De Grazia, Derbolav

Informace o postavě:
Národ:Prospektoři
Narozen:3384
Popis:Vysoký 2,01 metru, svalnatý

Derbolav de Grazia je v roce 3432 patriarchou jednoho z rodů Prospektorů. Erbem Graziova rodu je modře zářící fantastická květina na černém pozadí.

Derbolav de Grazia se narodil roku 3384, je 2,01 metru vysoký a svalnatý. Derbolav má pihovatou tvář a plně znějící hlas. Dlouhé vlasy má spletené do copu. Jeho rodiče zahynuli v boji proti pirátům v době, kdy bylo Derbolavovi jedenáct let. Derbolav unikl jejich osudu díky zákroku Butsehova rodu. Mladík zůstal jeden rok na lodi Praye Butseha. Nakonec je chlapec svěřen do péče dědečka. S Butsehem pojilo Debolavaod té doby pevné přátelství.

Smrt rodičů zhatila Derbolavovy životní plány. Místo kosmobiolog musel na nejlepší univerzitě Solárního impéria studovat geologii, mineralogii a metalurgii. Nakonec sbíral dvě desetiletá praktické zkušenosti ve svém oboru.

Derbolav se stal velitelem 80-ti metrové kulovité lodi ROSSA OBERA. Graziův rod měl za sebou na počátku roku 3432 několik nepříliš výnosných obchodů. Blízko soustavy Obsunthys odkryla posádka ROSSY OBERY vrak lodi. Ve vraku byly objeveny kovové plíšky, které v rozporu se zbytkm lodi neutrpěly téměř žádné škody. Později našli Prospektoři umírajícího Praye Butseha. Ten předal Derbolavovi souřadnice planety Maverick.

Dne 24. 05. 3432 podstoupil Derbolav práva na Maverick a tam se nacházející naleziště ynkelonia Solárnímu impériu. Jako protihodnotu obdržel právo na jedno procento ze zisku na těžbě onoho vzácného minerálu.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!