Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 639
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 639
Název:Smrt Velkého administrátora
(Der Tod des Großadministrators)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické šachy
Vydáno poprvé:1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3457 / 3458
Spiknutí k záchraně Solárního impéria – Velký administrátor nesmí přežít
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemský mozek ztrácí kontakt se svým soupeřem.

Andro-Rhodan – Kreatura Anti ID.

Atlan – Lord admirál nechává postavit robota.

Geoffry Abel Waringer – Rhodanův přítel má podezření.

Reginald Bull – Rhodanův přítel má podezření.

Fellmer Lloyd – Rhodanův přítel má podezření.

Galbraith Deighton – Rhodanův přítel má podezření.

Orana Sestore – Rhodanova přítelkyně má podezření.

Na Yaanzaru1) musí Rhodan-Toraschtyn konstatovat, že už není možné ovládat skrze nulačasový most2) Andro-Rhodanův mozek. Vyrazí proto na Rayt, aby nového Raytsch Heltamosche požádal o vystrojení expedice do galaxie Catron.

27. prosince 3457 se Atlan vrátí z Quintova centra, kde se přesvědčil o pokroku, který tým šéfkybernetika Kolpa Schreibera dosáhl při vývoji speciálního robota s faktorem soběstačnosti 0.9998. Andro-Rhodan je mezitím tak dalece obnoven, že může vystupovat v kruhu svých těsných spolupracovníků. 28. prosince je jasné, že neznámý působí v Impérium-Alfa. Atlan, Reginald Bull, Galbraith Deighton, Geoffry Abel Waringer a Fellmer Lloyd dokáží, že Anti-ID vyslal ontoida, bytost pětidimenzionální povahy, aby jejich paměť částečně změnila a tak sabotovala pozorování Perryho Rhodana. Mají nyní konečně potvrzenou svou podprahovou domněnku, že v Rhodanově těle jedná cizí vědomí z pověření Anti-ID. 5. ledna 3458 je ontoid, který ve čtyřrozměrném prostoru vypadá jako odporně páchnoucí, černě huňatý útvar, zničen speciálním robotem USO. Druhého dne pozná také Orana Sestore3), kterou Bull na Zemi pozval, podle Rhodanovy nezvyklé nestoudnosti, že se v jeho těle zdržuje cizinec. Anti-ID přiměje poté Andro-Rhodana k útěku. Se space-jetem SX-801 dorazí android na stanici USO na Urgomu, druhé planetě malého narudle žlutého slunce EX-P24‘318, je tam ale zastaven Atlanem, který ho s Bullym, Tifflorem, Deightonem, Lloydem, Waringerem a Oranou Sestore následoval v křižníku PUNJAB. Jehlově jemným výstřelem blasteru do čela zabije Arkonidan androidí mozek, poté co hrozí, že Andro-Rhodan zastřelí Waringera.

Zatímco je Rhodanovo tělo na Tahunu4) uměle udržováno naživu, převezme 10. ledna robot, kterého Kolpa Schreiber ve Quintově centru vytvořil jako dokonalou napodobeninu Velkého administrátora, úřední agendu, aby zabránil destabilizaci Solárního impéria5).