Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Roboti > Andro-Rhodan
hledat

Andro-Rhodan

Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 625: Nulačasový most
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 638: Protiplán
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Jako Andro-Rhodan (zkratka pro Android Rhodan) se nazývá v roce 3457 spojení těla Perryho Rhodana se zmanipulovaným androidím mozkem od Anti-ID. Zatímco Perry Rhodanův mozek v galaxii Naupaum zažíval Mozkovou odyseu, pokoušel se Andro-Rhodan jako Velký administrátor strhnout Solární impérium do propasti.

Charakteristika

Andro-Rhodan jednal podle pokynů Anti-ID. Měl za úkol lidstvo a Solární impérium přivést do propasti. Myšlenka na to u něj nevyvolávala žádné emoce. Zajímalo ho pouze, jak těžký to bude úkol. Zas a znovu musel hledat zlatou střední cestu mezi svým naprogramováním a vlivy na Zemi, kde Rhodanovi přátelé jeho činy sledovali podezřívavě. Pokoušel se jednat opatrně a nic neuspěchávat.

Historie

25. června 3457 přemístil Markhor de Lapal, který se stal nástrojem Anti-ID, v zařízením pod deformátorem nulového času v Anktartidě pomocí PPT-metody androidí mozek do Rhodanova těla. Rhodanův vlastní mozek byl přitom transferován do život udržující kopule o průměru půl metru a prostřednictvím transmiteru vyzářen do galaxie Naupaum, kde zažil takzvanou Mozkovou odyseu.

Andro-Rhodan, který v zastoupení Perryho Rhodana převzal moc v Solárním impériu, se ukázal být nekompromisním a neúprosným vládcem. Sice svými akcemi zas a znovu vzbuzoval nedůvěru Rhodanových přátel, ale dařilo se mu jejich skepsi rozptýlit. Ve své první akci pronásledoval Markhora de Lapala na Alchimist a zabil ho. Nakonec zařídil, aby byl tamní deformátor nulového času stejně jako jeho protějšek v Antarktidě zničen. (PR 622)

12. srpna 3457 poručil Andro-Rhodan zničení planety Trek-Mano IV, na které Antiové prováděli zakázané bioexperimenty. Perry Rhodanovi se ale podařilo s paraexotickým nulačasovým mostem z Naupaumu navázat kontakt se svým tělem. Byl tak jen na několik minut schopen převzít kontrolu nad svým tělem a změnil Andro-Rhodanovi rozkazy. Potom zasáhl Anti-ID a odmrštil Perry Rhodanovo vědomí zpět (PR 625)

Kvůli této příhodě musel Andro-Rhodan jednat opatrněji. Podal do Solárního parlamentu zákon, který zvyšoval funkční období Velkého administrátora ze šesti na 25 let. (PR 627)

Když Andro-Rhodan 25. října nařídil popravu 87 důležitých osobností Solárního impéria, podařilo se Perrymu Rhodanovi přes nulačasový most popravě zabránit. Nezůstal mu ale čas, aby Atlana informoval o pozadí zdánlivě změněného chování Velkého administrátora, protože zakročil Anti-ID. Andro-Rhodan rozptýlil nedůvěru Arkonidana s prohlášením, že se ho pokoušel převzít Anti-ID (PR 632)

Potřetí se Perry Rhodanovi podařilo v noci na 26. října s pomocí nulačasového mostu aby odvolal Andro-Rhodanem přikázaný úder proti rebelům na koloniálním světě Sympheron. (PR 633)

Nakonec změnil Anti-ID svůj postup. Změnil mozkovou frekvenci androidího mozku, takže Perry Rhodan přišel o možnost navázat s pomocí nulačasového mostu kontakt s Andro-Rhodanem. Současně odrazil Rhodanovo ovlivnění na Antie Sharkor-Maca, aby měl důvěryhodné vysvětlení pro podivné chování Velkého administrátora. Bluf byl 20. prosince 3457 spuštěn s parapsychickým útokem na Andro-Rhodana, když tento ve svolaném krizovém zasedání prohlásil izolovat 18 pionýrských světů, které navázali kontakty s jinými hvězdnými říšemi, a tak je pohnat do hospodářské záhuby. Po následném boji s Antiem a po jeho smrti byla dočasně zmírněna nedůvěra Rhodanových přátel. (PR 638)

28. prosince se podařilo získat důkaz, že ontoid z pověření Anti-ID jedná v Impérium-Alfa a ovlivňuje vzpomínky Rhodanových přátel. 5. ledna 3458 byl ontoid zničen speciálním robotem. Poslední důkazy, že se v Rhodanovu těle skrývá cizinec, podala Orana Sestore, která byla Rhodanovou nezvyklou nestydatostí šokována. Odhalený Andro-Rhodan prchl poté na Urgom. Atlanovi se ho podařilo zastavit a zabít androidí mozek přesným výstřelem blasteru do čela. Perry Rhodanovo tělo bylo na medoplanetě Tahun do definitivního návratu jeho vlastního mozku uměle udržováno na živu. Atlan mezitím postavil robotského dvojníka Rhodan-Ro na místo velkého administrátora, aby zabránil rozbrojům v Solárním impériu (PR 639).