Perry Rhodan 1296 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1296
Název:Intriky mezi hvězdami
(Intrige zwischen den Sternen)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
Jeho čas uplynul - ale on chce vládnout a žít
Hlavní postavy románu:

Montafus - specialista z Tahunu dostane práci

Srimavo a Jizi Huzzel - vironautka a ztroskotanec se vracejí

Stalker - chce vládnout a žít

Stygian - nový Sotho se hlásí

Julian Tifflor a Nia Selegris - jsou věrní »svému« Sothovi

Koncem července roku 430 NGL objeví Jizi Huzzel1) ve svém nedobrovolném exilu vyschlé a zmrzlé zbytky Comanzatary. Rostlinožena, která nejasně mluví o tom, že pochází z jiného světa, a zmiňuje se o padesáti tisíci letech v minulosti2), vysvětluje, že zregeneruje. Dříve než se její zbytky definitivně rozpadnou a uvolní nový zárodek, vypráví rostlina o snu, ve kterém Srimavo sní o zničení Hanzovní karavany do ESTARTU. Zatímco jí zárodek zprostředkovává další informace o zániku Hanzovní karavany, je se svou virohoupačkou přesunu do KOKONU. S virolodí dorazí Siganka na Tahun3). Tam je vyléčeno Srimavino parapsychické zmatení4). Současně se na medoplanetě začne s produkcí Antikodexového séra.

Stalker je stále více ve sporu se Skorshem, který poznal, že Sotho Ansonu Argyrisovi dal psí-pressor5), aby tak Sotho Tyg Iana zdržel. Starý Sotho, který cítí, že pobyt v Mléčné dráze v něm probudil lidské cítění, není připraven, předat jemu svěřenou galaxii ve smyslu kodexu novému nástupci, který se jmenuje Stygian, a sám sebe zabít. Julianu Tifflorovi a Nie Selegris se podaří vytvořit družinu čítající sto lodí.

Flotila Sotho Tyg Iana, jehož normální vzhled odpovídá bojové formě Stalkera, zaujme v kulovité hvězdokupě M 53 v halu Mléčné dráhy vyčkávací pozici. 11. srpna vyzve nový Sotho Stalkera k podrobení. Tal Ker se pokusí zmobilizovat Galaktiky k boji proti svému rivalovi. Když ho Skorsh znovu obviní ze selhání a vyzve ho se Sothu Tyg Ianovi podrobit, zabije Stalker svého Animateura psí-pressorem. Protože Galaktikum reaguje váhavě, vyrazí Stalker, Tifflor a Nia Selegris se svými flotilami do Magellanových mračen. Tifflor a Nia Selegris jsou nalákáni pod záminkou do kosmického bazaru BERGEN a jsou osvobozeni z vlivu kodexových molekul. Homer G. Adams nabídne Stygianovi, že mu Stalkera vydá, ale ten unikne s velkou lodi RIBALD CORELLO, kterou LSP přenechala Tifflorovi. Oba mistrovští žáci následují svého Sotha k materiálnímu mostu, který spojuje obě Magellanova mračna.

Stygian vyšle bývalé vironauty, aby národy obrátil k Permanentnímu konfliktu. Doran Meinster, Agid Vendor, Colophon Bytargeau a Mirandola Cainz jsou na Měsíci přemoženi a ošetřeni Anti-KM-sérem. Když Oliver Grueter6) dorazí na Tahun, aby zabil Jizi Huzzel, a ona tak nemohla vyprávět o mocenské oblasti ESTARTU, zprotiví se Comanzatara zákonům svého národa a Shana zabije7).

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál