Nulačas

z Databáze Multiversa

Jako nulačas se označuje neměřitelně krátký čas, jako například při transici nebo při průchodu transmiterem. Protože čas kvantuje v chrononech, dá se říci, že procesy v nulačase uplynou přesně v tomto časovém úseku.

Mylně se o nulačasu tvrdí, že je tím myšlena časová mezera, která je tak malá, že jí člověk nedokáže vnímat.

Rozlišování, zda se něco v nulačase pro dotčeného stalo, nebo něco nastalo v nulačase pro třetí osobu, není možné.