Absorbér přetížení

Absorbér přetížení (nebo také neutralizátor přetížení) je agregát, který se stará o neutralizaci setrvačné a tažné síly, která vniká při zrychlovacích manévrech kosmických lodí.

Toto zrychlení se udává v jednotce Gravo, přičemž 1 Gravo neboli g odpovídá tíhovému zrychlení na povrchu Země na úrovni moře (9.81 m/s2)

Absorbéry přetížení se zpravidla sestávají z dvojdílného agregátu:

První komponent jako primární tlumič umožňuje, že tíže vyvolávána pohonnými agregáty je redukována pomocí Semi-Manifestace až na hodnotu 5g z celkových vysokých hodnot vyvolávaných zrychlením řádově ve 100 km/s2.

Druhý komponent jako sekundární kompenzátor gravomechanickou cestou ještě uvnitř Semi-Manifestace zmenšuje působící přetížení z 5g na 0g.

Základem absorbéru přetížení je jako Semi-Manifestace popisovaný efekt, který odpovídá neúplnému přechodu do hyperprostoru, aniž by došlo k dematerializaci. Při tomto použití je docíleno vzájemné interakce hmoty objektu s okolním časoprostorovým kontinuem je odstíněna respektive potlačena na nekonečnou vzdálenost.

Výpadek primárního tlumiče: akcelerační schopnost lodi se adekvátně redukuje, dosažitelná konečná rychlost lodi se redukuje na hodnotu vyplívající z urychlovacího výkonu s ohledem na nižší SM (a tím vyšší efektivní hmotnost), která dané lodi odpovídá.

Výpadek sekundárního tlumiče: pro posádku je znatelné přetížení do 5g, pokud akcelerace pohonu přesahuje 5g.

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!