Viroloď

Virolodě byly kosmické lodě vironautů.

Technologie

Disponují enerpsí-pohonem, který je schopen je přesouvat podél siločár psionické sítě.

Historie

Vznikly v roce 429 NGL ze zbytků viroimpéria.

Jako viromraky se nejdříve automaticky přiblížili k potenciálním steskem hnaným. Když jedna z těchto osob (později se jim říkalo vironauti) do mraku vstoupila, mohla navázat telepatický kontakt s vědomím lodi a mrak podle svého přání přetvořit. Přitom je pozoruhodné, že lodě zpočátku mohli přijmout prakticky libovolný tvar, ale v rozsáhlé míře jen jednou. Pokud byla určena základní konstrukce, mohli se už jen měnit detaily.

Známé virolodě

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál