Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3458
hledat

počátek ledna

Gayt-Coor sní o svém strýci Adakovi. Dálková flotila Reformerů startuje do Catronu (PR 640)

5. ledna

S pomocí krabicových robotů jsou zničeny Ontoidi (PR 639)

6. ledna

Orana Sestore přilétá na Zemi. Potká Andro-Rhodana; ten prchne (PR 639)

7. ledna

Andro-Rhodan je zabit na Urgomu Atlanem (PR 639)

10. ledna

Kolpa Schreiberem postavený Rhodanův dvojník je dán do akce (PR 639)

15. ledna

Dálková flotila přilétá do Catronu. Vletí do systému Vrantok (PR 640)

17. ledna

Rhodan, Gayt-Coor, Zeno a Onkel Adak přiletí na Penorok (Vrantonk IV). Potkají pehrtský mozek; Rhodan objeví tajemství bionákazy. Po delších bojích se pehrtský mozek pokusí uprchnout do těla strýce Adaka z Penoroku, je ale zničen Gayt-Coorem (PR 640)

uprostřed února

Rhodan a Gayt-Coor zkoumá systém Nortema-Tain s planetou Sin Urbar (V, výskyt Uyfinomu) a Thoalky (IX). Potkají Chakunta a Pturha. Chakunt je zabit robotským mozkem Pehrtů. Heltamosch se dozvídá pravdu o bionákaze (PR 641)

Heltamosch ukončí hromadnou sebevraždu Catronské expedice. Rhodan, Zeno a Gayt-Coor unesou kněze Ilanosche a protáhne tak rituál. Letí na Penorok. Rhodan přiměje robotský mozek k manipulaci infekčního programu. Dálková flotila přistává na Penoroku; Heltamosch se nechává zmást (PR 642)

12. února

Myrdik se obrací s vyděračskými požadavky na Solární vládu (T 249)

17. února

Myrdik demonstruje svou sílu. Alaska Saedelaere dedukuje svou identitu (Tall Myrsan a Vern Dike) (T 249)

19. února

Saedelaere objeví, že mentální dekret je identický s mutovaným vědomím Madjy a Deny (T 249)

20. února

Saedelaere, a Danes a Fayne Barbizon přistanou při simulované havárii na Marsu, aby aktivovali mentální dekret. Mars je Myrdikovou vlnou vytržen z Einsteinova prostoru; mentální dekret zakonzervuje planetu v jiné dimenzi. Tall Marsam přinutí Fayne Barbizona k vydání mentálního dekretu, který se poté rozplyne. Saedelaere zabije Myrsama fragmentem Cappina; Dike zemře ve vakuu. Sven a Dena vyvinou nový dekret (T 249)

konec února

Torytrae se materializuje nad Catronskou žílou na Penoroku. Rhodan dostane údaje o Catronské žíle a mozku Penoroka. Dálková flotila startuje na Payntec (Gromo Moth III, výskyt Uyfinomu). ROTAP přistane na Payntecu. Po jednání s posledními osmnácti pehrtskými mozky jsou zničeny na jejich rozkaz veškeré lodě flotily. Sedmnáct mozků je zničeno přeživším vojskem Heltamosche, poslední mozek je transplantován do těla Yaanztronera Donktosche (PR 643)

1. - 5. března

Vrak ROTAPU je zničen (PR 644)

8. března

Rhodan, Torytrae a Heltamosch proniknou do centrály Payntecu. Pehrtský mozek převezme Donktosche a prchne. Je transplantován do těla Stabojovníka. Rhodan přemůže bojovníka odhozeným kouskem Uyfinomu; transplantace je zrušena (PR 644)

střed až konec března

14‘000 zakopaných lodí Pehrtů je aktivováno pehrtským mozkem Sabhadoorem a startuje na Yaanzar. Následují vulkanické výbuchy a otřesy země a moře. Torytrae a Rhodan se vrací prostřednictvím Catronské žíly zpět na Yaanzar. Donktosch umírá. Pehrtská stanice na Payntecu je zničena, Catronská žíla zanikne. Rhodan, Torytrae a Pyferto zničí 17 pehrtských mozků. Kolem Yaanzaru zničí Pynkschonská flotila robotské lodě. Sabhadoor umírá, když chce zotročit obyvatele zničeného města Partakoonu (PR 645)

kolem března

Na Agoppu je kvůli antigravovým motorům zastavena výroba letadel. Enko Pyrroutovi Terranci si vybudují mocenské postavení (T 138)

