Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3457
hledat

únor

Seymar-Luchowův zákon reguluje spolurozhodování spodních hodnostních úředníků Solárního impéria při obsazování míst, školením a honoracích (T 134)

27. února

Rhodan a Bully docházejí k závěru, že nebezpečí PAD-nákazy už nehrozí (PR 621)

kolem března

KENNTH (Enko Pyrrout) přistává na Agoppu. Pyrrout a jeho posádka začnou s ekonomickou analýzou (T 138)

uprostřed dubna

Tifflor zastavuje používání Seymar-Luchowových zákonů u flotilního personálu. Z pověření administrátora Seymara (Itugalla) a Luchowa (Lengkur) připravuje Jaim Secquin parachronový atentát na Juliana Tifflora (T 134)

30. května

Varianta časového průběhu Alfa je nyní dotažena (PR 621)

3. června

Jaim Secquin spáchá parachronový atentát na Tifflora, je krátce na to zatčen Tifflorem (?) a narazí na Solární kontrarozvědku (T 134)

14. června

Konference mezi Rhodanem, Bullym, Atlanem a Waringerem ohledně Markhor de Lapala alias Kol Mimo (PR 622)

konec června

Markhor de Lapal unese Rhodana a nahradí jeho mozek androidem vychovaným Anti-ID (Andro-Rhodan). Je předstírán útěk Andro-Rhodana. O dva dny později je de Lapal zastřelen Andro-Rhodanem (PR 622)

konec června - počátek července

Rhodanův mozek je přemístěn přes Payntec v Cantronu do Yaanzaru v galaxii Naupaum (PR 622, PR 623, PR 641)

Získává ho Doynschto Mírný a transplantuje do těla Bordina Tecta. Rhodan prchne z Doynschtovi kliniky (PR 623)

červenec

Rhodan zachrání Rudého Anatoma před strážným robotem Yaanztropy. Ten mu poskytne podporu a zavede ho do observatoře Drycnaschu. Rhodan je přistižen při studiu vzdálené galaxie a musí prchnout zpět k Doynschtovi (PR 624)

12. srpna

Andro-Rhodan odebere Perry Rhodanově nadaci v Kijevě svou podporu. Nakonec chce spustit ničivou akci pro Baalolské planetě Terk-Mano IV. Rhodan ho ovlivní přes nulačasový most z Naupaumu, je ale zatlačen od Anti-ID (PR 625)

13. srpna

Doynschto přemístí Rhodanův mozek do těla šmelináře Hactschytena. Hactschytenův mozek je zničen Doynschtem. Mozek cizince je přesunut do těla Tecta, ten začne zuřit a je zabit. (PR 625)

16. srpna

Rhodan/Hactschyten naváže kontakt s Rudým Anatomem. Heltamosch startuje z Duynt na Yvrytom (Yvryt II) (PR 626)

19. srpna

Rhodan varuje Heltamosche před pastí Rudého Anatoma (PR 626)

20. srpna

Toraschtyn je těžce zraněn na Yrvytomu (PR 629). Na Yvrytomu zachrání Rhodan Heltamosche před Rudým Anatomem a Navaterem Selki-Lootem (PR 626)

30. srpna

Po přistání na Raytu musí Rhodan prchnout přes Maczadosch (PR 627)

konec srpna

Na pionýrském světě Krydier-Blue zrekrutují a ovlivní Baalol Shakor-Mac z pověření Anti-ID Elviru Thoren, Armana Thorena, Armana Bheurena a tři další kolonisty (PR 638)

1. září

Vůdce extrémistů Ycranter zajme Rhodana. Rhodan je osvobozen Heltamoschem a převeden do Raythscha Offpanokata (PR 628)

počátek září

Tschatro posílá Torytrae k lovu na Rhodana. Torytraeovo pátrání vede například na Doynschto (PR 628)

Shakor-Mac a jeho otroci se usídlí v Antofagasta de la Sierra (PR 638)

prostředek - konec září

S podporou Malpasche, Toschtlyna a Heltamosche svede Rhodan Torytrae na falešnou stopu a odebere se tajně opět na Yaanzar. Payschtor transplantuje Rhodanův mozek do těla Toraschtyna. Rhodan může tajně prchnout před tajným orgánovým komandem (PR 629)

začátek října

Rhodan a Gayt-Coor je Heltamoschem převezen na Traecther. Tam jsou přepadeni Postupně zmraženými, kteří jsou pod velením Zena (PR 630, PR 631)

