Odysea mozku

z Databáze Multiversa

Jako Mozková odysea se označuje v roce 3457 od Anti-ID provedená extrakce Perry Rhodanova mozku a jeho následná dislokace do Naupaumu.

Historie

V průběhu kosmických šachů mezi ID a Anti-ID byl Perry Rhodanův mozek v roce 3457 oddělen od těla a speciálním transmiterem poslán do galaxie Naupaum. Tam přistál jako Ceynach na Trhu s mozky.

Rhodanovo tělo bylo mezitím nahrazeno umělým mozkem vyrobeným Anti-ID a mělo pomocí šíleného způsobu vládnutí a militárních plánů poštvat proti sobě Terrance a ostatní národy. Falešný mozek byl odhalen Atlanem a jeho přáteli a následně zabit – originální tělo bylo zakonzervováno.

Perry Rhodan poznal v Naupaumu nové přátele, jako byl pozdější vládce galaxie Heltamosch nebo jeden Accalaurie, a s jejich pomocí se vydal na cestu do sousední galaxie Pehrtů.

Tam byl Rhodanův mozek v dubnu 3458 s pomocí PGT-zařízení uvolněn z těla nositele a přes Catronskou cévu vyzářen zpět do rodné Mléčné dráhy.