Ynkelonium-Terkonit

z Databáze Multiversa

Objev Ynkelonia dal Terrancům nové poznatky v metalurgii.

Pro stavbu kosmických lodí se zajímavá růžová slitina z Terkonitu a Ynkelonia náramně hodila. Slitiny Ynkonit neboli Ynketerk (závislé na podílu Ynkelonia ve slitině: při vyšší než 20% je to Ynkonit, při menší Ynketerk) dosahují 30krát vyšší pevnost než Terkonit a mají bod tání kolem 100.000 stupňů Kelvina a hustotu kolem 33.500 kg/m3.

Hybridní materiál má kovové a organické vlastnosti a je, v závislosti na podílu Ynkelonia, částečně rezistentní proti antihmotě. Pokud se požaduje kompletní rezistence proti antihmotě, lze galvanicky pokrýt téměř každý povrch ryzím Ynkeloniem.