9. října

Dohoda mezi Rhodanem a Zenem. Při společném průzkumu létajícího města Nuprel jsou přepadeni vědomími Yuloců; Rhodan je ukonejší filozofickými otázkami (PR 631)

18. října

Andro-Rhodan urazí delegaci Marniů (PR 632)

19. října

Torytrae přistává na Traectheru. Rhodanova skupina potká oběť PGT Yaamynarasche, který se při střetnutí sám zničí (PR 633). Pomocný člun PRYHNT odveze Rhodanovu skupinu z Traectheru (PR 632)

23. října

Na Yaanzaru jsou transplantátoři Tekmahlschee a Doynschto odvezeni Rhodanem, Poyfertem a Heltamoschem (PR 633)

25. října

Přes nulačasový most může být zabráněno Andro-Rhodanovi v plánované vraždě 87 státních osob. Atlan je nedůvěřivý a poradí se s Guckym, Corellem, Lloydem a Čubajem (PR 632). Dalšímu nulačasovému spojení zabrání plánovaná anexe systému Sympheron (PR 633). Torytrae přistane na Yaanzaru a naváže spojení s Leggan-Lan a Mimiltarem (PR 633)

30. října

Rhodan se dorozumí s Torytrae (PR 633)

31. října

Torytrae je transplantován do těla nomáda Pantaloka. Jemu se objeví materializátor Tutsuk. Současně se vynoří bytost Bruno (PR 634)

počátek listopadu

Tschatro reaktivuje Noc. Torytrae objeví spojení mezi Noc a Mucton-Yul a zabije ho po delším lovu (PR 634)

uprostřed listopadu

Rhodan zkoumá s Gayt-Coorem a Zeno Horntol. Objeví zkamenělý mozek Pehtra Furlocha. Mozek umírá (PR 635)

Offpanokat umírá. Vůdce extrémistů Maytschapen nechá Peyschnola pustit jako nového Mato Pravta. V masce kněze Yschyna odnese Rhodan Offpanokatův mozek, který krátce před svou smrtí proklamoval pravdu a potvrdil Heltamosche (PR 636)

konec listopadu

Rhodan a Heltamosch ukrývají tisíc Duynterských lodí jako „Catronskou flotilu“ (PR 637)

počátek prosince

Na Raytu propukne povstání extrémistů, kteří jsou vedeni náčelníkem Maytschetanem. Rhodan a Torytrae se rozhodnou ukončit spolupráci (PR 637)

14. prosince

Catronská flotila přilétá na Rayt. Akolte-Tun porazí extremisty. Torytrae zabije Maytschetana (PR 637)

15. prosince

Rozhovor mezi Rhodanem a Torytrae (PR 637)

20. prosince

Anti-ID změní frekvenci mozku Andro-Rhodana a zabrání tak jeho ovlivňování Rhodanem (PR 638)

21. prosince

Shakor-Mac začíná vysílat impulzy, které narušují Andro-Rhodana. Major USO Haicarter zaměří vysílač (PR 638)

22. prosince

Při útoku na Shakor-Macově Villa je Elvira Thoren omylem zastřelena Aman Bheurenem. Bheuren je zabit Irminou Kotčistovovou. Dalaimoc Rorvic zničí základnu; Skakor Mac umírá (PR 638)

27. prosince

Fellmer Lloyd objeví frekvenční změnu Andro-Rhodana. Bully povolává Oranu Sestore na Zemi. Ontoid (fragment Anti-ID) mu na to bere vzpomínky (PR 639)

28. prosince

Deighton, Bully, Tifflor, Atlan, Lloyd a Waringer objeví existenci Ontoidů (PR 639)

29. prosince

Atlan dává Kolpa Schreiberovi dva krabicovité roboty (PR 639)

konec roku

Planeta Tirana je Myrdiky (Tall Myrsan a Vern Dike) zničena s pomoci Lingurské techniky. Sven, Madja a Dena jsou zachráněni mentálním dekretem (T 249)


Alpar Goronkon (vesmír Chan) se stává proslulým (PR 655)

Ephron Halmashi je najmut Lary (PR 662)

Banjamin a Iray Vouster je vzkazem od Anti-ID nalákán k jižnímu okraji Mléčné dráhy. Na jednom planetoidu je Benjamin Vouster proměněn v buněčnou plazmu, která později poskytne základ pro Anti-Homunka. Jeho sestra Iray je zachráněna od ID a přesunuta k Barleonerům (AT 605, AT 614, AT 615)

Narozen Rurdy Schinjang (T 209)