Ynkelonium

Ynkelonium je v přírodě se vyskytující vysokotlaký prvek z druhé strany periodické soustavy prvků. Bylo 18. května 3432 objeveno prospektorem Derbolvem de Graziou na planetě Maverick.

"Periodický supermocný vysokotlaký prvek velké stálosti" vznikl díky jedinečným tlakovým a gravitačním podmínkám na planetě Maverick, kde je jeho jediné naleziště. Zpráva, podle které prospektor Pyon Arzachena nalezl významné naleziště Ynkelonia na ledovém světě Hertschos, páté planetě slunce Faynroith, se nepovažuje za pravdivou.

Prvek podle dopadajícího světla nebo zorného úhlu září silně nebo třpytivě rubínovou červení.

V ryzí formě nemá žádný protějšek v periodické tabulce antihmot, a proto na ní nereaguje. Proto se používá jako galvanický povlak, také zvaný jako Maverický plášť, pro všechny předměty a materiály, které mohou přijít do styku s antihmotou.

Materiály a slitiny:

  • Ynkonit: kombinace Ynkelonia a Terkonitu. Tento materiál se používá hlavě při stavbě kosmických lodí. Má 30krát vyšší pevnost a bod tání kolem 100.000 Kelvinů.
  • Ynkerit: keramická slitina. Má velmi vysokou termickou odolnost. Používá se zpravidla jako základní materiál pro emitory polí (například v lineárním pohonu)
  • Ynkon-SAC: sloučenina Super-Atronital-Compositia na Ynkelonium-Terkonitové bázi. Materiál má 35krát vyšší pevnost než Terkonit a bod tání 129.000 stupňů Celsia.
Aktuální data:
19.9.2021
1566 před NGL
5. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459476.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!