Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1319
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1319
Název:Konference vítězů
(Konferenz der Sieger)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Nepokoje v Estartu - fáma má zeslábnout
Hlavní postavy románu:

Roi Danton a Ronald Tekener - dva osvobození zajatci čekají na amnestii

Ijarkor - vede konferenci Věčných válečníků

Shufu - vládkyně galaxie Shufu

Rottlar - Shufin poradce

Pelyfor - Věčný válečník z Muunu

Srolg - mluví nového Animateura

Ijarkor1) pošle na vlajkové lodě Věčných válečníků (YADAUTH Yaruna z Trovenooru, GOCCATH Granjcara z Absantha-Gom, ANNATH Ayanneha z Absantha-Shad, UFARTH Shufu ze Shufu, NUOROTH Nastjora ze Syllagaru, YCIARTH Traicy z Mujadjhu, MOROATH Kalmera z Erendyry, ROKKOTH Krovora z Dhatabaaru, SHEGKETH Shargka z Urumbaru, CURDATH Muccora z Palcaquaru a FORYNTH Pelyfora z Muunu) pozvánku na konferenci2), ve které se má prodiskutovat Gorimy rozšiřovaná a všechny válečníky znejišťující zvěst, že ESTARTU opustila svou mocenskou oblast, a kromě toho má být vyjasněno, proč Pelyfor v Muunu staví obrovskou flotilu. Válečníci se shromáždí na Ijarkoru, jednom z měsíců planety Som3). Elfahder Rottlar, důvěrník a rádce válečnice Shufu, která byla jednou Síťochodkyní s pomocí Anti-KM-séra osvobozena z moci kodexových molekul a od té doby potají pracuje proti válečníckému kultu, ovlivní svou pravdou o ESTARTU zvlášť zajímající se paní, že ona Ijarkora vyzve k nové cestě na Etustar4).

Hiass a Laux, dvě housenkovité, dvounohé a dvouruké bytosti odvezou Ronalda Tekenera a Roie Dantona5) do systému Siom. Ačkoliv každý, komu se podařil útěk z Orphišské labyrintu, platí podle pravidel kodexu za nedotknutelné a vážené, spustí Lainish5) s tichým souhlasem Ijarkora lov na oba Terrance. Když se dostanou do moci Lainishových pomocníků, ukáže se, že Laux, který pod krycím jménem Kapok jedná na příkaz šéfa Hatuatano a má Tekenera a Dantona zabít, pracuje zároveň jako Ok-2 pro Rottlar. Odveze oba Terrance na konferenci válečníků, kde jim Ijarkor udělí milost, povýší je na Svobodné ze Siom Som a poskytne jim jedno přání. Lainish mezitím zabije Lauxe a tajně opustí systém Siom6). Ijarkor mezitím prohlásí, že je ochotný navštívit za souhlasu ostatních válečníků znovu Etustar7). Na radu Rottlara navrhne Shufu, na počest Ijarkora uspořádat v systému Siom největší Hru života8) všech dob. Rovněž na podnět Elfahdera si Tekener a Danton přejí, aby tuto hru mohli organizovat9).

Překvapivě se v konferenční místnosti objeví dvanáct Animateurů, označí diskuzi o zmizení ESTARTU jako rouhání a vysvětlí, že superinteligence rozhodla, že válečníci budou svedeni zpět na cestu absolutní kodexové věrnosti, a proto každému válečníkovi přidělali jednoho Animateura jako poradce. Zatímco se Srolg připojí k Ijarkor, piřpojí se Phleg k Yarunovi, Shylb ke Granjcarovi, Osgho k Ayannehovi, Rough k Nastjorovi, Yspe ke Shufu, Biil k Pelyforovi, Nolsh k Muccorovi, Griek k Shargkovi, Storph ke Krovorovi, Whasp ke Kalmerovi a Entry k Traicy.

Na závěr konference oznámí Pelyfor, že od Sotho Tyg Iana dostal příkaz vytvořit velkou flotilu s mnoha Ztracenými dárky Hesperidek z Muunu10) 11).