Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Anti-ID
hledat
Informace o postavě:
Status:negativní superinteligence
Úmrtí:221 NGL - transformace v SI KING

Anti-ID byl superinteligencí, která v sobě sdružovala negativní součásti kolektivního vědomí ID.

Dějiny

Vznik a vývoj

Po evolučním skoku a přeměně v superinteligenci byl ID přinucen oddělit od sebe svou negativní komponentu. Tato část jménem Anti-ID v budoucnu konkurovala Nesmrtelnému z Poutníku a válčila s ním o vliv v mocenské oblasti, což vedlo ke kosmické hře v šachy. Ve hře byl ID označován jako první a Anti-ID jako druhý hráč (PR 649).

Anti-ID se přitom vždy považoval za „lepší“ část původního kolektivu. Podle vlastní výpovědi v sobě zahrnoval silné a vytrvalé duše. Byl přímo předurčen k tomu, aby se stal vládcem mocenské oblasti. Naproti tomu ID měl být shlukem slabých a nestálých vědomí, řadových příslušníků v superinteligenci oduševněných národů. Fakt, že v mocenské oblasti dominuje ID, považoval Anti-ID za „nedopatření“, které je třeba napravit.

Anti-ID vystupoval ve stejných podobách jako jeho soupeř, což se několikrát postaralo mezi představiteli pomocných národů obou entit o zmatek. Jediným rozdílem je přitom smích, který superinteligence vydávaly během rozmluv se svými pomocníky. Zatímco ID si osvojil homérský smích, negativní superinteligence vydávala jízlivý chechot.

Citát: ...zazněl smích. Přicházel z obou míst, ze světla i ze tmy. Ten ze světlé strany působil mírně, chápavě a dobrotivě. Chechot přicházející ze tmy byl jízlivý a odmítavý. Smích byl hlasitější a hlasitější, až přímo duněl; cizí, strašný ve své protikladnosti… (Centauri 11)

Akce

Události okolo Selarona Meroty, Nevuse Mercova-Bana a Mistrů ostrovů ukazují na zásah ID nebo Anti-ID. Z toho lze usuzovat, že kosmické šachy mezi oběma entitami započaly přinejmenším v časech Lemurů, tedy 50 000 let před Kristem.

Kvůli porušení pravidel během kosmické šachové partie byl Anti-ID v roce 3458 kosmokraty, v té době známými pouze pod jménem Vysoké mocnosti, na deset relativních jednotek vypovězen do Bezejmenné zóny (PR 649). Superinteligence si zde měla pod dohledem odpykat svůj trest. Avšak Anti-ID považoval své vypovězení za nespravedlivé, protože si nebyl vědom žádných porušení pravidel. Povstal tedy proti svým hlídačům a sledoval své vlastní plány.

Poznámka: Je nápadné, že kosmokraté disponují pravomocí nad negativní (a tedy na straně chaotarchů stojící) superinteligencí a mají dokonce možnost nad ní vynést rozsudek – a také ho efektivně prosadit. Buď jsou vztahy mezi jednotlivými vývojovými stupni složitější, než se předpokládalo, nebo existují mezi mocnostmi Řádu a Chaosu hlubší politické vazby.

V roce 3587 superinteligence zachytila Atlana da Gonozala při jeho cestě za Materiální zdroje a unesla ho do Bezejmenné zóny. V listopadu 3601 (14 NGL) Atlan po dlouhém zajetí uprchl. Během této doby došlo v lednu 3588 (1 NGL) k významné události – během boje s Atlanem se uvolnilo pozitivní jádro Anti-ID. V budoucnu si tato nová entita říkala Wöbbeking.

Roku 3807 (220 NGL) realizovala superinteligence Anti-ID poslední fázi svého útěku z Bezejmenné zóny, nakonec ji však zadržel Atlan se SOL. Ačkoli disponoval jen skromnými mocenskými prostředky, přivedl Anti-ID loď SOL na okraj záhuby. Nasadil přitom zejména Anti-Homunka, Manifesty, arzenál a z Bezejmenné zóny pocházející národ Gyrantů.

Počátkem dubna 3808 (221 NGL) došlo k finálnímu střetnutí mezi Anti-ID a Wöbbekingem, který byl díky zákroku Chybraina rozhodnut ve prospěch pozitivní entity. Ze splynutí od Anti-ID a Wöbbekinga vznikla nová pozitivní superinteligence KING.

Zdroje

PR 607, PR 608, PR 610, PR 614, PR 617, PR 621, PR 623, PR 628, PR 632, PR 633, PR 638, PR 649