Kosmické šachy

Kosmická hra v šachy slouží jako označení pro střetnutí mezi ID a Anti-ID. Došlo k ní v místě mimo standardní universum, na místě bez času a prostoru. Jednotliví aktéři a události v ní figurovaly jako šachové figurky a šachové tahy.

Historie

Terranci byli do kosmických šachů zapleteni po roce 3456. Střetnutí mezi oběma superinteligencemi začalo ale už dávno v čase Lemurů.

Dislokace do paralelního universa

Při testu nových Nugasových reaktorů MARCO POLA přemístil Anti-ID loď i s posádkou do paralelního universa. Panovaly zde téměř opačné morální zákony než ve standardním universu. Posádka zde narazila na své protějšky, ke kterým mimo jiné patřili:

Aby se dostali zpět do vlastního universa, musel Perry Rhodan svůj protějšek vlastnoručně zabít.

PAD-nákaza

Protože Perry Rhodan svůj zlý obraz nezabil vlastnoručně – ale zastřelil – byl MARCO POLO sice přemístěn zpět do vlastního universa, ale po chvíli propukla tajemná PAD-nákaza.

Epidemii se nakonec povedlo porazit díky plánu Kola Mimo: pomocí deformátoru nulového času pomohl Perry Rhodanovi k vítězství nad Perry Rhodanem II a tímto časovým paradoxem zabránil smrti národů galaxie.

Odysea s mozkem v Naupaumu

Dalším tahem Anti-ID bylo nahrazení Perry Rhodanova mozku v roce 3457 za umělý. Falešný Rhodan měl pomocí šíleného vládnutí a militantních plánů poštvat Terrance a další národy proti sobě.

Atlan a ostatní ho ale odhalili a zabili falešný mozek. Perry Rhodanovo tělo bylo zakonzervováno a Pozemšťanovi se po odysee, která ho zavedla do galaxie Naupaum a sousední galaxie Pehrtů, podařilo vrátit zpět do vlastního těla.

Konec hry v šachy

Zpět ve svém těle vybojoval Rhodan poslední boj proti Anti-ID, který rozhodnul. ID se stal nakonec vítězem Kosmických šachů a Anti-ID byl Vysokými mocnostmi universa kvůli porušení pravidel vyhnán na deset relativních jednotek do Bezejmenné zóny.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!