Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Vironauti
hledat

Jako Vironauti se nazývají dobrodruzi, kteří se v roce 429 NGL s Viroloďmi, které byly vytvořeny ze zbytků Viroimpéria, vydali na velkou cestu do dálek kosmu.

Hnáni touhou po dobrodružství a objevech, vzniklých po aktivaci chronofosílie Terra, a zvědavi díky reklamní kampani Stalkera, údajného vyslance ESTARTU, odletěla většina Vironautů do mocenské oblasti Estartu, aby obdivovala dvanáct zázraků.

Konec vironautské éry nastal v roce 447 NGL kvůli deflagraci Kartaniňské pararosy. Ta byla vyvolána materializací ŠPALKU, kvůli čemuž se zhroutila psionická síť a pohony virolodí přestaly fungovat. Většina bývalých vironautů se přesto stihla vrátit do Mléčné dráhy – jiní zůstali nezvěstní. Kolik se jich usídlilo na cizích planetách, není známo.