁZE, že se Peregrin během výpadu do SOTHOMU3) a během událostí ve Feresh Tovaar 703 zdržoval na palubě nosné lodi.

Tirzo a Avarit byli do BÁZE přivezeni na přání synergistů Enzy Mansoor a Notkuse Kantora, kteří na vědecké úrovni mohou vzájemnou mentální stimulací podávat geniální výkony, ale ve svém soukromí nemohou dosáhnout požadované harmonie. S oběma paratenzory odlétají v korvetě IANUS k experimentální stanici na S'agapo, čtvrté planetě slunce Styx, aby tam provedli pokusy se Striktorem. Lovci Sotha si ale všimnou průniku do psionické sítě a zajmou tým. Z BÁZE na to odstartuje svaz lodí do systému Styx. Když pomocí bojové techniky svých předků porazí Paniše loveckého komanda, může Ambush s energií Striktoru Tirza, Avarita a synergisty přesunout dočasně do jiné realitní úrovně a pomoci jim tak na útěk.

2. června 446 NGL zachytí BÁZE radiogram, který oznamuje, že průzkumná loď flotily Věčného válečníka Pelyfora4) dorazí ve sto hodinách ke Gume Shujaa.