Atlan 605 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 605
Název:Rukojmí superinteligence
(Geisel der Superintelligenz)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 604 • chronologicky • AT 606 »
Vydáno poprvé:9. května 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3457, 3587, 3807
Na útěku před Anti-ID

V roce 3457 nalákal Anti-ID pomocí mnohoslibných snů sourozence Iray a Benjamina Voustery na 300 metrový planetoid v southside Mléčné dráhy. Planetoid patří do dvojhvězdného systému skládajícího se z dvou rudých sluncí, mezi které se dostane za 42 let. Když vstoupí na povrch planetoidu, je jejich loď odstřelena. Benjamin Vouster je přeměněn na buněčnou plazmu, ze které vznikne Anti-Homunk. Iray Vouster je jako přebytečná vržena do vesmíru. ID jí zachrání před smrtí ve vakuu a slíbí jí příležitost se pomstít.

Roku 3587 připravuje Laire Atlana na cestu za materiální zdroje. Krátce před rozloučením podlehne vlivu, že Perry Rhodan je Orbanaschol III.. Laire se s ním teleportuje nedaleko před materiální zdroj, kde se Atlan vznáší v nehmotném stavu. Při tom ztratí kontakt s Lairem a je materiálním zdrojem odpuzen. Je vržen k asteroidu Anti-ID, který se mezitím nachází v Bezejmenné zóně. Superinteligence zmanipulovala už Atlanův trénink a tak musel být materiálním zdrojem odpuzen. S Atlanem jako rukojmím chce být Anti-ID předčasně propuštěn z exilu.

V planetoidu potká Atlan nedokončeného Anti-Homunka, který má ještě slabé vzpomínky na svou existenci jako Benjamin Vouster. S Atlanem jako vzorem může být přeměna na Anti-Homunka rychle dokončena. Přitom ztratí i poslední vzpomínky.

Po třech dnech má Atlan odstartovat s kosmickou lodí NADZÓNA, aby kosmokratům předal utimatum. Atlan mu ukradne ovládací přístroj a odstartuje s NADZÓNOU, která ho nejdříve považuje za Anti-Homunka. Bez možnosti orientace nechá loď prostě letět rovně.

Po hodině dorazí NADZÓNA k útvaru, který s výběžky tvoří síť. Atlan nechá NADZÓNU letět dál, dokud není zachycená. Když Atlan vystoupí, dozví se, že je uvnitř rozvětveného Ahratonnu. Ahratonn je odnož hraničního strážce Eppletonna. Hraniční strážci zabraňují, aby vyhnanci mohli opustit svou oblast Bezejmenné zóny. Uprchlíci, kteří to přesto zkusí, jsou posláni zpět do své oblasti a musí začít svou relativní jednotku znovu.

Malý žhavý červ jménem Bonossos má Atlana vyšetřit. Kvůli buněčnému aktivátoru dostane šok. Ahratonn pošle Atlana proto s NADZÓNOU dále k Eppletonu. Tam potká 17 dalších vězňů, ke kterým patří také Haluťan Beyl Transot. Haluťan má za sebou tajemné setkání s Neviditelným jménem Janv-Jount, poté se dostal do spárů Eppletona. Velitel je inteligentní, chvějící se kapka vody Duusnorz. Bytost jménem Paulau si s Atlanem rozdělí své myšlenky. Arkonidan se tak dozví, že Eppletonn si na rozhodnutí nechává hodně času. Pouze Kik byl kdysi odvezen, a Whyburin, který měl formu Kalacktera, se osvobodil násilím. Jako všichni přísahá Atlan, že ostatní osvobodí, pokud může jít první. Vyvolený má dostat ultimátní zbraň jménem Paz-Tay, která jednorázově zničí všechno v kouli o průměru dvou metrů a kdysi patřila bytosti jménem Uk'Hyl, která zemřela přirozenou smrtí.

Když se Bonosos probudí, dozví se Eppletron, že na Atlanovi cosi ulpívá. Pošle Arkonidana zpět k Ahratonnovi, aby se zbavil zodpovědnosti. Zajatec Kärkär, který vypadá jako trpasličí pudl, obětuje svůj život, aby Atlanovi ještě rychle donesl Paz-Tay, který se dá schovat pod nehtem. Ahratonn se znovu cítí být přetížen a vypudí NADZÓNU. Loď, která Atlana prokoukne, se vrátí automaticky zpět k Anti-ID, protože byla vytvořena z její substance.

V planetoidu chce Anti-Homunk nasadit proti Atlanovi za trest Polo-Osal'Othse, aby zničil jeho ducha. S těžkým srdcem použije Atlan Paz-Tay a zničí tak červa. Z Anti-Homunka zůstane jen plazma, která je vysáta, aby z ní mohl být později znovu vytvořen.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!