Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Pararegulární paritní transplantace
hledat

Pararegulární paritní transplantace

(přesměrováno z: PPT)

Pararegulární paritní transplantace (zkráceně PPT-metoda) je lékařský postup Yaanztronů v galaxii Naupaum.

Popis

Jednalo se o dvojstupňovou, vysoko komplexní operaci, jejímž výsledkem je transplantace mozku do nového těla. Tento zákrok byl možný jen na Yaanzaru, protože jen tato planeta disponovala vhodnou, komplikovanou, šestidimenzionální gravitační konstantou, která vznikla působením takzvané Catronské cévy.

Pomocí extrémně precizního použití mikrotransmiterů je v první fázi zákroku mozek vyňat z těla dárce. Postup probíhá velice rychle a je neinvazivní, tělo dárce přitom tedy není poškozeno. Extrahovaný mozek je uložen v nádrži s vhodnou výživnou kapalinou, ve které při zásobení vzduchem a živinami může vydržet i roky. V tomto stavu se na Trhu s mozky v Yaanzaru obchoduje s beztělnými mozky.

Druhý stupeň je výrazně komplikovanější: mozek dárce je z nádržky transmitován do jiného těla. Potom následuje extrémně jemná neurochirurgická operace (také známa jako atomární infiltrační postup), během které jsou nervy mozku spojeny s novým tělem a zbytky původního mozku tohoto těla. Transplantátor přitom pracuje na atomární úrovni, spojuje nervové buňky transplantovaného mozku se zbytky původního mozku tělesného dárce buňku po buňce.

Při tomto procesu je nasazena nulačasová energie. Je potřeba k vytvoření srovnávací konstanty dvou diametrálně odlišných mozků. Při použití nulačasové energie je dokonce možné spojit mozky a těla, která jsou tvořena hmotou a antihmotou (jako u Accalauriů).

Alternativní použití

PPT-postup může být po příslušné modifikaci použit jako transportní prostředek. Potom se buďto jen přenáší vědomí na jinou bytost (jako se to několikrát událo v případě Perryho Rhodana a Andro-Rhodana), nebo osoba během transmisi podobného procesu přenáší přes několik milionů světelných let (jako v případě Torytraeho, který se přesunul z Naupaumu do Catronu). V druhém případě se mluvilo také o redukční PPT-transportní konstantě.

Historie

Je jasné, že tak komplexní postup nemohl vzniknout bez dlouholetého výzkumu. Za samotné vynálezce se považují Pehrtové, kteří před 250‘000 lety vytvořili technické základy postupu pomocí vybudování gravitační konstanty na Yaanzaru. Počátky yaanztronského mozkového přesunován sahají do poloviny 31. století. Tehdy byla PPT ještě nezcela technicky vyzrálá a často docházelo k poruchám a nehodám. Lačnost bohatých Yaanztronů po nesmrtelnosti, touha vědců se uplatnit a mocenské touhy kriminálních elementů v Naupaumu, vedly k tomu, že se během asi sto let experimentů postup zdokonalil. Zavilý výzkum Yaanztronů byl s největší pravděpodobností také podmíněn důsledky bionákazy.

K mnoha obětem nepodařených pokusů patřili především takzvaní procesní mrzáci. Tito hrůzně znetvoření a mutovaní pokusní králíci nesvědomitých experimentátorů byli mafiózními organizacemi, které spolufinancovali vědci, oloupeni o svobodu a odvezeni na zakázaný svět Yuloců, kde žili v bídě.

Kolem 3150 byla kosmická zločinecká organizace objevena a rozbita. Toho se v nespolední řadě účastnili PPT-vědci, kteří se postarali, aby nikdo nepřežil a aby byly všechny stopy zahlazeny.

Yaanztronští vědci získali nakonec tak velké vědomosti o problémech spojených s PPT-postupem, že byli dokonce schopni spojit mozky a těla různých ras. Tímto způsobem se mozek Perryho Rhodana uprostřed roku 3457 dostal do těla Bordina Tecta. Počátkem března 3458 byly na rozkaz Heltamosche zničeny generátory Catronské cévy na Payntecu, čímž bylo znemožněno provádění PPT-procesu na Yaanzaru.