1. - 7. dubna

Pozůstatky dálkové flotily prchají na Poicto (Poc II). Heltamosch a osm pozůstalých prchne před Stobojovníkem přes povrch Poicto. (PR 646) Gayt-Coor a Zeno objeví časovou studnu a potkají Callibsa, který jim ale odebere vzpomínky na svůj skutečný vzhled (Ganerc) (PR 646; PR 850)

8. dubna

97 dálkových lodí pod Pynkschonovým rozkazem přilétá do systému Gromo-Moth. Torytrae a Rhodan se setkává s Gayt-Coorem a Zenem, poté je odvezena Heltamoschova skupina z Poikto (PR 646)

uprostřed dubna

Rhodan potkává Idmopok Tsalimo. Zeno se pokusí použitím Stobojovníka násilně vynutit PGT-transmisi, zahyne ale při následné explozi antihmoty. Systém Vrantonk je zničen (PR 647)

24. dubna

Torytrae sabotuje PGT-transport Rhodana, protože chce využít Rhodanovy kvality pro Naupaum. Po delším souboji, při kterém je kromě jiného aktivován Pehrtský robot LB-17, který se ale opět vypne, je ale zklidněn Torytraem (PR 648)

26. dubna

Je proveden transport mozku (PR 648). Rhodanův mozek se materializuje v jeho těle na Tahunu. Atlan, Danton, Ortokur a Tulocky zabrání několika atentátům ze strany Anti-ID na svůj život. Když se zhroutí pole Anti-ID kolem Tahunu a kolektivní inteligence je zraněna, prohlašuje ID hru za vyhranou. Anti-ID je na deset relativních jednotek vypovězen do Bezejmenné zóny (PR 649)

duben

Alaska Saedelaere dostane zpět Oblek zmaru, který byl podroben mnoholetému zkoumání (PR 646)

3. května

Při hromadném útoku zničí Heltamoschova flotila Payntec; migraci Naupaumanů do Catronu už nestojí nic v cestě (PR 649). Rhodan se vrací s MARCO POLO z Tahunu na Zemi (PR 649)

květen?

Tengri Lethos pošle Guye a Mabel Nelsonovi na expedici na Tlagalagh z Last Port. George zůstává deaktivován v HER BRITANNIC MAJESTY (PR 856)

červen

Pilon Bonhero, syndikus TEMSYV, se vydává na měsíční obchodní cestu a svěří Veila Wong (Martola Bonhero) vedení koncernu (PR 652)

Hubert S. Maurice navštíví Maahkoru (PR 660)

Na Salingeru získá Aras Ahirooj špatnou pověst, když podnikne pokusy na lidech; je mu odebrána licence (T 176)

říjen

Na počátku zimního semestru má Waringer přednáškovou řadu na téma „Světonázor se mění – mnoha světový kosmos, alternativní světy, paralelní roviny a jiné fenomény“ (AHC 12)

15. prosince

Rhodan razí koncepci „Případ Harmonie“ (PR 650)

20. prosince

Hvězdy nad Zemí zdánlivě zmizí. Xisrapin Calloberian, který žije v péči rodiny Antona Chinnela, je přesto pozoruje (PR 650)

29. prosince

Calloberian informuje Saedelaereho a Rhodana o úrovňovém posunu, který obklopuje Sluneční soustavu (PR 650)


vína

Terra: Dom Perignon, extra brut, carte d'platin (AHC 13)