Atlan 649 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 649
Název:Svoboda pro Bars-2-Bars
(Freiheit für Bars-2-Bars)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 648 • chronologicky • AT 650 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Atlan v boji s vyhnancem

Ve svých vězeních čekají bytostí Tyar a Prezzar na svůj osud. Jen jednou se jim podařilo vyhlédnout ze svého vězení ven do okolí. Dozvěděli se o prolnutí svých galaxií Bars a Farynt, dozvěděli se, že bytost jménem Atlan by jim měla poskytnout pomoc. Z toho vzešla idea dát této bytosti na podporu Tyari a Mjailama. Teď k nim promluví nějaký hlas, který tvrdí, že je z jejich strany potřeba víc činů, aby se stali opět volnými. Tyar a Prezzar smějí tento hlas oslovovat jménem C-RA.

V centrále SOL Atlan, Breckcrown Hayes a další odpovědní (kromě nich také Parzelle) s obavami sledují přibližování Wöbbekinga/Nar'Bona ke slunci Junk. SENECA mezitím předpokládá, že tento systém s rudým sluncem je hlavním Pupkem do Bezejmenné zóny; kromě toho ARSENALJYK II s Penetranzem na palubě na rozkaz Anti-ID hledá uvnitř Junku stanici, která je vězením Prezzara a Tyara. Arkonidan adekvátně podle toho nechá SOL rovněž zamířit do slunce.

Ačkoliv to u nich vyvolá nevoli, ohmatávají Tyar a Prezzar nejbližší kosmické okolí. Pochopí, že Penetranz, pochop negativní superinteligence Anti-ID, se je snaží zničit. Tím mají být opět uzavřeny Pupky, které vedou do Bezejmenné zóny a Anti-ID by byl definitivně volný. Potom pocítí obě entity znovu blízkosti pomáhající mentální prezence C-RA. Poukazuje na blízkost Atlana.

SOL zaměří uvnitř Junku celkem čtyři kulovité stanice, které každá má průměr deset kilometrů. Kromě toho je zjištěno rozptylové záření ze tří planet, které musí být ve spojení s Pupkem. Tento otvor se pravděpodobně nachází mezi Junk I a Junk II. Poté je činkovitá loď bezprostředně napadena pomocnými čluny ARSENALJYKU II a těžce poškozena. Cara Doz přitom zemře.

Po odvrácení útoku jsou Mjailam a Tyari ochotní se teleportací přenést na stanici, aby zachránili Tyara a Prezzara. Atlan a Přerušovač - a mentální prezence - je doprovázejí. Prezence jim ukáže cestu k Prezzarovi a Tyarovi. Od obou entit se Atlan dozví, že prezence se jmenuje C-RA respektive Cara. Nositel buněčného aktivátoru to nechápe, konec konců zažil osobně smrt emocionautky. Nejdříve ale musí uniknout útočícímu ARSENALJYKU II.

Mezitím SOL zaměří nepochopitelný mrak, který přišel z Bezejmenné zóny. SENECA ho identifikuje jako optickou znetvořeninu reality negativní superinteligence Anti-ID. Vyšle do Faryntu a Barsu 39 ech, které brzy explodují v dálavách obou galaxií. High Sideryt a štábní specialisté vycházejí z toho, že se teď uzavřely všechny Pupky až na ten v systému Junk.

Tyar a Prezzar se po osvobození stáhnou zpět do svých galaxií. Anti-IDho, přesto že je volný, se už nemusí více obávat. Jak vědí, superinteligence se chce věnovat hvězdnému ostrovu, kterému říká Mléčná dráha. A tím se naplní osud obou jejich odnoží Tyari a Mjailama. Zatímco první jako biologická bytost zůstane po Atlanově boku, tak se obr, který už není potřeba, rozplyne. Vyšle část své síly na Atlana, který se s Přerušovačem a Tyari vrátí k SOL, a zanikne.

Následně se objeví ARSENALJYK II a už se nedá pochybovat o tom, že loď zničí definitivně SOL. Aby tomu zabránil, vydá se Arkonidan s posledními silami, které mu Mjailam věnoval, do lví díry. Sabotuje částicový vrhač a způsobí tak zničení ARSENALJYKU II. Penetranz unikne a uprchne do dálek vesmíru. Nakonec pomůže také mentální prezence, která se nyní nechá poznat jako Chybrain.

Zpátky na palubě SOL se Atlan dozví, že Cara Doz ve skutečnosti nikdy neexistovala. Vždycky to byl Chybrain. A je to také on, kdo rozhodne souboj mezi Anti-ID a Wöbbekingem. Přitom převládne pozitivní nad negativním. Původní plán Anti-ID, totiž spojit se s Wöbbekingem a posílit se tak, se změní na pravý opak. Vznikne nová, pozitivní superinteligence a dá si jméno KING.

Nová superinteligence dostane od Parzella rozkaz jednat ve smyslu kosmokratů ve velmi vzdáleném sektoru universa. KINGA přitom doprovází Sanny, Kik, Asgard a Argan U. Také Chybrain má jít s nimi, ale nejdříve Atlanovi předá koordináty Varnhagher-Ghynnst.

Chybrain se mezitím cítí podveden a přehlížen. Nikdo mu neprojeví vděčnost za pomoc. Kvůli tomu odmítne sdělit koordináty a zmizí přes Pupek Junku, který by měl být ještě 100 dnů stabilní, do Bezejmenné zóny. Atlan ho tam musí chtě nechtě následovat, pokud chce splnit rozkaz kosmokratů. Na druhou stranu, stejně nemá jinou možnost, protože se v Bezejmenné zóně ztratil FARTULOON.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A649« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!