Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Pehrtové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Naupaum
Domovská planeta:Horntol
Známé obydlené planety:
Horntol

Pehrtové jsou agresivní rasou beztělných mozků. Pocházejí z planety Horntol, která krouží kolem slunce Fuehrl v galaxii Naupaum. Od roku 3581 se Pehrtové považují za vyhynulé.

Charakteristika

Pehrtové byli odjakživa agresivní rasou. Byli ale velice omezení a měli egocentrický světonázor.

Vznik

Praforma Pehrtů vznikla ještě před definitivním vychladnutím povrchové kůry Horntolu v astenosféře praplanety. V malých kapslích, několik centimetrů velikých, se nacházeli základní prvky pro chemické reakce. Po jejich spuštění se začaly tvořit primitivní buňky.

Pehrtské prabuňky museli díky chemickým reakcím živit anorganickým okolím svého prostředí. Proto udržovaly na svém povrchu velice agresivní sloučeniny chloru a fluoru. Buňky rostly, a když sežraly výživné látky svých kapslí, začali požírat okolí pouzdra svých kapslí. Přibližně v době, kdy se na povrchu Horntolu tvořili první životní formy flóry a fauny, prožírali se pehrské buňky planetární kůrou. Pehrtské buňky si vytvořili první nervový systém, který byl s přibývajícím růstem schopen prvního instinktivního chování.

Pehrtové měli nyní jen mozek, který byl obklopen ochrannou kůrou, a na periferii koule několik končetin. Tyto orgány sloužily k pohybu vpřed, vnímaly na živiny bohaté látky a přijímali je.

Těchto prvních Pehrtů existovalo v kůře Hornolu několik izolovaných exemplářů – rozmnožování Pehrtové nikdy neznali. Jednoho dne se dva Pehrtové setkali, vždy ale ostatního považovali jen za shluk výživných látek. Pokusili se je strávit, pročež nejdříve zničily orgány jednotlivých vnějších pouzder. Mozkové masy byly nechráněné a zaútočily na sobě navzájem. Jeden z instinktivních mozků souboj vyhrál a podmanil si cizí mozek, zatímco do něj pronikl vlastními impulzy.

Tento proces integrace byl nejdůležitějším procesem dalšího vývoje Pehrtů. Dalšími integracemi mozků vznikali inteligentní pehrtské mozky, které v boji ztracené orgány znovu vytvářely z mozkové hmoty, a díky své inteligenci si vyvinuli několik nových orgánů. Vynalezli orgány měřící gravitaci, vylepšili metodu pohybu a objevili výzkumný smysl. Nakonec se Pehrtové dostali do oblasti s o něco menší gravitací a do prostředí, ve kterém se mohli bez obtíží pohybovat.

Když se dostali na povrch, začali se Pehrtové postupem času přizpůsobovat, protože si díky své vysoké inteligenci dokázali vyvinout potřebné smyslové a pohybové orgány. Zdlouhavý evoluční proces si Pehrtové mohli ušetřit, protože díky jejich metodě pobýval růst na cibulovém modelu civilizace mnohem rychleji. Zvířata a rostliny na povrchu byly integrovány do tělesné hmoty, čímž se mozky mohly dorůstat velikosti v řádu až stovek metrů.

Nakonec se vzájemně setkali poslední dva inteligentní Pehrtové a integrovali se. Takto vzniklá bytost rychle poznala nevýhodu dosavadního způsobu života. Dříve nebo později by musela být zcela pozřena všech flóra a fauna Horntolu, což by vedlo opět k přijímání anorganické stravy. Jednou by byla spotřebována celá planeta až na horké jádro, což by znamenalo konec.

Aby tomuto osudu předešel, rozdělil se poslední mamutí mozek, aby po vzoru fauny Horntolu vytvořil skupinky mnoha malých jedinců. Rozmnožování jako prostředek reprodukce bylo ale odmítnuto, protože pokrok ve smyslu Pehrtů mohla následovat jen bojem a integrací. Vznikl asi milion menších mozků, které byly spojené volnými telepatickými pouty.

Vzhled

V této periodě optimalizovali Pehrtové svůj zevnějšek. Z kovových hornin zformovali koule, na které své mozky upevnili a potom orgány k pohybu vpřed pomocí elektromagnetismu. Hotová konstrukce byla potom velká jeden a půl metru. Dole se nacházela koule, na ní orgány, které ovládaly kovové součásti koule. Potom byly dvě ruce, několik vnímavých orgánů a v horní třetině, téměř nechráněna, větší část mozku.

Historie

Před několika miliony lety

Přetváření Prapehrta v 1‘048‘576 jednotlivců trvalo jen dva Horntolské roky. Protože Pehrtové se svými menšími těly a charakteristickými nástroji mohli přetvářet své okolí, začali nejdříve s orbou a zemědělstvím. Se zajištěnou obživou začali potom s chemií a objevili fyzikální přírodní zákony. Produkovali slitiny hliníku, aby měli k dispozici lepší koule k pohybu, a začali budovat průmysl na Horntolu. Neúčelné rostliny a druhy zvířat byly vyhubeny, a celá planeta změněna. V tomto bodě začal technický vývoj stagnovat, protože Pehrtové už neměli žádný další vývojový potenciál.

Právě v té době přistála na Horntolu kosmická loď mírných Yuloců, vládnoucího druhu v Naupaumu. Cizí astronauti byli bez váhání zabiti Pehrty, jejich mozky integrovány. Pehrtové se tak dozvěděli o konceptech kosmických letů a poznali rozměry své galaxie. Pehrtové došli k závěru, že ve vesmíru je velký počet k integraci hodnotných inteligencí.

