Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1286
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1286
Název:Comanzataraniny sny
(Comanzataras Träume)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 / 430 NGL = 4016 / 4017
Na okraji tišinaté zóny Siom Som - v říši 7 sluncí
Hlavní postavy románu:

Comanzatara - záhadná rostlinožena sní realitu

Jizi Huzzel - Siganka ztroskotá

Ronald Tekener a Roi Danton - Teranci mají vysvětit Heraldickou bránu

Jennifer Thyron a Demeter - »Paladini« Ronalda a Roie

Dokroed - kodexový strážce z Pailliaru

Reginald Bull a Irmina Kotčistovová - dva vyřazení

Sledujíce přání obou Maahků Greka-98 a Greka-99, navedou Rainer Deike a Jizi Huzzel ZÁĎOVOU PALUBU1) do galaxie Siom Som. Pokus znovu nastartovat při vniknutí do tišinaté zóny selhavší enerpsí pohon, roztrhá loď. Když Siganka se svou virohoupačkou přistane na jedné planetě, kterou ve vzpomínce na zbraňového mistra PALADINU pojmenuje Hulos2), ukáže jí rostlinožena Comanzatara ve snu osud ostatních vironautů:

Zatímco vedeni Farranem, Elfahderem Věčného válečníka Granjcara, překonají za 10 dnů 13‘000 světelných let k hadicovitému výběžku tišinaté zóny Siom Somu, podaří se Ronaldu Tekenerovi a Roii Dantonovi přimět většinu Vironautů k opuštění svazu. Jen LASHAT, LOVELY BOSCYK a tři sta segmentů EXPLORERU dorazí nakonec do systému Z'athora, ve kterém se shromažďuje Granjcarova družina. Na druhé planetě Pailliar zjistí Pathytia Baal, že plánovaní otevření nové Heraldické brány, rozšíří tišinatou zónu na tři tisíce světelných let. Dvě stě sluneční soustav uvnitř zóny je spojeno siločárami psionické transmiterové sítě Heraldické brány. Z Královské brány vycházející siločáry ukazují k sídlu superinteligence ESTARTU ve dvojité galaxii Absantha-Shad/Absantha-Gom3). Tekener, Danton, Jennifer Thyron a Demeter přistanou sami na Pailliaru. Pailliarané, jejich malá hvězdná říše obsahuje sedm sluncí, jsou 1.5 metru vysocí insektoidní bytostí se zelenou kůží. Až na LASTHAT a LOVELY BOSCYKA, kteří se včas stáhli do Absahtha-Shad/Absantha-Gom, jsou virolodě a svazek Reginalda Bulla a Irmíny Kotčistovové v předstihu aktivovanou bránou uvězněni v nově vzniklé tišinaté zóně. Kodexový strážce Dokroed, 1.80 metru vysoký ornithoider Somer se dvěma dlouhýma nohama, oblým tělem se dvěma tenkýma opeřenýma rukama a jednou hlavou, která má velký žlutý zobák, tmavošedé peří na tváři a černočerné oči, dovolí 1200 postiženým vironautům přistát na Pailliaru, a ukáže nakonec nositelům permitu obraz Heraldické brány, která má obdržet jméno Brána Terranců. Dva tisíce metrů vysoký monument s kvadratickou podstavou a délkou strany tisíc metrů, tvoří ve svých třech dolních čtvrtkách uzavřený blok. Nahoře se nachází Heraldická pečeť se symbolem ESTARTU, ve kterém pracují Nakkové pod vedením portálového mistra.

Po dlouhé pauze vypravuje Comanzatara počátkem roku 430 NGL dál:

Jo Polynaise dorazil mezitím s pomocným člunem EXPLORERU na Pailliar a snaží se zásobit nositele permitu Antimachem. 100 šipkovitých, 50 metrů dlouhých Gorimských stíhaček se překvapivě vynoří v systému Z'ahtora a zničí tři sta opuštěných virolodí. Svazek tvořen EXLOREREM, ESKULAPEM a LIVINGSTONEM je zachráněn SUTAOU, transičním pohonem poháněnou lodí Pailliara Asphahanta. Je tvořena dvěma 300 metry dlouhými a 50 metrů tlustými platformami spojenými 200 metrů dlouhou, hranatou prostřední částí.

Po svém snění comanzatara zase zmizí3).

Ijarkor dá Shanům Gerard Hoegenerovi, Sandro Andrettovi a Oliveru Grueterovi příkaz nenápadně dohlížet na cestu obou nositelů permitů a jejich žen4).