Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Group Organic Independence
hledat

Group Organic Independence

(přesměrováno z: GOI)

Group Organic Independence (GOI) byl název organizace odporu v Mléčné dráze, která stála proti Věčnými válečníky propagovanému Permanentnímu konfliktu. Stavěli se speciálně proti v Mléčné dráze jednajícímu Sothovi Stygianovi a šéfovi jeho lovecké brigády Windaji Kutishovi.

Pozadí

Když v roce 430 NGL Stygian s pomocí své z mocenské oblasti ESTARTU pocházející kosmické flotily zabral Mléčnou dráhu, bylo v moci národů Mléčné dráhy odvrátit invazi prostřednictvím vlastních sil, ačkoliv nedisponovaly tajemnou enerpsí technikou. Národy se ale zřekli přímé konfrontace, protože věděli, že přesně to Stygian chce; vstup do permanentního konfliktu, který Perry Rhodan včas poznal jako falešnou Třetí cestu. Odpovědným bylo jasné, že otevřený konflikt není správnou cestou, jak postupovat proti Věčným válečníkům.

Stanovy

Preambule stanov GOI zní:

"My, členové Group Organic Independence, podporují volný, neovlivněný vývoj galaktických národů. Zavazujeme se, našimi činy neomezovat svobodu národů Mléčné dráhy, a každé moci, která tuto svobodu chce narušit, se stavět na odpor." (PR 1309)

Historie

V roce 430 NGL přešel Julian Tifflor a mnoho známých osobností do podzemí, aby potají připravovali vyhnání z Estartu pocházejících uchvatitelů. Hlavním opěrným bodem byl CLARK FLIPPER, planeta bez atmosféry obíhající kolem slunce Ypsilon-392 Sagittarii v galaktické Eastside. GOI byla vedena trvale se střídajících prezídiem, kterému předsedal Tifflor od roku 445 NGL. Homer G. Adams, finanční ministr Kosmické Hanzy, a další národy Mléčné dráhy podporovali GOI skrytě s obrovskými finančními prostředky a dovolovali jí údržbu mnoha silných bojových lodí a výzkumných stanic. Brzy se poznalo, že je nutné dekódovat estartskou enerpsí techniku, aby se dalo účinně bojovat proti válečníkům z Estartu. Stygian toto věděl a nemarnil čas. Nechal v centru Mléčné dráhy postavit vlastní Zázrak: Pěst válečníků. Tím dosáhl dvou věcí: veřejně demonstroval své technické možnosti a vytvořil ochranu Mléčné dráhy před miliony Vironautů, kteří nemohli používat provazce Stygišské sítě.

V průběhu let bylo dosaženo obstojných pokroků, teorií a dohadů. Aby se teoretické poznatky mohli uvést do praxe, bylo nutno zajmout estartskou kosmickou loď. To se nikdy nepodařilo. V jiné oblasti bylo GOI úspěšnější. Sato Ambushovi bylo brzy jasné, že s pomocí psionických nadaných ve spojení s pararosou musí být možné enerpsí techniku zneutralizovat respektive obejít. Na Velkém bratru byla s pomocí Peregrina systematicky zkoumána psionická technika. Výsledkem byl kromě jiného Striktor, přístroj, který umožňoval členům paratýmu vyřezávat provazce se Stygišské sítě. Všechno, co se právě v této větvi nacházelo (loď nebo vysílání) bylo vytlačeno z psionické sítě a spadlo následně do normálního prostředí. Aby bylo získáno nutné množství pararosy, muselo se využívat služeb pološerého obchodníka Mossek ban Osfara, zvaného Captain Ahab. Stygianovi bylo nebezpečí dobře známé a vytvořil k tomuto účelu loveckou skupinu, kterou vedl Elfahder Windaji Kutisha. V budoucnu byli členové GOI nemilosrdně pronásledováni a při dopadení mučeni, aby prozradili podrobnosti o základnách a agentech GOI.

Úspěchy v boji proti Stygianovi:

  • osvobození Haluťanů Domo Sokrata a Benka Monze z Terzrocku a s tím spojené povstání Haluťanů. Stygian utrpěl politickou porážku a musel odtáhnout s flotilou z Halutu.
  • zachycení flotily Věčného válečníka Pelyfora s pomocí Möbiovy smyčky. Následné dobytí vlajkové lodi a smrt Pelyfora. Legenda o nesmrtelnosti Věčných válečníků tak byla vyvrácena, což se v neposlední řadě v mocenské oblasti Estartu postaralo o zmatek a nepokoje. Přesto nemohlo být zabráněno pronikání Ztracených dárků Hesperidek do Eastside galaxie.
  • zničení celého svazu Sotha Haluťany
  • dobytí tvrze lovecké brigády, v jejímž průběhu strašliví lovci zemřeli (PR 1346)
  • zabití Sotha Tyg Iana a zrušení Stygišské sítě.

Členové

Kosmické lodě