V krátké době zanalyzovali kosmickou loď a přestavěli jí. Pehrtové začali provozovat astronomii, vyvinuli vesmírné zbraně a prozkoumali rodnou sluneční soustavu. Když bylo připraveno 32 kosmických lodí ke startu, začali dobývat galaxii Naupaum. Nejdříve zaútočili přímo na domovský systému humanoidních Yuloců a pronikli bez překážky strážními zařízeními Yuloců, které pehrtské lodě považovali za vlastní. Pehrtové natropili velké škody a unesli stovky Yuloců, aby je ve svém domově integrovali. Rozčarováni úspěchem zaútočili s flotilou 100 lodí znovu na svět Yuloců. Našli tu ale už jen menší opěrný bod, zbytek Yuloců byl pryč.

S většími a silněji vyzbrojenými loděmi se Yulocové vrátili ze sousední galaxie. Pehrtové, ohrožováni vyhubením, si vyvinuly silnější lodě a ovládli postupně celou galaxii Naupaum. Pouze Yulocy nenašli, dokud je jednoho dne nenapadlo pátrat v jiné galaxii.

Po několika staletích se Pehrtové vydali s intergalaktickou kosmickou lodí do galaxie Catron, kde Yulocové už mezitím přestali používat technologie. Pehrtové shromáždili po návratu průzkumné mise kompletní flotilu a zaútočili na Catron. Zjistili, že Yulocové mezitím nabyly mentální schopnosti, které je učinili nedobytnými pro integrační impulzy Pehrtů. Ze vzteku proto zničili každé yulocké tělo, ale yulocká vědomí přežila a koncentrovala se v předběžné formě superinteligence.

Zahnáni na útěk duševním sáláním Yuloců, hledali Pehrtové možnost, jak se Yulocům vyrovnat. Odpudili periferní části těla, dokud nezbyl jen mozek, nakonec oddělili vědomí od mozku a zakonzervovali je jako kamenné relikty. Jako duchovní entita odcestoval kolektivní duch Pehrtů do Catronu, kde se oduševnělá jednotka Yuloců chystala utkat se s Pehrty.

Zatímco Pehrtové nadále usilovali po integraci, spojení a podmanění nepřátelského ducha, snažili se Yulocové o mír. Jejich silnější inteligence překonala inteligenci Pehrtů a hrozila, že jí zničí. Kolektivní pehrtský duch byl zahnán na útěk a snažil se prchnout do starého těla. Při tomto pokusu byla zničena větší část v Naupaumu zanechaných zkamenělých mozků. Pehrtská entita zoufale prchala, ale yulocká inteligence se tentokrát nevzdala pronásledování. Aby se ukryla, rozházela se pehrtská duchovní bytost přes všechny myslitelné dimenze.

Odysea mozku

Zbylé mozky v Naupaumu byly v nepravidelných intervalech navštěvovány a oživovány pehrskými jednotkami. Po miliony let řídil kolektiv Pehrtů vývoj v Naupaumu. Přitom do galaxie přinesli technologii mozkové transplantace. Pehrt Furloch vytvářel tlak na původní planetě Horntol na kněžstvo, kteří kamenný mozek Furlocha uctívali jako boha.

Perry Rhodan během mozkové odysey v roce 3457 dorazil na planetu Horntol. Furloch pocítil existenci hodnotného mozku k integraci a nabídl mu jí. Pozemšťan ale pro něj nesrozumitelnou nabídku odmítl a Furlochův mozek při pokusu násilného převzetí explodoval.

Furloch nehodu přežil a vrátil se zpět do duchovního kolektivu. Přitom vzal s sebou mozkový vzor Rhodana, aby jednoho dne mohl podobný mozek zaměřit.

Útok na SOL

V roce 3581 se Pehrtům podařilo objevit v lineárním prostoru Rhodanův mozkový vzor a shromáždili se ve formě nazelenalého mraku kolem SOL. Na palubě SOL objevili daleko cennějšího integračního partnera, lodního pomatence Rurika Conice, duševního nulamutanta. Aby s ním mohli provést integraci, vyřadili Pehrtové posádku SOL, zatímco stále více omezovali schopnosti mutantů, zpomalovali průběh času a lidi uspávali. Nositelé aktivátorů odolávali déle, nakonec ale také odpadli.

Díky Rosy Breuer, přítelkyni Rurika Conice, si posádka všimla nulamutanta. V bezprostředním okolí Rurika totiž posádka nepodléhala nucené touze ke spánku. Keloskovi Dobrakovi se podařilo s Prytlgzargem přinutit kolektiv Pehrtů, aby vytvořil obraz své duchovní prvotní formy. Perry Rhodan opět poznal zkamenělý mozek z odysey v Naupaumu. S Uchzplarem oživil Dobrak nevyužité sektory Rurikova mozku, což pehrtskému kolektivu výrazně usnadnilo integraci.

Přesto se Rurik Conic bránil integraci. Využil přitom Rosy Breuer, která mu pomohla zvýšit duchovní kapacitu a ubránit se nejen duchovnímu útoku Pehrtů, ale v integraci je předejít a převzít pehrtskou inteligenci. Díky pocitům její přítelkyně byla přitom vzniklá nová entita pozitivně ovlivněna a dostala vlastnosti dobromyslnosti a humánnosti. (T 171)