Štábní specialista

(přesměrováno z: Štábní specialisté)
z Databáze Multiversa

Štábními specialisty na SOL byli nástupci Magnidů. Ke štábním specialistům byl povolán ten, kdo byl na základě svých znalostí a schopností schopen řídit SOL, respektive kdo měl kvalifikaci obrovskou loď vést. Štábní specialisté tedy patřili automaticky k lodnímu vedení, neměli ale v rozporu s Bratry a Sestrami První mocnosti v bývalém SOLAGu žádné diktátorské pravomoce.

Historie

Breckcrown Hayes prohlásil SOLAG 10. března 3792 na SZ-2 za rozpuštěný. Stará hierarchie přestala platit a přestali existovat Magnidé (především na SZ-2). Ke štábním specialistům mohl nyní patřit kterýkoliv Solánec, který pro to byl adekvátně způsobilý. Takové osoby ale byly vzácné. Prvními Hayesovými štábními specialisty se stali na SZ-2 přítomní bývalí Magnidé (Lyta Kunduran, Palo Bow a Brooklyn).

Další štábní specialisté nastoupili v květnu 3792, když byl Hayes definitivně uznán za nového High Sideryta. Tentokrát byli přibráni i nemagnidé.

Známí štábní specialisté