Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Accalauriové
hledat
Další informace o národu:
Domovské universum:antimateriální vesmír
Domovská planeta:neznámá
Accalauriové
Accalauriové
© Bernard Stoessel
Accalauriové
Accalauriové
© VPM kg.

Accalauriové jsou obyvatelé antimateriálního universa, kteří se roku 3431 objeví v Mléčné dráze při výzkumné cestě. Protože sestávají hlavně z antihmoty, jsou zpočátku považování za velké nebezpečí pro Mléčnou dráhu.

Popis

Accalauriové mají kulovité tělo se třemi končetinami, ze kterých dvě slouží k pohybu, a jsou průměrně vysocí asi 1,60 metrů. Třetí, zakrnělá noha, slouží jako opora. Mají dlouhé paže a ruce s pěti prsty. Polokulovitá hlava s plochým vrškem disponuje čtyřma kvadratickýma vysoko klenutýma očima a dvěma chrupavčitými ušními boltci. Na vyklenutém povrchu hlavy se také nachází orgány pro mluvení. Jsou vysoce inteligentní, obratní a velice silní.

Jako oděv jim většinou slouží stříbrná uniforma.

Dorozumívání Accalauriů se odehrává v ultrazvukovém pásmu a dokáže ho přeložit pouze zvláštně přizpůsobený translátor.

Původ

Před 1,8 miliony let se do antimateriálního vesmíru stále více stahovala energetická pole, dokud se vznikající jedinec ve formě rotující galaxie pozvolna nezačal ztrácet a vytvořil antihmotový mrak o průměru několika tisíc světelných let. V energetickém oblaku se náhle začala vyvíjet inteligence. Tato inteligence se v některých oblastech vyskytovala jen zřídka, na dalších byla pak velmi koncentrovaná. Na jednom místě se nahustila poloprůhledná energetická hmota a stal se z ní oblak uvnitř mateřského mračna. Rotující část energetického oblaku se odštěpila. Se značnou rychlostí se pak vzdálila z mateřského mračna a vznikl z něj Suprahet.

Oddělený oblak zpomalil. Také otáčení kolem vlastní osy se zastavilo. Ale začal poté velice intenzivně zářit a ještě více se zahustil. Prošel několik galaxií a přitom se zmenšil a koncentroval, až na polovinu své hmoty. Inteligentní oblak dorazil k jedné sluneční soustavě a zahalil ji. Přitom se ještě zmenšil a zesvětlil. Takhle malý pak poklesl na planetu, kterou si vybral. Z oblaku na povrch planety dopadaly tmavé body. První Accalauriové mizeli v mořích, obrovských lesích a stepích. A potom už žádný energetický oblak neexistoval. Rozpustil se a vznikly z něj miliony jedinců. Po statisících let se spolu Accalauriové spojili, aby založili kmen. Tak i proto nazývají své jádro kmenem, protože strom byla jediná forma života, na kterou na svém světě narazili. Poté položili základ kmeni, větvím a listům. A tak vznikla civilizace Accalauriů. Hlavním orgánem v národě Accalauriů je »Velká kmenová rada«. Mnoho tisíciletí rozvíjeli Accalauriové vyspělou techniku. Nakonec začali zkoumat i vesmír. Z počátku si mysleli, že jsou ve vesmíru sami. Brzy nato však narazili na další bytosti, se kterými navázali kontakt. Ve svém universu představují Accalauriové nejvýše vyvinuté bytosti.

Před několika tisíciletími zjistili accalaurijští vědci, že zbytek mateřského energetického oblaku zabloudil do jiného universa. Již před 500‘000 lety existovalo nevědomé přání, zahájit zpětnou metamorfózu. Původně pocházeli z jednoho oblaku a chtěli se do něj vrátit zpět. Vyvinuli lety do vesmíru a potom zjistili, kde se zůstal zbytek energetického oblaku. Před asi 1000 lety se objevily v antimateriálním vesmíru Accalauriů obrovské masy molkexu. Hromadil se v centru antimateriálního vesmíru, tam byl spojen a uložen. Průzkumy ukázaly, že tento molkex byl odpuzen jiným universem jako homopólový faktor. Toto universum tedy musí být tvořeno jinou matérií, tedy normální hmotou. Accalauriové ji tedy samozřejmě nazývali antihmota, protože ji posuzovali ze svého pohledu. Podařilo se jim následovat cestu molkexu. Tak se tedy dostali do Einsteinova vesmíru a objevili, kde zůstal jejich energetický oblak.

Při hledání mateřského oblaku dosáhli Accalauriové v březnu 3431 Mléčné dráhy. Zde se mimo jiné setkali s Harnem. Když došlo ke kontaktu s Pozemšťany, daroval Perry Rhodan Accalauriům 1000 tun čistého ynkelonia. S Accutronem Mspoernem se všichni Accalauriové vrací zpět do antimateriálního vesmíru.

Na konci března 3433 podnikli Accalauriové ještě jeden průzkumný let do standardního vesmíru. V dubnu 3433 se dozví od Pozemšťanů o činech Suprahetu a zříkají se spojení s bývalým mateřským mračnem.

Accalauriové při svých výzkumných letech objevili satelity smrti a varovali Terrance před touto hrozbou. Pak se vrátili zpět do svého universa.

Kosmické lodě (Výzkumné křižníky Accalauriů)

  • Rozměry: vejčitý elipsoidní křižník, délka trupu: 500 metrů (550 metrů s nadsvětelnými pohony), max. průměr trupu: 300 metrů.
  • Posádka: 300 členů kmenové posádky, 2700 vědců
  • Podsvětelné pohonné systémy: maximální zrychlení 600 km/s^2, impulzní pohony, antigrav, absorbéry přetížení
  • Nadsvětelné pohonné systémy: nadsvětelný pohon, speciální pohon pro let mezi antimateriálním vesmírem a materiálním vesmírem
  • Ofenzivní systémy: 8 vrhačů antihmotových bomb, 8 energetických děl
  • Defenzivní systémy: tlumící štít, modro-bílý neutralizační štít
  • Zdroje energie: 8 fúzních reaktorů
  • Pomocné čluny: 50 pomocných člunů
  • Zvláštnosti: tvořeny antihmotou; hyperinmestronová projekční děla: pokusné zařízení k přeměně hmoty na antihmotu. Také použitelné jako zbraň, která dokáže zničit i slunce.

Známí Accalauriové